dinsdag 4 februari 2014

Op bezoek bij de Voedselbank

Afgelopen vrijdag heb ik op uitnodiging een bezoek gebracht aan de Voedselbank in Katwijk. De voedselbank Katwijk is gestart in 2006. Sinds 2009 is de voedselbank gevestigd aan Cleijn Duijnplein 12 in Katwijk. Momenteel maken 130 huishoudens binnen onze gemeente gebruik van deze noodhulp in de vorm van voedselpakketten. Jammer genoeg is er sprake van een netto toename van de vraag, maar het was goed om te horen dat er - gelukkig- vaak weer afscheid van de diensten van de voedselbank kan worden genomen.


Naast de noodhulp die wordt geboden wil de voedselbank ook iets doen aan het tegengaan van verspilling van voedsel. Bedrijven (winkeliers, groothandels), verenigingen en instellingen en particulieren worden daarom gevraagd om overgebleven partijen (non)food te doneren aan de voedselbank. De voedselbank is volledig afhankelijk van giften. Giften in de vorm van koffie (of koffie-pads) en thee, wasmiddel en potten/blikken groenten worden bijzonder gewaardeerd.

Naast  de handen uit de mouwen steken, kwam er nog meer aan bod. Allereerst was het goed om te vernemen dat de voedselbank steeds minder last heeft van te eenzijdige beeldvorming, waarop ik mijzelf in het verleden ook weleens heb moeten betrappen. Verder is gesproken over de werkwijze en werd de procedure om in aanmerking te komen voor een voedselpakket toegelicht. Iedere aanvraag kan rekenen op een zorgvuldige en strenge controle.

Tevens kwam de huisvesting van de voedselbank aan bod. De huidige locatie 'knelt' met alle nadelige gevolgen van dien voor de bedrijfsvoering. Voor het zoeken naar een nieuwe, grotere locatie, zal er even gepuzzeld, gewikt en gewogen moeten worden. Daar gaan we in de gemeenteraad waarschijnlijk deze maand nog over praten. Ik denk dat we er wel uitkomen.

Het was goed om kennis te maken met de voedselbank en haar enthousiaste vrijwilligers - waarvan de oudste vrijwilligster 86 jaar is( !) - die zich met hart en ziel inzetten voor hun hulpbehoevende mede-inwoners!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten