Doorgaan naar hoofdcontent

Terugblik Algemene Beschouwingen

Hierbij de beloofde terugblik op de Algemene Beschouwingen. Deze behandeling van de gemeentebegroting voor het komende jaar en de terugblik op het afgelopen jaar, want daar ging het om, duurde in totaal ongeveer 8 uur en werd door RTV Katwijk uitgezonden. Ik beperk me in deze bijdrage tot de ingediende moties en amendementen ten aanzien van de begroting voor 2010.

Er werden 8 moties en één amendement ingediend. Waar gingen die over?

Motie 1: Onderzoek herinvoering Visserijdagen, ingediend door de SGP. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. Een aardige motie, waarin wordt gepleit voor de terugkeer van de Visserijdagen. Deze Visserijdagen werden in het verleden in Katwijk gehouden - voor het laatst ergens in de jaren ’90 – met allerlei bezienswaardigheden en activiteiten rondom de (historie van de) visserij in Katwijk aan Zee. Persoonlijk juich ik ieder initiatief toe wat kan bijdragen aan de versterking van het maritieme karakter van Katwijk aan Zee. De terugkeer van de Visserijdagen zie ik tevens als een zetje in de rug voor de aanleg van de zeejachthaven. Jammer dat de SGP de aanleg van een zeejachthaven juist als een bedreiging voor economie en toerisme beschouwt…

Motie 2: Inhuur personeel, ingediend door GemeenteBelangen (ingetrokken).
Het is goed als de gemeenteraad in haar kaderstellende rol ten opzichte van het College ook aandacht vraagt voor de mate van inhuur van personeel. Echter, hierbij past een motie op hoofdlijnen en geen motie op detailniveau (inzicht in inhuur per afdeling) zoals de ingediende motie.

Motie 3: Bediening Sandtlaanbrug/Additioneel Kanaal, ingediend door GemeenteBelangen. Motie is verworpen, met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen. De fracties van GemeenteBelangen, VVD en PvdA stemmen voor, de fracties van CDA, ChristenUnie en SGP stemmen tegen.
Jammer dat deze motie niet is aangenomen. De Sandtlaanbrug, over het Additioneel Kanaal, blijkt in het weekend, vanaf zaterdagmiddag 12.00 uur gesloten te zijn. Het zou goed zijn als Katwijk ook via het water goed bereikbaar is. Verruiming van de openingstijden van de brug om het watertoerisme naar Katwijk te bevorderen lijkt mij een goede zaak. Ik vraag me af wat de tegenstemmers – CDA, SGP, ChristenUnie – nu werkelijk willen op het gebied van toerisme. Is Katwijk dan toch een eiland?

Motie 4: Koppeling Lentevreugd/Panbos, ingediend door GemeenteBelangen (ingetrokken). Het College gaat onderzoeken of deze gebieden met elkaar verbonden kunnen worden. Het lijkt me verder een goed plan als dit groene gebied verder richting Katwijk kan worden doorgetrokken door een aantal barakken af te breken. Zodoende hebben we compensatie geregeld voor de aan te leggen verlengde Westerbaan (verlengde Laan van Nieuw Zuid, wat mij betreft).

Motie 5: Plasticinzameling, ingediend door GemeenteBelangen (ingetrokken).
Het is maar goed dat wethouder Van Duijn binnenkort met een plan komt voor een laagdrempelig plasticinzamelingssysteem. Op dit moment wordt het inzamelen van plastic binnen onze gemeente bepaald niet aangemoedigd. De motie had mijn sympathie maar blijkt dus te vroeg ingediend, althans, dat blijkt. Ik ben heel benieuwd waar de wethouder mee komt.

Motie 6: Locatie hoofdbibliotheek, ingediend door GemeenteBelangen (ingetrokken).
Het lijkt me goed als de hoofdbibliotheek centraal binnen de nieuwe gemeente Katwijk wordt gehuisvest. De locatie Duinvallei, binnen de Zanderij, lijkt mij uitermate geschikt. De hoofdbibliotheek is een centrale voorziening en centrale voorzieningen dienen zodanig te worden gehuisvest zodat deze voor alle inwoners binnen onze gemeente gemakkelijk te bereiken zijn.

Motie 7: Analyse begrotingsmaatregelen, ingediend door de ChristenUnie (ingetrokken). Het betrof een motie waarin het College wordt opgeroepen om een analyse te maken van de oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen ten aanzien van de belangrijkste bedreigingen van een sluitende begroting. Goede motie, maar wethouder De Jong geeft aan dat het College in het voorjaar van 2010 met een plan komt voor mogelijke bezuinigingen. Ik ben benieuwd!

Motie 8: Teruggave € 1000,- per huishouden, ingediend door de VVD (ingetrokken).
De motie bleek onhaalbaar. Immers, het bedrag dat gemoeid is met de uitkering van de Nuon-aandelen is vastgezet op een spaarrekening bij de Rabobank. Los van de zin en onzin van deze motie stel ik vast dat geen enkele andere stimuleringsmaatregel is aangenomen die past bij de economische recessie die ons ook lokaal treft.

Amendement Tripodia, ingediend door de PvdA. Het gaat om een structurele verhoging van de subsidie voor culturele activiteiten met € 50.000,-. Voor een gemeente als de onze met ruim 60.000 inwoners is het niet verkeerd om te investeren in culturele activiteiten. Daarbij zou ik Tripodia als een klasse apart willen beschouwen. Overigens is het goed om het subsidiebeleid nog eens goed te bekijken en het daarvoor bestemde gemeenschapsgeld zo nuttig mogelijk in te zetten. Subsidies zijn in mijn ogen overigens nooit vanzelfsprekend.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…