Doorgaan naar hoofdcontent

Accommodatiebeleid in de praktijk

Het woord 'multifunctionele accommodatie' wordt de laatste tijd veelvuldig gebruikt in bestuurlijk Katwijk. Eén multifunctionele accommodatie gaat niet door, een andere accommodatie moet nog gestalte krijgen en weer een andere - reeds bestaande - multifunctionele accommodatie zal nader onderzocht moeten worden, althans de totstandkoming ervan o.a. vanwege forse budgetoverschrijdingen. Even een rondje langs 'de velden'. 

Oeverpolder. Er gaat een streep door het project Oeverpolder, de geplande multifunctionele accommodatie in de Hoornes. Het College heeft onlangs dit besluit genomen maar vanzelfsprekend zal dit de Raad nog passeren. Ik ben er in ieder geval blij mee en dat zal geen verrassing zijn. In februari jl. heb ik namens de fractie een pleidooi gehouden voor het schrappen van dit project om daarmee tegelijkertijd het efficiënt gebruiken van huidig gemeentelijk vastgoed nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda te zetten. Ik kan hierbij de criticaster van de Katwijksche Post verzekeren; bij de oordeelsvorming over 'Oeverpolder' past eerder het woord 'fingerspitzengefühl' dan voorkennis...
Locatie 'Oeverpolder'. Foto: Jan Bouw

Met het schrappen van dit langlopend en risicovol project ontstaan in ieder geval nieuwe kansen. Nieuwe kansen dus voor efficient gebruik van huidig gemeentelijk vastgoed, zoals bijvoorbeeld voor Tripodia. Door het toevoegen van een servicepunt van de bibliotheek en faciliteiten voor wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever kan een veelzijdig cultuurpodium ontstaan. Natuurlijk is er ook oog voor andere beoogde gebruikers, zoals bijvoorbeeld Vitaal (huisartsen/fysiotherapie), Cardea maar natuurlijk ook het Moederkindcentrum Femke. Dit Moederkindcentrum was (ooit) ook beoogd gebruiker van deze accommodatie. Weliswaar beschikt 'Femke' over een eigen onderkomen maar is deze verre van ideaal. 

Ook moet er bij het herbestemmen van gemeentelijk vastgoed oog zijn voor demografische ontwikkelingen. In dat kader moet er aandacht zijn voor behoeften van een wijk - in dit geval de Hoornes. De toenemende vergrijzing kan met zich mee brengen dat in een wijk of een gedeelte daarvan, meer behoefte bestaat aan huisartsen en/of fysiotherapie (bijv. Vitaal), ontmoeting (bijv. wijkvereniging) of een andere functie dan aan een basisschool. Wellicht ten overvloede, 'Oeverpolder' vormt niet het eindstation maar het startschot voor efficiënt omgaan met (huidig) gemeentelijk vastgoed en worden nieuwe mogelijkheden voor diverse verenigingen en instellingen verschaft. 

Met het herbestemmen van huidig gemeentelijk vastgoed kunnen dus mooie dingen ontstaan, zoals ook de bedoeling is met het gemeenschapshuis in Rijnsburg. Dat brengt mij op het volgende project.

Het toekomstige gemeenschapshuis in Rijnsburg. Bron: Buijze Pers
Gemeenschapshuis Rijnsburg. Het gemeenschapshuis in Rijnsburg ('Ons Huis', waarom is dit eigenlijk geen goede naam?), is gesitueerd in het voormalige gemeentehuis aan het Koomansplein in Rijnsburg. Een tal van verenigingen en instellingen, zoals de bibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin, de biljartvereniging, etc. is voornemens intrek te nemen in dit voormalige gemeentehuis. Afgelopen maandag stond dit gemeenschapshuis op de agenda van de raadscommissie Welzijn. Namens de VVD heb ik, net als alle andere partijen, de vinger gelegd bij de exploitatie van dit gemeenschapshuis. Daar hebben we nog wel wat zorgen over. We hopen dat dit gemeenschapshuis zichzelf kan gaan bedruipen en dat dit gemeenschapshuis niet op een structureel gemeenschapsgeld-infuus hoeft. Het is dus van groot belang dat de huurtarieven, waarover nog geen duidelijkheid bestaat, overkomelijk zijn en dat zich een wachtrij met verenigingen en instellingen gaat vormen om in dit gemeenschapshuis intrek te kunnen nemen! 

'de Coligny'. Foto: Adrie van Duyvenvoorde

Project 'de Coligny'. In deze multifunctionele accommodatie hebben diverse verenigingen en instellingen al hun intrek genomen. Het is een prachtig gebouw geworden. Echter, het verloop van het project ‘de Coligny’ geeft aanleiding om dit project goed onder de loep te nemen. Teveel zaken zijn, vanaf het allereerste begin van dit project, niet goed gegaan. Forse budgetoverschrijdingen en het inschakelen van een mediator getuigen daarvan. Dit vraagt hoe dan ook om een zorgvuldig onderzoek en de VVD is daar voorstander van. Tijdens het overleg in de commissie Welzijn heeft de VVD de wens uitgesproken voor onderzoek door de lokale Rekenkamercommissie. Aan deze wens zitten echter nog wel belangrijke 'mitsen en maren' vast die in het eerstvolgende fractieoverleg aan bod komen. Wordt dus nog vervolgd. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…