Doorgaan naar hoofdcontent

Stop het water dragen richting de (Middellandse) Zee!

De Eurozone kent zware tijden. In de eerste plaats natuurlijk omdat diverse landen, met Griekenland voorop, zich in een zware financiële crisis bevinden. Inmiddels is in het geval van Griekenland al gesproken over een faillissement. Uittreding van Griekenland uit de Eurozone zal vrijwel zeker een domino-effect hebben op landen als Portugal en Ierland, terwijl in Spanje en Italië het vertrouwen ook niet toeneemt. Verder zal een betere coördinatie binnen de Eurozone onontkoombaar zijn voor een degelijke aanpak van de schuldencrisis.

Naar een uitweg
Is er nog een uitweg uit deze Europese schuldencrisis? Ik denk van wel maar dan wordt het wel tijd voor fundamentele oplossingen in plaats van het voorstellen van symbolische maatregelen. Met de vorming van een Raad voor de Eurozone, waar de symboliek van afdruipt, gaan we de oorlog niet winnen.

De geest moet worden rijpgemaakt voor de vorming van Euro-obligaties. Hoewel de vorming van Euro-obligaties (Eurobonds) duidelijk nadelen heeft, zijn er ook voordelen. Het verschaft rust op de obligatiemarkt. Dat zal de aandelenmarkten en de hele financiële sector ten goede komen. Er is dan sprake van één rentetarief, wat minder aan schommelingen onderhevig zal zijn. Dat geeft duidelijkheid, en daar heeft iedereen behoefte aan in deze crisis. Verder krijgt de Eurozone er een beter coördinatiemiddel bij en maakt het een einde aan het speculeren tegen een bepaald land.

Het is pijnlijk voor landen zoals Nederland en Duitsland die hun zaken op orde hebben. Maar zeker op de lange termijn is er geen ontkomen aan. Soms is een zware operatie nodig om de patiënt te laten herstellen. Overigens, hoeveel slechter zullen we ervan worden? Het is zeer de vraag of we profijt hebben van de huidige werkwijze. Wat gaan we terugzien van de bakken met geld die nu naar Griekenland en straks naar Spanje en Italië gaan? Deze aanpak valt ook niet vol te houden.

Compensatie
Verder lijkt het me redelijk om de landen te compenseren die vanwege de vorming van de Euro-obligaties het meeste nadeel hebben. De uitgaven in Europees verband moeten zeer kritisch worden bekeken. De eerste stap voor mensen met schulden is kritisch de begroting tegen het licht te houden, aldus het Nibud. Dat zou men binnen de Europese Unie ook eens moeten doen. Te beginnen met de subsidie-geldstromen. Deze moeten drastisch worden verminderd of moet men laten opdrogen.
Dit is de sleutel tot succes denk ik: de vorming van Euro-obligaties én het stoppen met het rondpompen van geld binnen de Europese Unie.

Wat zou het gevolg zijn als de Europese obligaties inderdaad worden gecreëerd maar
ook alle subsidies binnen Europa worden geannuleerd (de landbouwsubsidies dan in een termijn van tien jaar)?


Positieve effecten
Het gevolg is dat de zuidelijke Eurolanden zich nu tegen een laag rentetarief uit de problemen kunnen gaan werken. Ze moeten echter wel pro-actief worden en de afwachtende houding overboord gooien. Des te meer deze landen kunnen lenen en des te beter ze zichzelf gaan organiseren, hoe eerder ze uit de schuldencrisis kunnen opkrabbelen.
  
Als gevolg hiervan gaan de noordelijke Eurolanden nu weliswaar meer rente betalen, maar geen subsidies meer. Die hogere rente is dus als het ware een solidariteitsheffing. Maar de rente zorgt ook voor een stimulans om zo snel mogelijk de schuldenlast terug te draaien: Hoe lager de schuldenlast, hoe lager de solidariteits heffing....
Dan de Europese landbouw-subsidies. Deze moeten in tien jaar naar nul worden teruggebracht. Als men zelfs in het huidige investeringsklimaat - met een wereldwijd gebrek aan voedsel en landbouwgrond - haar eigen broek nog niet kan ophouden dan kun je ervan uitgaan dat dit nooit gaat lukken! Degenen die weleens in een Franse supermarkt zijn geweest, weten dat deze supermarkten erg duur zijn en mogen terecht de meerwaarde van landbouwsubsidies ter discussie stellen.
Als tevens de ESF-subsidies worden opgeheven levert dit elk jaar een gigantische besparing op. De helft van die besparing zou gedurende een aantal jaren nog aan de noordelijke Eurolanden kunnen worden uitgekeerd als een soort compensatie.

Crisistijd is hervormingstijd. Linksom of rechtsom zullen fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Met het telkens vooruitschuiven van het probleem of het voorstellen van 'lapmiddelen' zal men water naar de (Middellandse) Zee blijven dragen zonder uitzicht op een oplossing. Met bovenstaande alternatieve oplossingen hoop ik dat wat betreft het water naar de zee dragen 'het einde van het begin' in zicht is in plaats van 'het begin van het einde'...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.