Doorgaan naar hoofdcontent

Houdt Tsipras het Griekse schip op koers?

"Het verschil tussen een politicus en een staatsman is dat de eerste denkt aan de eerstvolgende verkiezingen en de laatste aan de volgende generaties". Aldus Winston Churchill. Hopelijk laat de Griekse premier Tsipras in de komende dagen zichzelf zien als staatsman. Dat kon de zaken weleens vergemakkelijken.

De uitkomst van de ingelaste Eurotop van morgenavond moeten we afwachten. Het lijkt me in ieder geval nogal voorbarig om te stellen dat er per 1 juli geen cent meer naar Griekenland gaat. Met een 'Grexit' zal Griekenland uit de Economische en Monetaire Unie treden, maar niet uit de Europese Unie. Als de Europese Commissie in staat is om een land als Zimbabwe 234 miljoen euro aan ontwikkelingshulp te verstrekken, dan lijkt het me zeker dat Griekenland in dat geval nog wel wat financiële injecties krijgt. Hoe daar verder ook over gedacht mag worden.

Als morgenavond een eerste stap kan worden gezet naar een akkoord is dat in de eerste plaats een investering in de stabiliteit van de Griekse samenleving. Immers, de gevolgen van het uittreden uit de Euro kan men, zeker in Griekenland, wel raden: chaos en anarchie. Met andere woorden, een uitgelezen kans voor een groepering als De Gouden Dageraad om van die situatie te profiteren. Ook in geopolitiek opzicht is een uiterst zwakke (EU-)staat in het zuidoosten van Europa bepaald niet zonder risico's.

Dit alles neemt niet weg dat het in de eerste plaats aan de Griekse regering is om aanvaardbare voorstellen te presenteren voor een uitweg uit deze financiële ellende. Tsipras kan Griekenland een enorme dienst bewijzen door als staatsman met de door Griekenland zelf veroorzaakte problemen om te gaan. Laten we hopen dat de door Tsipras aangekondigde "definitieve oplossing" inderdaad een enigszins duurzame oplossing vormt voor een uitweg. Op een economisch forum in Sint-Petersburg verklaarde hij dat Griekenland als zeevarende natie weet hoe het stormen kan omzeilen. Laat het maar zien, Tsipras! Goedkope kortetermijn-politiek kan jou en je Griekse medeburgers nogal duur komen te staan.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …