Doorgaan naar hoofdcontent

Accommodatiebeleid in de praktijk

Het woord 'multifunctionele accommodatie' wordt de laatste tijd veelvuldig gebruikt in bestuurlijk Katwijk. Eén multifunctionele accommodatie gaat niet door, een andere accommodatie moet nog gestalte krijgen en weer een andere - reeds bestaande - multifunctionele accommodatie zal nader onderzocht moeten worden, althans de totstandkoming ervan o.a. vanwege forse budgetoverschrijdingen. Even een rondje langs 'de velden'. 

Oeverpolder. Er gaat een streep door het project Oeverpolder, de geplande multifunctionele accommodatie in de Hoornes. Het College heeft onlangs dit besluit genomen maar vanzelfsprekend zal dit de Raad nog passeren. Ik ben er in ieder geval blij mee en dat zal geen verrassing zijn. In februari jl. heb ik namens de fractie een pleidooi gehouden voor het schrappen van dit project om daarmee tegelijkertijd het efficiënt gebruiken van huidig gemeentelijk vastgoed nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda te zetten. Ik kan hierbij de criticaster van de Katwijksche Post verzekeren; bij de oordeelsvorming over 'Oeverpolder' past eerder het woord 'fingerspitzengefühl' dan voorkennis...
Locatie 'Oeverpolder'. Foto: Jan Bouw

Met het schrappen van dit langlopend en risicovol project ontstaan in ieder geval nieuwe kansen. Nieuwe kansen dus voor efficient gebruik van huidig gemeentelijk vastgoed, zoals bijvoorbeeld voor Tripodia. Door het toevoegen van een servicepunt van de bibliotheek en faciliteiten voor wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever kan een veelzijdig cultuurpodium ontstaan. Natuurlijk is er ook oog voor andere beoogde gebruikers, zoals bijvoorbeeld Vitaal (huisartsen/fysiotherapie), Cardea maar natuurlijk ook het Moederkindcentrum Femke. Dit Moederkindcentrum was (ooit) ook beoogd gebruiker van deze accommodatie. Weliswaar beschikt 'Femke' over een eigen onderkomen maar is deze verre van ideaal. 

Ook moet er bij het herbestemmen van gemeentelijk vastgoed oog zijn voor demografische ontwikkelingen. In dat kader moet er aandacht zijn voor behoeften van een wijk - in dit geval de Hoornes. De toenemende vergrijzing kan met zich mee brengen dat in een wijk of een gedeelte daarvan, meer behoefte bestaat aan huisartsen en/of fysiotherapie (bijv. Vitaal), ontmoeting (bijv. wijkvereniging) of een andere functie dan aan een basisschool. Wellicht ten overvloede, 'Oeverpolder' vormt niet het eindstation maar het startschot voor efficiënt omgaan met (huidig) gemeentelijk vastgoed en worden nieuwe mogelijkheden voor diverse verenigingen en instellingen verschaft. 

Met het herbestemmen van huidig gemeentelijk vastgoed kunnen dus mooie dingen ontstaan, zoals ook de bedoeling is met het gemeenschapshuis in Rijnsburg. Dat brengt mij op het volgende project.

Het toekomstige gemeenschapshuis in Rijnsburg. Bron: Buijze Pers
Gemeenschapshuis Rijnsburg. Het gemeenschapshuis in Rijnsburg ('Ons Huis', waarom is dit eigenlijk geen goede naam?), is gesitueerd in het voormalige gemeentehuis aan het Koomansplein in Rijnsburg. Een tal van verenigingen en instellingen, zoals de bibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin, de biljartvereniging, etc. is voornemens intrek te nemen in dit voormalige gemeentehuis. Afgelopen maandag stond dit gemeenschapshuis op de agenda van de raadscommissie Welzijn. Namens de VVD heb ik, net als alle andere partijen, de vinger gelegd bij de exploitatie van dit gemeenschapshuis. Daar hebben we nog wel wat zorgen over. We hopen dat dit gemeenschapshuis zichzelf kan gaan bedruipen en dat dit gemeenschapshuis niet op een structureel gemeenschapsgeld-infuus hoeft. Het is dus van groot belang dat de huurtarieven, waarover nog geen duidelijkheid bestaat, overkomelijk zijn en dat zich een wachtrij met verenigingen en instellingen gaat vormen om in dit gemeenschapshuis intrek te kunnen nemen! 

'de Coligny'. Foto: Adrie van Duyvenvoorde

Project 'de Coligny'. In deze multifunctionele accommodatie hebben diverse verenigingen en instellingen al hun intrek genomen. Het is een prachtig gebouw geworden. Echter, het verloop van het project ‘de Coligny’ geeft aanleiding om dit project goed onder de loep te nemen. Teveel zaken zijn, vanaf het allereerste begin van dit project, niet goed gegaan. Forse budgetoverschrijdingen en het inschakelen van een mediator getuigen daarvan. Dit vraagt hoe dan ook om een zorgvuldig onderzoek en de VVD is daar voorstander van. Tijdens het overleg in de commissie Welzijn heeft de VVD de wens uitgesproken voor onderzoek door de lokale Rekenkamercommissie. Aan deze wens zitten echter nog wel belangrijke 'mitsen en maren' vast die in het eerstvolgende fractieoverleg aan bod komen. Wordt dus nog vervolgd. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.