Doorgaan naar hoofdcontent

'Geen meeuwen voeren is en blijft het dringende advies'

‘Ze moeten vossen op de daken zetten’. Het zijn de woorden van een betrokken omwonende en ooggetuige van de inzet van twee gretige woestijnbuizerds, vooralsnog de hoofdrolspelers bij de meeuwenbestrijding in onze gemeente. Ook dit jaar, want de gemeenteraad heeft al eerder besloten om de maatregelen tegen meeuwenoverlast ook in 2014 in te blijven zetten. Of het originele idee van de omwonende ooit werkelijkheid wordt is de vraag. Het is in ieder geval duidelijk dat de meeuwenbestrijding het nodige losmaakt. Overigens niet alleen bij inwoners maar ook bij de meeuwen zelf, want met de woestijnbuizerds in het vizier krijst de aanwezige meeuwenpopulatie er op los.

Zilvermeeuw en Kleine mantelmeeuw
De Kleine Mantelmeeuw
Uit een eerder verschenen rapportage van milieubeheerbedrijf Van der Helm over de meeuwenbestrijding in 2013 blijkt een toename van het aantal broedende Zilvermeeuwen en Kleine mantelmeeuwen. Deze twee meeuwensoorten krijgen in 2014 daarom de meeste aandacht bij de bestrijding. Daarentegen blijkt uit dezelfde rapportage dat het aantal broedende Kokmeeuwen en Stormmeeuwen flink is afgenomen. In 2013 zijn in totaal 881 paartjes meeuwen en sterns broedend aangetroffen op daken in de gemeente Katwijk.
Er ligt dus nog wel wat werk voor bijvoorbeeld Bella, Harry en Puck, woestijnbuizerds in dienst van Bouman Roofvogels uit Rijnsburg. In de periode vanaf eind maart tot augustus is de omgeving rondom Princestraat, Badstraat en Voorstraat weer hun jachtgebied. Daarnaast zullen de woestijnbuizerds tevens in bijvoorbeeld de Waal Malefijtstraat, de Secr. Varkevisserstraat en de omgeving van huize Salem worden ingezet. De roofvogelhouder, Brian Bouman, krijgt positieve reacties over zijn aanpak. Overigens werd Bouman onlangs zelf nog aangevallen door meeuwen. ‘Ze kennen me inmiddels’, aldus Bouman.

Samen aan de slag
‘Geen meeuwen voeren, dat is en blijft toch het dringende advies’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Niet voeren van meeuwen en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken gooien zijn twee effectieve maatregelen die door inwoners zelf kunnen worden genomen. Meeuwen komen af op etensresten en worden door hun aangewakkerde eetlust ook steeds brutaler, agressiever en luidruchtiger. Naast deze belangrijke tip wil de gemeente haar inwoners ook van dienst zijn met andere tips en info rmatie over resultaten die de bestrijding oplevert. Op www.katwijk.nl/meeuwen en in folders die weer te verkrijgen zijn, onder andere in het gemeentehuis, zijn veel tips te vinden. Tevens kan via de Internetpagina melding worden gemaakt van meeuwenoverlast.

Voerverbod en specifieke broedlocatie

Het College van B&W onderzoekt of een voerverbod op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nuttig is. Een besluit hierover van het College wordt op niet al te lange termijn verwacht. Over een ander advies, namelijk de mogelijkheid van het aanwijzen van een specifieke broedlocatie voor meeuwen, buigt de gemeente zich nog. Daarover is men aan de Zeeweg nog niet uitgebroed. 

Dit artikel verscheen op 17 april 2014 in De Katwijksche Post

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …