donderdag 19 april 2012

Accommodatiebeleid in de praktijk

Het woord 'multifunctionele accommodatie' wordt de laatste tijd veelvuldig gebruikt in bestuurlijk Katwijk. Eén multifunctionele accommodatie gaat niet door, een andere accommodatie moet nog gestalte krijgen en weer een andere - reeds bestaande - multifunctionele accommodatie zal nader onderzocht moeten worden, althans de totstandkoming ervan o.a. vanwege forse budgetoverschrijdingen. Even een rondje langs 'de velden'. 

Oeverpolder. Er gaat een streep door het project Oeverpolder, de geplande multifunctionele accommodatie in de Hoornes. Het College heeft onlangs dit besluit genomen maar vanzelfsprekend zal dit de Raad nog passeren. Ik ben er in ieder geval blij mee en dat zal geen verrassing zijn. In februari jl. heb ik namens de fractie een pleidooi gehouden voor het schrappen van dit project om daarmee tegelijkertijd het efficiënt gebruiken van huidig gemeentelijk vastgoed nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda te zetten. Ik kan hierbij de criticaster van de Katwijksche Post verzekeren; bij de oordeelsvorming over 'Oeverpolder' past eerder het woord 'fingerspitzengefühl' dan voorkennis...
Locatie 'Oeverpolder'. Foto: Jan Bouw

Met het schrappen van dit langlopend en risicovol project ontstaan in ieder geval nieuwe kansen. Nieuwe kansen dus voor efficient gebruik van huidig gemeentelijk vastgoed, zoals bijvoorbeeld voor Tripodia. Door het toevoegen van een servicepunt van de bibliotheek en faciliteiten voor wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever kan een veelzijdig cultuurpodium ontstaan. Natuurlijk is er ook oog voor andere beoogde gebruikers, zoals bijvoorbeeld Vitaal (huisartsen/fysiotherapie), Cardea maar natuurlijk ook het Moederkindcentrum Femke. Dit Moederkindcentrum was (ooit) ook beoogd gebruiker van deze accommodatie. Weliswaar beschikt 'Femke' over een eigen onderkomen maar is deze verre van ideaal. 

Ook moet er bij het herbestemmen van gemeentelijk vastgoed oog zijn voor demografische ontwikkelingen. In dat kader moet er aandacht zijn voor behoeften van een wijk - in dit geval de Hoornes. De toenemende vergrijzing kan met zich mee brengen dat in een wijk of een gedeelte daarvan, meer behoefte bestaat aan huisartsen en/of fysiotherapie (bijv. Vitaal), ontmoeting (bijv. wijkvereniging) of een andere functie dan aan een basisschool. Wellicht ten overvloede, 'Oeverpolder' vormt niet het eindstation maar het startschot voor efficiënt omgaan met (huidig) gemeentelijk vastgoed en worden nieuwe mogelijkheden voor diverse verenigingen en instellingen verschaft. 

Met het herbestemmen van huidig gemeentelijk vastgoed kunnen dus mooie dingen ontstaan, zoals ook de bedoeling is met het gemeenschapshuis in Rijnsburg. Dat brengt mij op het volgende project.

Het toekomstige gemeenschapshuis in Rijnsburg. Bron: Buijze Pers
Gemeenschapshuis Rijnsburg. Het gemeenschapshuis in Rijnsburg ('Ons Huis', waarom is dit eigenlijk geen goede naam?), is gesitueerd in het voormalige gemeentehuis aan het Koomansplein in Rijnsburg. Een tal van verenigingen en instellingen, zoals de bibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin, de biljartvereniging, etc. is voornemens intrek te nemen in dit voormalige gemeentehuis. Afgelopen maandag stond dit gemeenschapshuis op de agenda van de raadscommissie Welzijn. Namens de VVD heb ik, net als alle andere partijen, de vinger gelegd bij de exploitatie van dit gemeenschapshuis. Daar hebben we nog wel wat zorgen over. We hopen dat dit gemeenschapshuis zichzelf kan gaan bedruipen en dat dit gemeenschapshuis niet op een structureel gemeenschapsgeld-infuus hoeft. Het is dus van groot belang dat de huurtarieven, waarover nog geen duidelijkheid bestaat, overkomelijk zijn en dat zich een wachtrij met verenigingen en instellingen gaat vormen om in dit gemeenschapshuis intrek te kunnen nemen! 

'de Coligny'. Foto: Adrie van Duyvenvoorde

Project 'de Coligny'. In deze multifunctionele accommodatie hebben diverse verenigingen en instellingen al hun intrek genomen. Het is een prachtig gebouw geworden. Echter, het verloop van het project ‘de Coligny’ geeft aanleiding om dit project goed onder de loep te nemen. Teveel zaken zijn, vanaf het allereerste begin van dit project, niet goed gegaan. Forse budgetoverschrijdingen en het inschakelen van een mediator getuigen daarvan. Dit vraagt hoe dan ook om een zorgvuldig onderzoek en de VVD is daar voorstander van. Tijdens het overleg in de commissie Welzijn heeft de VVD de wens uitgesproken voor onderzoek door de lokale Rekenkamercommissie. Aan deze wens zitten echter nog wel belangrijke 'mitsen en maren' vast die in het eerstvolgende fractieoverleg aan bod komen. Wordt dus nog vervolgd. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten