Doorgaan naar hoofdcontent

Accommodatiebeleid in de praktijk

Het woord 'multifunctionele accommodatie' wordt de laatste tijd veelvuldig gebruikt in bestuurlijk Katwijk. Eén multifunctionele accommodatie gaat niet door, een andere accommodatie moet nog gestalte krijgen en weer een andere - reeds bestaande - multifunctionele accommodatie zal nader onderzocht moeten worden, althans de totstandkoming ervan o.a. vanwege forse budgetoverschrijdingen. Even een rondje langs 'de velden'. 

Oeverpolder. Er gaat een streep door het project Oeverpolder, de geplande multifunctionele accommodatie in de Hoornes. Het College heeft onlangs dit besluit genomen maar vanzelfsprekend zal dit de Raad nog passeren. Ik ben er in ieder geval blij mee en dat zal geen verrassing zijn. In februari jl. heb ik namens de fractie een pleidooi gehouden voor het schrappen van dit project om daarmee tegelijkertijd het efficiënt gebruiken van huidig gemeentelijk vastgoed nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda te zetten. Ik kan hierbij de criticaster van de Katwijksche Post verzekeren; bij de oordeelsvorming over 'Oeverpolder' past eerder het woord 'fingerspitzengefühl' dan voorkennis...
Locatie 'Oeverpolder'. Foto: Jan Bouw

Met het schrappen van dit langlopend en risicovol project ontstaan in ieder geval nieuwe kansen. Nieuwe kansen dus voor efficient gebruik van huidig gemeentelijk vastgoed, zoals bijvoorbeeld voor Tripodia. Door het toevoegen van een servicepunt van de bibliotheek en faciliteiten voor wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever kan een veelzijdig cultuurpodium ontstaan. Natuurlijk is er ook oog voor andere beoogde gebruikers, zoals bijvoorbeeld Vitaal (huisartsen/fysiotherapie), Cardea maar natuurlijk ook het Moederkindcentrum Femke. Dit Moederkindcentrum was (ooit) ook beoogd gebruiker van deze accommodatie. Weliswaar beschikt 'Femke' over een eigen onderkomen maar is deze verre van ideaal. 

Ook moet er bij het herbestemmen van gemeentelijk vastgoed oog zijn voor demografische ontwikkelingen. In dat kader moet er aandacht zijn voor behoeften van een wijk - in dit geval de Hoornes. De toenemende vergrijzing kan met zich mee brengen dat in een wijk of een gedeelte daarvan, meer behoefte bestaat aan huisartsen en/of fysiotherapie (bijv. Vitaal), ontmoeting (bijv. wijkvereniging) of een andere functie dan aan een basisschool. Wellicht ten overvloede, 'Oeverpolder' vormt niet het eindstation maar het startschot voor efficiënt omgaan met (huidig) gemeentelijk vastgoed en worden nieuwe mogelijkheden voor diverse verenigingen en instellingen verschaft. 

Met het herbestemmen van huidig gemeentelijk vastgoed kunnen dus mooie dingen ontstaan, zoals ook de bedoeling is met het gemeenschapshuis in Rijnsburg. Dat brengt mij op het volgende project.

Het toekomstige gemeenschapshuis in Rijnsburg. Bron: Buijze Pers
Gemeenschapshuis Rijnsburg. Het gemeenschapshuis in Rijnsburg ('Ons Huis', waarom is dit eigenlijk geen goede naam?), is gesitueerd in het voormalige gemeentehuis aan het Koomansplein in Rijnsburg. Een tal van verenigingen en instellingen, zoals de bibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin, de biljartvereniging, etc. is voornemens intrek te nemen in dit voormalige gemeentehuis. Afgelopen maandag stond dit gemeenschapshuis op de agenda van de raadscommissie Welzijn. Namens de VVD heb ik, net als alle andere partijen, de vinger gelegd bij de exploitatie van dit gemeenschapshuis. Daar hebben we nog wel wat zorgen over. We hopen dat dit gemeenschapshuis zichzelf kan gaan bedruipen en dat dit gemeenschapshuis niet op een structureel gemeenschapsgeld-infuus hoeft. Het is dus van groot belang dat de huurtarieven, waarover nog geen duidelijkheid bestaat, overkomelijk zijn en dat zich een wachtrij met verenigingen en instellingen gaat vormen om in dit gemeenschapshuis intrek te kunnen nemen! 

'de Coligny'. Foto: Adrie van Duyvenvoorde

Project 'de Coligny'. In deze multifunctionele accommodatie hebben diverse verenigingen en instellingen al hun intrek genomen. Het is een prachtig gebouw geworden. Echter, het verloop van het project ‘de Coligny’ geeft aanleiding om dit project goed onder de loep te nemen. Teveel zaken zijn, vanaf het allereerste begin van dit project, niet goed gegaan. Forse budgetoverschrijdingen en het inschakelen van een mediator getuigen daarvan. Dit vraagt hoe dan ook om een zorgvuldig onderzoek en de VVD is daar voorstander van. Tijdens het overleg in de commissie Welzijn heeft de VVD de wens uitgesproken voor onderzoek door de lokale Rekenkamercommissie. Aan deze wens zitten echter nog wel belangrijke 'mitsen en maren' vast die in het eerstvolgende fractieoverleg aan bod komen. Wordt dus nog vervolgd. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!