Doorgaan naar hoofdcontent

De bezem door de Algemene Bestuursdienst!

Stel je eens voor. Een topambtenaar wordt weggestuurd vanwege chaos bij de Belastingdienst en een integriteitskwestie. Zwaarwegende redenen van vertrek, doch kennelijk is er geen aanleiding voor een aantekening in haar dossier bij de Algemene Bestuursdienst. In ieder geval was er geen beletsel voor het toenmalige kabinet om de betrokken topambtenaar te benoemen tot inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Bij dit dienstonderdeel is de topambtenaar betrokken bij een rel over het achterhouden van een kritisch rapport over ProRail. De verantwoordelijk staatssecretaris kondigde destijds, bij het maken van excuses over de gang van zaken, aan om met de hoogste ambtenaar in gesprek te gaan over het functioneren van betrokken ambtenaren. 

Helaas is geen functioneringsgesprek gevoerd met de inspecteur-generaal. Dat blijkt wel uit het ontluisterende demasqué van deze inspecteur-generaal tijdens het verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Als hoogst verantwoordelijke was deze ambtenaar niet of nauwelijks op de hoogte van de praktijk van de uitgevoerde inspecties. Uitspraken als "ik weet van niks", "dat kan ik u niet vertellen", "ik heb alleen die nota getekend", "dat moet je hun vragen" en ander afschuif-gedrag zijn hiervoor illustratief. Het salaris van deze topambtenaar doet anders vermoeden. Met een ongehoord hoog salaris (€ 153.500 per jaar; meer dan wat de premier verdient) laat deze topambtenaar een spoor van vernieling achter en komt er tot op de dag van vandaag mee weg.
Zolang er binnen de Rijksoverheid dergelijke types rondlopen, met een ongehoord hoog salaris doch inhoudelijk van toeten noch blazen weten, is het wachten op het volgende blunder-dossier. Het is de hoogste tijd om op het hoogste ambtelijke niveau orde op zaken te stellen. De bezem erdoor, te beginnen bij de Algemene Bestuursdienst! 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …