Doorgaan naar hoofdcontent

Doorstroming, doorstroming en nog eens doorstroming!

Een historisch laag aantal nieuwbouwprojecten, banken die steeds strenger worden bij het verstrekken van een hypotheek, consumenten met een woning die wel willen doorstromen maar hun eigen woning niet verkocht krijgen.....het is duidelijk, de woningmarkt zit op slot en het is zoeken naar openingen. 


Het is van groot belang dat de woningmarkt, ook lokaal, de nodige impulsen krijgt toegediend om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Het is een utopie te veronderstellen dat de gemeente Katwijk eigenhandig de crisis op de lokale woningmarkt kan oplossen. Daarvoor is het ‘schaakbord’ met haar vele actoren te groot. Het samenwerkingsverband Holland Rijnland, de provincie, het Rijk en de Europese Unie, stuk voor stuk actoren met hun eigen invloeden wat het niet makkelijker maakt om ten aanzien van de woningmarkt stappen te zetten. Tegelijkertijd moet hetgeen lokaal kan worden bevorderd, niet worden nagelaten.

Het is van groot belang dat inwoners van onze gemeente een ‘wooncarrière’ kunnen maken.
Een stevige inzet op doorstroming op de woningmarkt is daarom noodzakelijk om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Een eenzijdige aanpak, door bijvoorbeeld alleen te focussen op starterswoningen lijkt ons op termijn schadelijk voor de woningmarkt. 


Daarom wil de VVD de markt laten bepalen aan welke bouwtypen op enig moment behoefte 
is en dit faciliteren door bestemmingsplannen zo flexibel mogelijk te houden. Hiermee zorg je 
dat wordt gebouwd naar behoefte. Als kanttekening wil de VVD meegeven dat gezien de toenemende vergrijzing de behoefte aan seniorenwoningen alleen maar zal toenemen en de bouw hiervan de wooncarrière van andere Katwijkers zal bespoedigen. Voor zover er al sturing aan de kant van de gemeente plaats zal moeten vinden, zou inzet op dit gebied het meeste effect sorteren.

Het bevorderen van het eigen woningbezit in de bestaande voorraad door huurwoningen te verkopen is een manier om de huidige woningvoorraad meer te laten variëren en te differentiëren. Hier liggen voordelen voor de gemeente Katwijk:
·       Het eigen woningbezit stijgt: mensen doen meer investeringen in hun
woning/woonomgeving hetgeen de leefbaarheid ten goede komt.
·       Vergroten van de woningdifferentiatie;met name in delen van wijken waar veel goedkope huur is, is een meer evenwichtige verhouding gewenst.
·       Bewoners die kunnen kopen,blijven voor de buurt behouden (wooncarrière,betrokkenheid)
·       Dunavie is door de verkoop van woningen in staat extra middelen te genereren om onrendabele toppen in nieuwbouw en herstructurering te financieren.


Verder moeten in onze visie woningcorporaties terug naar de kerntaken. Zij moeten niet meer investeren in dure commerciële projecten, de risico’s zijn hiervoor te groot. De eerste kerntaak is sociale huisvesting. De tweede is het ontwikkelen en beheren van maatschappelijk vastgoed waaronder gemeentelijk vastgoed zoals schoolgebouwen. Corporaties kunnen dit beter en goedkoper dan gemeenten. Terug naar de kerntaken houdt ook in dat corporaties veel meer bezit moeten afstoten door – zoals zojuist geschetst – meer verkoop van woningen aan particulieren en het aantrekken van vreemd kapitaal. Pensioenfondsen en ook commerciële partijen kunnen dan investeren in de woningvoorraad van woningcorporaties.

Het is de uitdaging om in de komende jaren een meer dynamische woningmarkt te ontwikkelen aan de hand van een duidelijke visie, waarin wat ons betreft doorstroming en eigen woningbezit sleutelwoorden vormen. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!