Doorgaan naar hoofdcontent

Kerntaken als core business - Het gesprek

'Het is logisch en noodzakelijk dat inwoners meedoen aan de discussie over de rolverdeling tussen burger en overheid en wat de gemeente moet doen of laten'. Dit was met zoveel woorden de boodschap van de drie (toenmalige) fractievoorzitters van CDA, Gemeentebelangen en VVD in een ingezonden stuk in de Katwijksche Post van begin februari. Het artikel volgde op een verhit debat van een week eerder in de gemeenteraad over het voeren van een lokale takendiscussie. De tegenstemmers op dat moment, te weten PvdA, ChristenUnie en SGP,  zagen het plan van het houden van een consultatieronde onder de inwoners van onze gemeente kennelijk niet zitten. Jammer!

Persoonlijk ben ik van mening dat de mogelijkheid van een kerntakendiscussie altijd een goed idee is, dus ook als sprake is van economische voorspoed. Ook in 'goede tijden' moet je de taken van een gemeente kritisch tegen het licht willen houden. De principiële discussie wordt nu overschaduwd door de impact van een knellend gemeentelijk huishoudboekje. Dat maakt een takendiscussie niet minder noodzakelijk, maar met het betitelen van de takendiscussie als verkapt bezuinigingsinstrument wordt de principiële discussie over gemeentelijke taken tekort gedaan. Dat een gesprek cq. consultatie met inwoners soms pijnlijk kan zijn, is 'part of the job' en mag geen reden zijn om fundamentele gesprekken uit de weg te gaan.


Hoe dan ook, vorige maand werd in iedere kern van onze gemeente daadwerkelijk het gesprek met de inwoners gevoerd over het takenpakket van de gemeente. Welke kerntaken zou de gemeente als core business moeten uitvoeren? Aan de hand van de thema's 'Onderwijs en cultuur', 'sport en recreatie' en 'openbare ruimte en groen' hebben de deelnemende burgers aan het gesprek uiteenlopende suggesties ingebracht. Een greep uit de vele en (sommige) veel gehoorde suggesties:

Gemeentelijke gebouwen meer multifunctioneel inzetten - meer balans in sportsubsidies - buurt meer betrekken bij onderhoud openbaar groen - meer samenwerking tussen school en omliggende buurt - meer betrokkenheid en zeggenschap van ouders bij onderhoud van speeltuinen - grotere rol vrijwilligers bij beheer van buurthuizen - meer vertrouwen in eigen burgers. 
Verder viel het mij op dat bij elke gehouden kerntakenbijeenkomst tevens de nieuwbouw van het cultureel-educatief centrum (bibliotheek/theater) ter discussie werd gesteld. Een onderwerp dat leeft onder de inwoners en waarvan de stellingname van de VVD als bekend wordt verondersteld.


De takendiscussie-bijeenkomst in het Wellant College in Rijnsburg.
Over het algemeen kon uit de vele gevoerde gesprekken worden afgeleid dat de gemeente veel meer aan de inwoners zou kunnen en moeten overlaten, dat de lokale overheid meer vertrouwen in burgers en verenigingen zou moeten hebben en dat de gemeente meer als verbinder/regisseur/marktmeester zou moeten optreden, waarbij de gemeente natuurlijk een x-aantal basisvoorzieningen blijft aanbieden.

Als u de gesprekken rondom de takendiscussie hebt gemist kunt u uw stem alsnog laten horen door in te spreken tijdens de betreffende sessie in het gemeentehuis. Daar zal het gesprek worden vervolgd...


Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!