Doorgaan naar hoofdcontent

Kerntaken als core business - Het gesprek

'Het is logisch en noodzakelijk dat inwoners meedoen aan de discussie over de rolverdeling tussen burger en overheid en wat de gemeente moet doen of laten'. Dit was met zoveel woorden de boodschap van de drie (toenmalige) fractievoorzitters van CDA, Gemeentebelangen en VVD in een ingezonden stuk in de Katwijksche Post van begin februari. Het artikel volgde op een verhit debat van een week eerder in de gemeenteraad over het voeren van een lokale takendiscussie. De tegenstemmers op dat moment, te weten PvdA, ChristenUnie en SGP,  zagen het plan van het houden van een consultatieronde onder de inwoners van onze gemeente kennelijk niet zitten. Jammer!

Persoonlijk ben ik van mening dat de mogelijkheid van een kerntakendiscussie altijd een goed idee is, dus ook als sprake is van economische voorspoed. Ook in 'goede tijden' moet je de taken van een gemeente kritisch tegen het licht willen houden. De principiële discussie wordt nu overschaduwd door de impact van een knellend gemeentelijk huishoudboekje. Dat maakt een takendiscussie niet minder noodzakelijk, maar met het betitelen van de takendiscussie als verkapt bezuinigingsinstrument wordt de principiële discussie over gemeentelijke taken tekort gedaan. Dat een gesprek cq. consultatie met inwoners soms pijnlijk kan zijn, is 'part of the job' en mag geen reden zijn om fundamentele gesprekken uit de weg te gaan.


Hoe dan ook, vorige maand werd in iedere kern van onze gemeente daadwerkelijk het gesprek met de inwoners gevoerd over het takenpakket van de gemeente. Welke kerntaken zou de gemeente als core business moeten uitvoeren? Aan de hand van de thema's 'Onderwijs en cultuur', 'sport en recreatie' en 'openbare ruimte en groen' hebben de deelnemende burgers aan het gesprek uiteenlopende suggesties ingebracht. Een greep uit de vele en (sommige) veel gehoorde suggesties:

Gemeentelijke gebouwen meer multifunctioneel inzetten - meer balans in sportsubsidies - buurt meer betrekken bij onderhoud openbaar groen - meer samenwerking tussen school en omliggende buurt - meer betrokkenheid en zeggenschap van ouders bij onderhoud van speeltuinen - grotere rol vrijwilligers bij beheer van buurthuizen - meer vertrouwen in eigen burgers. 
Verder viel het mij op dat bij elke gehouden kerntakenbijeenkomst tevens de nieuwbouw van het cultureel-educatief centrum (bibliotheek/theater) ter discussie werd gesteld. Een onderwerp dat leeft onder de inwoners en waarvan de stellingname van de VVD als bekend wordt verondersteld.


De takendiscussie-bijeenkomst in het Wellant College in Rijnsburg.
Over het algemeen kon uit de vele gevoerde gesprekken worden afgeleid dat de gemeente veel meer aan de inwoners zou kunnen en moeten overlaten, dat de lokale overheid meer vertrouwen in burgers en verenigingen zou moeten hebben en dat de gemeente meer als verbinder/regisseur/marktmeester zou moeten optreden, waarbij de gemeente natuurlijk een x-aantal basisvoorzieningen blijft aanbieden.

Als u de gesprekken rondom de takendiscussie hebt gemist kunt u uw stem alsnog laten horen door in te spreken tijdens de betreffende sessie in het gemeentehuis. Daar zal het gesprek worden vervolgd...


Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.