Doorgaan naar hoofdcontent

Houdt Tsipras het Griekse schip op koers?

"Het verschil tussen een politicus en een staatsman is dat de eerste denkt aan de eerstvolgende verkiezingen en de laatste aan de volgende generaties". Aldus Winston Churchill. Hopelijk laat de Griekse premier Tsipras in de komende dagen zichzelf zien als staatsman. Dat kon de zaken weleens vergemakkelijken.

De uitkomst van de ingelaste Eurotop van morgenavond moeten we afwachten. Het lijkt me in ieder geval nogal voorbarig om te stellen dat er per 1 juli geen cent meer naar Griekenland gaat. Met een 'Grexit' zal Griekenland uit de Economische en Monetaire Unie treden, maar niet uit de Europese Unie. Als de Europese Commissie in staat is om een land als Zimbabwe 234 miljoen euro aan ontwikkelingshulp te verstrekken, dan lijkt het me zeker dat Griekenland in dat geval nog wel wat financiële injecties krijgt. Hoe daar verder ook over gedacht mag worden.

Als morgenavond een eerste stap kan worden gezet naar een akkoord is dat in de eerste plaats een investering in de stabiliteit van de Griekse samenleving. Immers, de gevolgen van het uittreden uit de Euro kan men, zeker in Griekenland, wel raden: chaos en anarchie. Met andere woorden, een uitgelezen kans voor een groepering als De Gouden Dageraad om van die situatie te profiteren. Ook in geopolitiek opzicht is een uiterst zwakke (EU-)staat in het zuidoosten van Europa bepaald niet zonder risico's.

Dit alles neemt niet weg dat het in de eerste plaats aan de Griekse regering is om aanvaardbare voorstellen te presenteren voor een uitweg uit deze financiële ellende. Tsipras kan Griekenland een enorme dienst bewijzen door als staatsman met de door Griekenland zelf veroorzaakte problemen om te gaan. Laten we hopen dat de door Tsipras aangekondigde "definitieve oplossing" inderdaad een enigszins duurzame oplossing vormt voor een uitweg. Op een economisch forum in Sint-Petersburg verklaarde hij dat Griekenland als zeevarende natie weet hoe het stormen kan omzeilen. Laat het maar zien, Tsipras! Goedkope kortetermijn-politiek kan jou en je Griekse medeburgers nogal duur komen te staan.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…