Doorgaan naar hoofdcontent

Terugblik Algemene Beschouwingen

Hierbij de beloofde terugblik op de Algemene Beschouwingen. Deze behandeling van de gemeentebegroting voor het komende jaar en de terugblik op het afgelopen jaar, want daar ging het om, duurde in totaal ongeveer 8 uur en werd door RTV Katwijk uitgezonden. Ik beperk me in deze bijdrage tot de ingediende moties en amendementen ten aanzien van de begroting voor 2010.

Er werden 8 moties en één amendement ingediend. Waar gingen die over?

Motie 1: Onderzoek herinvoering Visserijdagen, ingediend door de SGP. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. Een aardige motie, waarin wordt gepleit voor de terugkeer van de Visserijdagen. Deze Visserijdagen werden in het verleden in Katwijk gehouden - voor het laatst ergens in de jaren ’90 – met allerlei bezienswaardigheden en activiteiten rondom de (historie van de) visserij in Katwijk aan Zee. Persoonlijk juich ik ieder initiatief toe wat kan bijdragen aan de versterking van het maritieme karakter van Katwijk aan Zee. De terugkeer van de Visserijdagen zie ik tevens als een zetje in de rug voor de aanleg van de zeejachthaven. Jammer dat de SGP de aanleg van een zeejachthaven juist als een bedreiging voor economie en toerisme beschouwt…

Motie 2: Inhuur personeel, ingediend door GemeenteBelangen (ingetrokken).
Het is goed als de gemeenteraad in haar kaderstellende rol ten opzichte van het College ook aandacht vraagt voor de mate van inhuur van personeel. Echter, hierbij past een motie op hoofdlijnen en geen motie op detailniveau (inzicht in inhuur per afdeling) zoals de ingediende motie.

Motie 3: Bediening Sandtlaanbrug/Additioneel Kanaal, ingediend door GemeenteBelangen. Motie is verworpen, met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen. De fracties van GemeenteBelangen, VVD en PvdA stemmen voor, de fracties van CDA, ChristenUnie en SGP stemmen tegen.
Jammer dat deze motie niet is aangenomen. De Sandtlaanbrug, over het Additioneel Kanaal, blijkt in het weekend, vanaf zaterdagmiddag 12.00 uur gesloten te zijn. Het zou goed zijn als Katwijk ook via het water goed bereikbaar is. Verruiming van de openingstijden van de brug om het watertoerisme naar Katwijk te bevorderen lijkt mij een goede zaak. Ik vraag me af wat de tegenstemmers – CDA, SGP, ChristenUnie – nu werkelijk willen op het gebied van toerisme. Is Katwijk dan toch een eiland?

Motie 4: Koppeling Lentevreugd/Panbos, ingediend door GemeenteBelangen (ingetrokken). Het College gaat onderzoeken of deze gebieden met elkaar verbonden kunnen worden. Het lijkt me verder een goed plan als dit groene gebied verder richting Katwijk kan worden doorgetrokken door een aantal barakken af te breken. Zodoende hebben we compensatie geregeld voor de aan te leggen verlengde Westerbaan (verlengde Laan van Nieuw Zuid, wat mij betreft).

Motie 5: Plasticinzameling, ingediend door GemeenteBelangen (ingetrokken).
Het is maar goed dat wethouder Van Duijn binnenkort met een plan komt voor een laagdrempelig plasticinzamelingssysteem. Op dit moment wordt het inzamelen van plastic binnen onze gemeente bepaald niet aangemoedigd. De motie had mijn sympathie maar blijkt dus te vroeg ingediend, althans, dat blijkt. Ik ben heel benieuwd waar de wethouder mee komt.

Motie 6: Locatie hoofdbibliotheek, ingediend door GemeenteBelangen (ingetrokken).
Het lijkt me goed als de hoofdbibliotheek centraal binnen de nieuwe gemeente Katwijk wordt gehuisvest. De locatie Duinvallei, binnen de Zanderij, lijkt mij uitermate geschikt. De hoofdbibliotheek is een centrale voorziening en centrale voorzieningen dienen zodanig te worden gehuisvest zodat deze voor alle inwoners binnen onze gemeente gemakkelijk te bereiken zijn.

Motie 7: Analyse begrotingsmaatregelen, ingediend door de ChristenUnie (ingetrokken). Het betrof een motie waarin het College wordt opgeroepen om een analyse te maken van de oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen ten aanzien van de belangrijkste bedreigingen van een sluitende begroting. Goede motie, maar wethouder De Jong geeft aan dat het College in het voorjaar van 2010 met een plan komt voor mogelijke bezuinigingen. Ik ben benieuwd!

Motie 8: Teruggave € 1000,- per huishouden, ingediend door de VVD (ingetrokken).
De motie bleek onhaalbaar. Immers, het bedrag dat gemoeid is met de uitkering van de Nuon-aandelen is vastgezet op een spaarrekening bij de Rabobank. Los van de zin en onzin van deze motie stel ik vast dat geen enkele andere stimuleringsmaatregel is aangenomen die past bij de economische recessie die ons ook lokaal treft.

Amendement Tripodia, ingediend door de PvdA. Het gaat om een structurele verhoging van de subsidie voor culturele activiteiten met € 50.000,-. Voor een gemeente als de onze met ruim 60.000 inwoners is het niet verkeerd om te investeren in culturele activiteiten. Daarbij zou ik Tripodia als een klasse apart willen beschouwen. Overigens is het goed om het subsidiebeleid nog eens goed te bekijken en het daarvoor bestemde gemeenschapsgeld zo nuttig mogelijk in te zetten. Subsidies zijn in mijn ogen overigens nooit vanzelfsprekend.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!