Doorgaan naar hoofdcontent

Gemengde gevoelens bij 'Katwijk in de kern'


Afgelopen donderdag hebben we in de Raad gesproken over 'Katwijk in de Kern'. Een veelomvattend plan met nieuwbouw voor de hoofdvestiging van de bibliotheek, een derde cultuurpodium, de gemeenschapshuizen en de kernvestigingen van de bieb in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

In de sessie van donderdagavond viel op dat vrijwel iedere voorstander van de nieuwbouw voor de bibliotheek (met cultuurpodium) bezig was met beknibbelen op de omvang van de toekomstige bibliotheek. De vraag is hoe groot of klein de nieuwe bieb precies wordt (mede afhankelijk van de locatie) en in hoeverre aan het wensenlijstje van de bieb v.w.b. de hoofdvestiging daadwerkelijk kan worden voldaan. Tevens viel de draai van de PvdA op. In oktober 2011 nog mocht van de PvdA (net als de VVD, zie toenmalige inbreng) het College zich de moeite besparen voor wat betreft het verder uitwerken van de plannen voor een nieuwe bibliotheek.

De VVD is ten aanzien van deze nieuwbouw steeds duidelijk geweest. De voorkeur gaat uit naar investeren op de huidige locatie, aan de Schelpendam. De vernieuwbouw van het oude gemeentehuis in Rijnsburg toont aan dat een upgrade van bestaand maatschappelijk vastgoed een reele optie vormt. Het is dus maar net hoe je omgaat met investeren in publieke voorzieningen als een bibliotheek, zonder de exploitatielasten daarbij uit het oog te verliezen. Ten aanzien van het cultuurpodium kiezen we voor Tripodia, dat samen met de Theaterhangaar voldoende cultuuraanbod waarborgt. Een derde cultuurpodium biedt ons inziens geen meerwaarde.

Wat de gemeenschapshuizen betreft is het leuk en mooi om te zien dat het College mijn voorstel ten aanzien van Tripodia heeft overgenomen. In maart 2012 heb ik namens mijn fractie een notitie ingebracht in de toenmalige commissie Welzijn. In deze notitie werd onder andere het toevoegen van een bibliotheekvoorziening en het intrekken van wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever in Tripodia bepleit. Daar zal nu uitvoering aan worden gegeven en dat geeft voldoening.

Wat is nu het vervolg? Het Collegebesluit m.b.t. 'Katwijk in de Kern' zal nog deze maand in gewijzigde vorm aan de Raad worden aangeboden, waarna in het vervolgtraject belangrijke aspecten als locatie, ontwerp, financien, etc. aan bod zullen komen. In hoeverre lering is getrokken uit de lessen van het project 'de Coligny' zal de tijd leren.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.