maandag 21 april 2014

'Geen meeuwen voeren is en blijft het dringende advies'

‘Ze moeten vossen op de daken zetten’. Het zijn de woorden van een betrokken omwonende en ooggetuige van de inzet van twee gretige woestijnbuizerds, vooralsnog de hoofdrolspelers bij de meeuwenbestrijding in onze gemeente. Ook dit jaar, want de gemeenteraad heeft al eerder besloten om de maatregelen tegen meeuwenoverlast ook in 2014 in te blijven zetten. Of het originele idee van de omwonende ooit werkelijkheid wordt is de vraag. Het is in ieder geval duidelijk dat de meeuwenbestrijding het nodige losmaakt. Overigens niet alleen bij inwoners maar ook bij de meeuwen zelf, want met de woestijnbuizerds in het vizier krijst de aanwezige meeuwenpopulatie er op los.

Zilvermeeuw en Kleine mantelmeeuw
De Kleine Mantelmeeuw
Uit een eerder verschenen rapportage van milieubeheerbedrijf Van der Helm over de meeuwenbestrijding in 2013 blijkt een toename van het aantal broedende Zilvermeeuwen en Kleine mantelmeeuwen. Deze twee meeuwensoorten krijgen in 2014 daarom de meeste aandacht bij de bestrijding. Daarentegen blijkt uit dezelfde rapportage dat het aantal broedende Kokmeeuwen en Stormmeeuwen flink is afgenomen. In 2013 zijn in totaal 881 paartjes meeuwen en sterns broedend aangetroffen op daken in de gemeente Katwijk.
Er ligt dus nog wel wat werk voor bijvoorbeeld Bella, Harry en Puck, woestijnbuizerds in dienst van Bouman Roofvogels uit Rijnsburg. In de periode vanaf eind maart tot augustus is de omgeving rondom Princestraat, Badstraat en Voorstraat weer hun jachtgebied. Daarnaast zullen de woestijnbuizerds tevens in bijvoorbeeld de Waal Malefijtstraat, de Secr. Varkevisserstraat en de omgeving van huize Salem worden ingezet. De roofvogelhouder, Brian Bouman, krijgt positieve reacties over zijn aanpak. Overigens werd Bouman onlangs zelf nog aangevallen door meeuwen. ‘Ze kennen me inmiddels’, aldus Bouman.

Samen aan de slag
‘Geen meeuwen voeren, dat is en blijft toch het dringende advies’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Niet voeren van meeuwen en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken gooien zijn twee effectieve maatregelen die door inwoners zelf kunnen worden genomen. Meeuwen komen af op etensresten en worden door hun aangewakkerde eetlust ook steeds brutaler, agressiever en luidruchtiger. Naast deze belangrijke tip wil de gemeente haar inwoners ook van dienst zijn met andere tips en info rmatie over resultaten die de bestrijding oplevert. Op www.katwijk.nl/meeuwen en in folders die weer te verkrijgen zijn, onder andere in het gemeentehuis, zijn veel tips te vinden. Tevens kan via de Internetpagina melding worden gemaakt van meeuwenoverlast.

Voerverbod en specifieke broedlocatie

Het College van B&W onderzoekt of een voerverbod op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nuttig is. Een besluit hierover van het College wordt op niet al te lange termijn verwacht. Over een ander advies, namelijk de mogelijkheid van het aanwijzen van een specifieke broedlocatie voor meeuwen, buigt de gemeente zich nog. Daarover is men aan de Zeeweg nog niet uitgebroed. 

Dit artikel verscheen op 17 april 2014 in De Katwijksche Post

Geen opmerkingen:

Een reactie posten