Doorgaan naar hoofdcontent

Kijk eens in de spiegel

Donderdagavond vond de installatie plaats van het nieuwe College. Tevens werd afscheid genomen van de vertrekkende collegeleden. Er werden mooie woorden gesproken, zowel door de twee 'nestors' van de raad als door de vertrekkende wethouders. Veel minder mooie woorden werden gesproken bij de installatie van het nieuwe College. Zowel het proces van de coalitievorming als de voorgedragen wethouders waren onderwerp van gesprek. Het was jammer van de manier waarop dit debat verliep. Het ontstane beeld van slechte verliezers was moeilijk weg te nemen en deed me af en toe denken aan het lijsttrekkersdebat in maart 2002 met een azijnzuur kijkende Ad Melkert en een vrolijke Pim Fortuyn die Melkert aanmoedigt om iets vrolijker te gaan kijken. Televisie kan soms meedogenloos zijn en eigenlijk hoop ik dat dat afgelopen donderdag ook het geval was.

Hoewel de motie van GemeenteBelangen naar mijn mening riekte naar gelegenheidspolitiek werd de wenselijkheid van enkele spelregels rondom het vormen van een coalitie raadsbreed onderkend. Ik ben wel benieuwd hoe die 'spelregels' in de praktijk (dus bij de volgende coalitiebesprekingen) gaan uitpakken.
Minder fraai vond ik de motie van de SGP. Van hun motie ging vooral het signaal uit dat deze partij het alleenrecht claimt op bewaking van het christelijk karakter in Katwijk. Ik ben alleen vanwege deze motie al benieuwd naar het 'oppositie-akkoord' van SGP, GB en PvdA. Een gevolg van deze motie kan zijn dat de oppositiepartijen de openstelling van het zwembad als onwenselijk moeten gaan betitelen.

Wim van Duijn (SGP) verwees selectief naar notulen van de raadsvergadering van 2 januari 2006, rondom de installatie van het vorige College. Zo ken ik er ook nog wel een paar. Het 'slangengedrag' waarover hij afgelopen donderdagavond sprak, was vier jaar geleden vooral op de SGP zelf van toepassing. Verder is de uitspraak van Esther Schonenberg destijds aan het adres van de heer Ten Hove erg interessant: "Zij wil tegen de heer Ten Hove zeggen dat het nooit verstandig is om voor je beurt te praten. Daarmee loop je het risico dat je je zelf buitenspel zet". Hoe herkenbaar, deze tekst!

Ten aanzien van de wethouderskandidaten was de inbreng van sommige partijen ook niet erg geloofwaardig. Er werd meermalen op gewezen dat Thijs Udo (wethouder VVD) 'van buiten' komt en dat het wenselijk was dat wethouders uit Katwijk zouden moeten komen. Allereerst staat de wet toe dat wethouders van buiten de gemeente afkomstig mogen zijn. Verder zijn er nog wel wat andere factoren die van invloed zijn op de keuze voor een wethouderskandidaat.

Nu het volgende: Ik kan me uit de afgelopen verkiezingscampagne nog een interview met wethouder Vingerling herinneren. Vingerling gaf aan eigenlijk nog wel verder te willen als wethouder. Zijn partij had echter anders beslist en schoof Gerard Bol naar voren als wethouderskandidaat. Met alle respect voor de heer Vingerling, maar kennelijk heeft GemeenteBelangen de afweging gemaakt dat er met de heer Bol méér kans was op Collegedeelname dan met de heer Vingerling. De timing van het persbericht van GB over hun nieuwe wethouderskandidaat was hierbij opvallend. In ieder geval geeft het aan dat wethouderskandidaten, afkomstig uit de gemeente Katwijk, kennelijk ook geen garantie op succes biedt.

Als dan vervolgens door GB afgelopen donderdagavond een tegenkandidaat voor diverse wethouderposten wordt gepresenteerd die zelf niet aanwezig is bij de raadsvergadering, dan weet ik niet in hoeverre de kiezer echt serieus wordt genomen. Geloofwaardig? Ik meen van niet. Overigens vergat de fractie van GB voor hun eigen kandidaat te stemmen bij de stemming van één van de wethouders, als ik me niet vergis.

Tot slot vind ik het uitbrengen van een blanco-stem door menig oppositiepartij m.b.t. de wethouderskandidaten Udo en Van Duijn (CDA), een zwaktebod en maakt het geen overtuigende indruk. Stemgerechtigden gaan ervan uit dat men stemt op politici met een mening. Ik ben nu vooral benieuwd naar het 'oppositie-akkoord' maar ik ben ook benieuwd hoe de lezer van deze blog de raadsvergadering heeft ervaren (als u de uitzending van RTV Katwijk heeft bekeken) en wat u denkt van deze bijdrage. Goed weekend in ieder geval!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.