Doorgaan naar hoofdcontent

Geld op tafel voor Defensie

Gisteren werd bekend dat het Pentagon tanks, gevechtsvoertuigen en ander zwaar wapentuig wil opslaan in de Baltische Staten en Oost-Europa. De bedoeling hiervan is om een afschrikwekkend signaal af te geven aan het Kremlin. Dit plan moet nog door het Witte Huis en de Navo worden goedgekeurd. 

Het lijkt me verstandig als hiertoe inderdaad wordt besloten. Daarbij lijkt het mij logisch dat de Europese lidstaten van de Navo hun verantwoordelijkheid hierin nemen. Immers, het betreft hier een Europese aangelegenheid. Dat roept overigens direct de vraag op waarom Europese lidstaten niet met dit plan zijn gekomen. 

Vrede en veiligheid zijn geen vanzelfsprekende dingen, zelfs niet op ons eigen continent. Dat vraagt om een realistische kijk op zaken. Omdat Nederland uit de pas loopt qua defensie-uitgaven is het van groot belang dat bij het opstellen van de Rijksbegroting voor 2016 het roer omgaat. Het is meer dan ooit zaak dat de Defensiebegroting krachtig wordt opgeschroefd. Dat is dus iets anders dan minder bezuinigen dan aanvankelijk gepland. Een structurele versterking van de Defensie-begroting, over de hele linie, is pure noodzaak. Het rapport van de Rekenkamer spreekt wat dat betreft duidelijke taal. Meer geld voor wapentuig (idee: tanks?) en uitrusting en, niet in de laatste plaats, veel meer budget voor onze getraumatiseerde veteranen, die vooralsnog nul op het rekest krijgen bij hun claim voor betere nazorg. Onze veteranen verdienen beter!

Voor het capitulatiemuseum in Rijsoord staat een monument met de tekst "Een volk dat zijn verdediging verwaarloost, zet zijn vrijheid op het spel". Het wordt de hoogste tijd dat 'Den Haag' zich dit gaat realiseren. Er moet geld op tafel komen voor Defensie, en wel nu! 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …