Doorgaan naar hoofdcontent

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overigens aan dat er meerdere klachten zijn ontvangen. Immers, op basis van één klacht dergelijke kleinschalige concerten afschaffen zou wel heel erg van slappe knieën getuigen. Overigens zijn mij geen protesten bekend over het stopzetten van dergelijke activiteiten.

Het is natuurlijk een niet te negeren signaal als dergelijke kleinschalige optredens al op bezwaren stuit van bezoekers van de bibliotheek. De kennelijke onmogelijkheid om op een zaterdagmiddag een artiest een kleinschalig akoestisch optreden te laten verzorgen (voor anderhalve paardenkop, zeg ik even oneerbiedig), vormt wat mij betreft een veelzeggende graadmeter voor de belangstelling voor cultuur in Katwijk. De teloorgang van Tripodia wil ik daarbij niet onvermeld laten.

Met de geplande geforceerde grootschaligheid in de vorm van nieuwbouw van de hoofdbibliotheek zal deze geringe culturele belangstelling nog pijnlijker worden blootgelegd, vrees ik. Met andere woorden; cultuur met een kleine 'C' maar wel met een onaanvaardbaar hoog prijskaartje. Gelet op de technologische ontwikkelingen, net als in het bankwezen, ligt daarbij de oplossing eenvoudigweg niet in het creëren van meer ruimte. Een van oudsher gemakkelijk argument voor nieuwbouw. Zeker gelet op de bovenstaande casus. De ruimte is niet het probleem, maar de beperkte culturele belangstelling onder het merendeel van de bezoekers en de onderlinge verdraagzaamheid. Het is daarom te hopen dat bovenstaande casus de discussie over nut en noodzaak doet herleven. Ik zie in ieder geval geen reden om mijn mening over nieuwbouw voor de bibliotheek bij te stellen. De huidige accommodatie voldoet. Zolang het niet mogelijk is om een akoestisch mini-concert te organiseren in de huidige accommodatie, past de bibliotheek bescheidenheid en niets anders.

Reacties

 1. Beste Edwin,
  Ik werd op jouw blogbijdrage gewezen door een collega. Ik heb er een paar korte opmerkingen bij: De Katwijkse belangstelling voor cultuur één op één koppelen aan 'muziek in de bieb' vind ik te kort door de bocht. Ik bestrijd dat er weinig belangstelling voor cultuur is in Katwijk. Wij trekken voor onze culturele activiteiten gemiddeld zo'n 40 bezoekers per keer. Afgelopen jaar 3500 bezoekers voor ongeveer 90 activiteiten in totaal. Regelmatig moeten we nee verkopen omdat we niet meer stoelen kunnen neerzetten.
  Dat we muziek in de bieb voorlopig stopzetten is een afweging geweest omdat er regelmatig werd geklaagd over het hoge volume. Onvermijdelijk in een kleine ruimte. Wellicht pakken we het later weer op als we er een betere opzet voor hebben gevonden. De gestelde geringe belangstelling doortrekken naar de geplande nieuwe bibliotheek vind ik ook niet terecht. Deze voorziening wordt veel meer maatschappelijk dan cultureel van opzet. Neemt niet weg dat we ook daar een interessant en veelzijdig programma hopen te kunnen realiseren met flink wat cultuur. Verder denk ik (en velen met mij) dat om Katwijk voor de toekomst interessant te houden voor wonen en werken, het enorm belangrijk is om een fatsoenlijk voorzieningenniveau te realiseren. Als bibliotheekorganisatie denken we daar met een nieuwe bibliotheek (graag ook in samenwerking met zoveel mogelijk partners) een flinke bijdrage aan te kunnen leveren.
  Met vriendelijke groet,
  Jan Klerk, directeur bibliotheek (en collegablogger)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Belachelijk dat er wordt geklaagd als er een uurtje muziek wordt gemaakt in de bieb. En iedereen maar juichen over de 'fantastisch geslaagde' Haringrock. Dat was pas geluidsoverlast en dat 2 avonden achter elkaar. Mooi weer maar je kan niet buiten zitten want dan zit je in de herrie. Maar daar hoor je niemand over. Dit is Katwijk. Bah.

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …