Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2014 weergeven

Schriftelijke vragen toezicht en handhaving

Vandaag heb ik, namens de fractie, de volgende schriftelijke vragen ingediend met als onderwerp toezicht en handhaving:

Aan de burgemeester en het college van de gemeente Katwijk
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO inzake toezicht en handhaving fysieke leefomgeving
Geachte burgemeester, geacht College,
Inwoners en bedrijven moeten erop kunnen rekenen dat sprake is van effectief toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Deze opdracht vormt een dagelijkse en constante uitdaging. Dat blijkt ondermeer uit een eerder persbericht over vuurwerkschade. Daarnaast geven de zgn. ‘bijwerkingen’ van de nieuwe Drank- en Horecawet reden tot zorg, mede gelet op de reeds bestaande problematiek van jeugdgroepen. Tevens is het goed om bij het nastreven van effectieve toezicht en handhaving oog te hebben voor nieuwe – succesvolle – initiatieven. Niet in de laatste plaats spreekt het voor zich dat met belangstelling naar het handhavingsplan voor 2014 van het GOA-team wordt uitgekeken.…

Kamerlid Helma Lodders bezoekt regio

Agrarisch ondernemen is van essentieel belang voor de Bollenstreek. Er is veel werkgelegenheid in de streek mee gemoeid. De agrarische sector is innovatief en beheert een groot oppervlakte van de streek. Reden voor de VVD Teylingen om Tweede Kamerlid Helma Lodders uit te nodigen. Zij is woordvoerder Landbouw en woont zelf op een agrarisch bedrijf in de Flevopolder. Het bezoek vindt plaats in het  kader van de gemeenteraadsverkiezingen. 

Helma Lodders spreekt eerst over de algemene politieke situatie in Den Haag en vervolgens over thema’s als: beklemmende bestemmingsplannen, gewasbescherming, bemesting en financiering van landbouwkundig onderzoek.
De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats op dinsdag 25 februari in het bedrijfspand van de firma W.F. Leenen en Zn, Loosterweg 51 te Voorhout. Aanvang 20.00 uur. Er is gelegenheid het bedrijf te bezichtigen en een producttentoonstelling te bezoeken. Wellicht tot ziens!

Diamonds and pearls (met video)

Op bezoek bij de Voedselbank

Afgelopen vrijdag heb ik op uitnodiging een bezoek gebracht aan de Voedselbank in Katwijk. De voedselbank Katwijk is gestart in 2006. Sinds 2009 is de voedselbank gevestigd aan Cleijn Duijnplein 12 in Katwijk. Momenteel maken 130 huishoudens binnen onze gemeente gebruik van deze noodhulp in de vorm van voedselpakketten. Jammer genoeg is er sprake van een netto toename van de vraag, maar het was goed om te horen dat er - gelukkig- vaak weer afscheid van de diensten van de voedselbank kan worden genomen.


Naast de noodhulp die wordt geboden wil de voedselbank ook iets doen aan het tegengaan van verspilling van voedsel. Bedrijven (winkeliers, groothandels), verenigingen en instellingen en particulieren worden daarom gevraagd om overgebleven partijen (non)food te doneren aan de voedselbank. De voedselbank is volledig afhankelijk van giften. Giften in de vorm van koffie (of koffie-pads) en thee, wasmiddel en potten/blikken groenten worden bijzonder gewaardeerd.

Naast  de handen uit de mouwe…