Doorgaan naar hoofdcontent

Stop het water dragen richting de (Middellandse) Zee!

De Eurozone kent zware tijden. In de eerste plaats natuurlijk omdat diverse landen, met Griekenland voorop, zich in een zware financiële crisis bevinden. Inmiddels is in het geval van Griekenland al gesproken over een faillissement. Uittreding van Griekenland uit de Eurozone zal vrijwel zeker een domino-effect hebben op landen als Portugal en Ierland, terwijl in Spanje en Italië het vertrouwen ook niet toeneemt. Verder zal een betere coördinatie binnen de Eurozone onontkoombaar zijn voor een degelijke aanpak van de schuldencrisis.

Naar een uitweg
Is er nog een uitweg uit deze Europese schuldencrisis? Ik denk van wel maar dan wordt het wel tijd voor fundamentele oplossingen in plaats van het voorstellen van symbolische maatregelen. Met de vorming van een Raad voor de Eurozone, waar de symboliek van afdruipt, gaan we de oorlog niet winnen.

De geest moet worden rijpgemaakt voor de vorming van Euro-obligaties. Hoewel de vorming van Euro-obligaties (Eurobonds) duidelijk nadelen heeft, zijn er ook voordelen. Het verschaft rust op de obligatiemarkt. Dat zal de aandelenmarkten en de hele financiële sector ten goede komen. Er is dan sprake van één rentetarief, wat minder aan schommelingen onderhevig zal zijn. Dat geeft duidelijkheid, en daar heeft iedereen behoefte aan in deze crisis. Verder krijgt de Eurozone er een beter coördinatiemiddel bij en maakt het een einde aan het speculeren tegen een bepaald land.

Het is pijnlijk voor landen zoals Nederland en Duitsland die hun zaken op orde hebben. Maar zeker op de lange termijn is er geen ontkomen aan. Soms is een zware operatie nodig om de patiënt te laten herstellen. Overigens, hoeveel slechter zullen we ervan worden? Het is zeer de vraag of we profijt hebben van de huidige werkwijze. Wat gaan we terugzien van de bakken met geld die nu naar Griekenland en straks naar Spanje en Italië gaan? Deze aanpak valt ook niet vol te houden.

Compensatie
Verder lijkt het me redelijk om de landen te compenseren die vanwege de vorming van de Euro-obligaties het meeste nadeel hebben. De uitgaven in Europees verband moeten zeer kritisch worden bekeken. De eerste stap voor mensen met schulden is kritisch de begroting tegen het licht te houden, aldus het Nibud. Dat zou men binnen de Europese Unie ook eens moeten doen. Te beginnen met de subsidie-geldstromen. Deze moeten drastisch worden verminderd of moet men laten opdrogen.
Dit is de sleutel tot succes denk ik: de vorming van Euro-obligaties én het stoppen met het rondpompen van geld binnen de Europese Unie.

Wat zou het gevolg zijn als de Europese obligaties inderdaad worden gecreëerd maar
ook alle subsidies binnen Europa worden geannuleerd (de landbouwsubsidies dan in een termijn van tien jaar)?


Positieve effecten
Het gevolg is dat de zuidelijke Eurolanden zich nu tegen een laag rentetarief uit de problemen kunnen gaan werken. Ze moeten echter wel pro-actief worden en de afwachtende houding overboord gooien. Des te meer deze landen kunnen lenen en des te beter ze zichzelf gaan organiseren, hoe eerder ze uit de schuldencrisis kunnen opkrabbelen.
  
Als gevolg hiervan gaan de noordelijke Eurolanden nu weliswaar meer rente betalen, maar geen subsidies meer. Die hogere rente is dus als het ware een solidariteitsheffing. Maar de rente zorgt ook voor een stimulans om zo snel mogelijk de schuldenlast terug te draaien: Hoe lager de schuldenlast, hoe lager de solidariteits heffing....
Dan de Europese landbouw-subsidies. Deze moeten in tien jaar naar nul worden teruggebracht. Als men zelfs in het huidige investeringsklimaat - met een wereldwijd gebrek aan voedsel en landbouwgrond - haar eigen broek nog niet kan ophouden dan kun je ervan uitgaan dat dit nooit gaat lukken! Degenen die weleens in een Franse supermarkt zijn geweest, weten dat deze supermarkten erg duur zijn en mogen terecht de meerwaarde van landbouwsubsidies ter discussie stellen.
Als tevens de ESF-subsidies worden opgeheven levert dit elk jaar een gigantische besparing op. De helft van die besparing zou gedurende een aantal jaren nog aan de noordelijke Eurolanden kunnen worden uitgekeerd als een soort compensatie.

Crisistijd is hervormingstijd. Linksom of rechtsom zullen fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Met het telkens vooruitschuiven van het probleem of het voorstellen van 'lapmiddelen' zal men water naar de (Middellandse) Zee blijven dragen zonder uitzicht op een oplossing. Met bovenstaande alternatieve oplossingen hoop ik dat wat betreft het water naar de zee dragen 'het einde van het begin' in zicht is in plaats van 'het begin van het einde'...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!