Doorgaan naar hoofdcontent

Kerkelijke miscommunicatie nog niet hersteld

De gemeente Katwijk stond weer even op de kaart afgelopen week, maar de manier waarop geeft te denken. Afgelopen maandag zorgden de media voor een 'manic monday' met Katwijk als twijfelachtig middelpunt op Internet, radio en TV. Dit inclusief alle vooroordelen over de kern Katwijk aan Zee (voor velen synoniem voor de gemeente Katwijk). De aanleiding voor de media-aandacht was dominee Vlietstra van de Hersteld Hervormde gemeente (afgescheiden gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland).

In zijn bijdrage in de Nieuwsbrief van de Hersteld Hervormden naar aanleiding van de geboorte van een kind schreef dominee Vlietstra over het opvoeden van kinderen. Hij verwees daarbij naar teksten uit het boekje 'De plichten der ouders' van de 17e eeuws predikant Koelman die volgens dominee Vlietstra 'beslist nog niet uit de tijd zijn' en zelfs 'zeer lezenswaardig'. Als een kind zondigt is 'kastijding' (lichamelijke bestraffing) een noodzakelijk antwoord, zo is op te maken uit de tekst van dominee Vlietstra.

Tja, wie teksten uit de 17e eeuw aanhaalt over kastijding van kinderen, deze als beslist niet uit de tijd aanmerkt en zeer lezenswaardig noemt maar vervolgens nalaat om een vertaling en uitleg van begrippen naar de 21e eeuw erbij te vermelden, loopt een aanmerkelijk risico verkeerd begrepen te worden, zelfs in eigen kring.

De gewraakte teksten ontberen elke nuance en ik ben er niet verbaasd over dat bij instanties als Defence for Children, Nederlands Jeugdinstituut en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling alle alarmbellen zijn afgegaan. Verder acht het Openbaar Ministerie de passages 'moreel bedenkelijk' en heeft mevrouw Khadija Arib van de PvdA hierover Kamervragen gesteld.

Nu is het natuurlijk makkelijk om 'de media' en al het 'seculier onbenul' inclusief de politiek die over deze dominee en zijn publicatie een mening heeft, de schuld te geven. Dat is mij iets te gemakkelijk, al was iets meer zorgvuldigheid bij het opstellen van het nieuwsbericht op z'n plaats geweest. Een toelichtende verklaring van dominee Vlietstra had niet misstaan, echter een uitgebreide toelichting heb ik nog steeds niet gezien. Daar wordt wel om gevraagd. Zoals gezegd, de tekst kent ten aanzien van de gewraakte citaten uit de 17e eeuw geen enkele nuance. Dat is te betreuren, omdat tijden en gewoonten nu eenmaal veranderen, dus ook op het gebied van opvoedingsvraagstukken. Zo bezien is er dus alle reden om het artikel als een extreme stellingname te betitelen.

Zonder toelichting overnemen van dergelijke citaten is vragen om problemen. Immers, het artikel is geschreven om door kerkleden en belangstellenden te worden gelezen. Het gaat er dus niet zozeer om welke conclusies de auteur aan het artikel verbindt, maar welke conclusies de lezers zouden moeten trekken na lezing van het artikel. Het gevaar bestaat immers - en dat is nou net waar kinderbeschermende instanties bang voor zijn - dat ouders het artikel letterlijk nemen en hierin doorslaan. De auteur heeft zijn eigen en eerste verantwoordelijkheid om de tekst van de juiste context te voorzien, zeker in het geval van serieuze onderwerpen als kindermishandeling of -misbruik. Items waar ook de orthodox-protestantse achterban van dominee Vlietstra niet van is gevrijwaard.

Überhaupt is het pijnlijk als na publicatie aan de auteur moet worden gevraagd wat hij eigenlijk heeft bedoeld te zeggen. Verder is de aanname dat men in eigen kring wél weet wat de dominee met z'n bijdrage bedoelde, iets te gemakkelijk. Dat is maar zeer de vraag. Verder blijft dominee Vlietstra onduidelijk over wat precies de actuele waarde is van een tekst uit vroeger eeuwen over kastijding van kinderen.

Wat kunnen we nu vaststellen? Kerkgemeenschappen, van welke aard dan ook, hebben reden zich in hun goede naam en eer aangetast te voelen door dergelijke publicaties en de uitwerking daarvan, met name het generaliserende effect. De Oude Kerk of Andreaskerk aan de Boulevard kwam bijvoorbeeld op TV en Internet in beeld en men kan daar verkeerde conclusies aan verbinden. Verder is het imago van de gemeente Katwijk onrecht aangedaan. Daar kan de lokale citymarketeer mee aan de slag. Het belangrijkste is dat de precieze boodschap van de dominee nog onduidelijk is. Het wordt tijd dat deze kerkelijke miscommunicatie ongedaan wordt gemaakt en dat de citaten van een duidelijke toelichting worden voorzien. Afwachten maar.Reacties

  1. De zogenaamde nuance van u, meneer Edwin de Mol, is niets anders dan intolerantie tegenover andersdenkenden. Het druipt van uw schrijfsels af dat u het maar knap lastig vindt dat we anno 2011 nog steeds niet van dergelijke in uw ogen bekrompen en antieke mensen afzijn.
    Nee, kastijden doet u uw kinderen natuurlijk niet en een corrigerende tik is ook uit den boze. U weet natuurlijk veel beter; u gaat namelijk voor het echte werk: bij ongewenste kinderen juicht u abortus toe en bij gewenste kinderen die ongewenst gedrag vertonen, stimuleert u dat door hen niet te corrigeren maar hoogstens op basis van gelijkheid te discussieren en zo toe te laten dat uw kinderen hun eigen ongecorrigeerde weg vervolgen en later niet meer van discipline of principes willen weten. U verkwanstelt uw ouderlijk gezag en uw verantwoordelijkheid op deze manier. Als kinderen richting een groot gevaar lopen, zal een rechtgeaarde ouder ze waarschuwen en indien ze niet luisteren met alle inspanning en desnoods geweld tegenhouden. Als uw kinderen tijd van leven hebben zullen ze u nog eens aanklagen vanwege uw liefdeloze opvoeding; omdat u deze correctie verwerpt bent u schuldig aan het ongeluk van uw kinderen.

    Mijn naam doet niet terzake, ik kan u vertellen dat ik niet uit uw gemeente kom noch u persoonlijk ken, maar uw schrijfsels spreken wat dat betreft boekdelen. Wij hier in Gouda zitten met deze door de overheid gestimuleerde tolerantie onder de jeugd en het is een chaos, en de zinloosheid en ontreddering die uit de ogen van die jongeren straalt gaat me aan het hart. En dat omdat u weigert sturing en normen en discipline aan deze jongeren te geven zodat zij hun zingeving in het leven kunnen vinden.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!