Doorgaan naar hoofdcontent

Regionale samenwerking zaligmakend?


Twee weken geleden stond in de Katwijksche Post een verslag van het lustrumfeest van het samenwerkings-verband Holland Rijnland, wat in Katwijk plaatsvond. Een interessante bijeenkomst: de ‘regio’ op bezoek in Katwijk. Veel raadsleden, wethouders en burgemeesters uit de regio waren aanwezig. Jammer genoeg maar weinig raadsleden uit Katwijk en dat was jammer want Katwijk ligt niet op een eiland en het is goed om bij de tijd te blijven, zeker als het om de ‘regio’ gaat. Overigens, het feest had voornamelijk een inhoudelijk karakter en ten aanzien van de samenwerking op sommige beleidsterreinen kan de vlag beslist nog niet worden uitgestoken.

Kaag en Braassem, Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude, en ons eigen Katwijk vormen de deelnemende gemeenten binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Deze deelnemende gemeenten werken samen aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur en landschap, verkeer en vervoer, samenleving en welzijn. Belangrijke onderwerpen waarmee onze eigen gemeente en haar inwoners (ondernemer, kostwinner, woningzoekende, etc.) zo haar eigen problemen kent. Met intergemeentelijke samenwerking zoals dat heet is natuurlijk niets mis maar vroeg of laat (nu, wat mij betreft!) komt de vraag: wat zit er in het vat voor Katwijk?

Invloed van de regio op Katwijk
Wordt het makkelijker voor een woningzoekende uit Katwijk om een betaalbare woning te vinden? Welke voordelen zijn er voor het woon-werkverkeer? Hoe ‘slim’ wordt er omgegaan met de beperkte ruimte ten aanzien van woningbouw en bedrijventerreinen in onze regio? Welke afspraken worden er in regionaal verband gemaakt en houdt iedere gemeente zich aan de afspraken? Kan Katwijk wel voldoende ‘vuist’ maken? Gaat Katwijk – als op één na grootste gemeente in de regio - haar ambulancepost kwijtraken? Welke prijs moet de gemeente Katwijk betalen als zij – terecht! - haar eigen brandweerkorps met al haar vrijwilligers in stand wil houden?

Over iedere vraag afzonderlijk zou ik een apart artikel kunnen schrijven en ik kan nog wel meer vragen verzinnen. Wat bovenstaande vragen betreft kan lang niet altijd een geruststellend antwoord worden gegeven, helaas. Zo ziet het er bijvoorbeeld naar uit dat het voormalige vliegveld Valkenburg een soort tweede Bijlmer dreigt te worden, vanwege de hoge aantallen sociale woningbouw die er gebouwd moeten worden. Dit komt mede omdat andere deelnemende gemeenten zich niet aan de afspraken houden en te weinig sociale woningbouw plegen.

Democratie
Een andere ‘bedreiging’ - in ieder geval iets wat ik (en velen met mij) met argusogen bekijk – betreft het democratische karakter van Holland Rijnland. Gezien het grote belang van eerder genoemde onderwerpen en de beslissingen die binnen Holland Rijnland hierover worden genomen is het zaak dat de democratische controle op al die beslissingen in orde is. Daar lijkt het nu niet op. Een goed functionerend en efficiënt democratisch toezicht is iets waaraan het nu ontbreekt.

Het instellen van een zgn. Regioraad zou een oplossing kunnen zijn. In zo’n raad worden dan regiobreed alle politieke partijen (dus ook lokale partijen) vertegenwoordigd door een bepaald aantal raadsleden uit iedere gemeente. De afvaardiging bestaat dan uit politieke partijen in plaats van iedere gemeente afzonderlijk. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden zo meer betrokken en krijgen dan meer vat op de regionale besluitvorming. Er is nu sprake van een democratisch tekort ten aanzien van beslissingen die de circa 400.000 inwoners binnen Holland Rijnland aangaan.

Aansluiting Rijnstreekgemeenten
Weer een andere bedreiging – o.a. voor de Katwijkse huurwoningzoekende – vormt de mogelijke aansluiting van de Rijnstreekgemeenten (o.a. Alphen a/d Rijn en Rijnwoude). In de praktijk zou dit betekenen dat jongeren in Katwijk nog moeilijker aan een woning zullen komen omdat inwoners van de Rijnstreekgemeenten dan in principe ook in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning in Katwijk.

De vraag is wat de toegevoegde waarde is van aansluiting van de Rijnstreekgemeenten bij Holland Rijnland. Naar mijn mening volstaat strategische samenwerking met dit samenwerkingsverband. Ik ben in ieder geval maar matig onder de indruk van de argumenten vóór aansluiting.
Als alleen een fusie garanties geeft voor goede samenwerking zouden er geen 441 gemeenten meer bestaan. In de beperking toont zich de meester…

Hoewel zich binnen Holland Rijnland ook positieve ontwikkelingen voordoen (bijv. het instellen van het Regionaal investeringsfonds en de oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) is er alle reden voor oplettendheid om het Katwijkse belang – uw belang! - niet ondergesneeuwd te zien raken. Ik ben daarom benieuwd wanneer u, als huurwoningzoekende, forens, ondernemer etc. kan meedoen aan een volgend feestje van de regio.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.