Doorgaan naar hoofdcontent

Regionale samenwerking zaligmakend?


Twee weken geleden stond in de Katwijksche Post een verslag van het lustrumfeest van het samenwerkings-verband Holland Rijnland, wat in Katwijk plaatsvond. Een interessante bijeenkomst: de ‘regio’ op bezoek in Katwijk. Veel raadsleden, wethouders en burgemeesters uit de regio waren aanwezig. Jammer genoeg maar weinig raadsleden uit Katwijk en dat was jammer want Katwijk ligt niet op een eiland en het is goed om bij de tijd te blijven, zeker als het om de ‘regio’ gaat. Overigens, het feest had voornamelijk een inhoudelijk karakter en ten aanzien van de samenwerking op sommige beleidsterreinen kan de vlag beslist nog niet worden uitgestoken.

Kaag en Braassem, Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude, en ons eigen Katwijk vormen de deelnemende gemeenten binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Deze deelnemende gemeenten werken samen aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur en landschap, verkeer en vervoer, samenleving en welzijn. Belangrijke onderwerpen waarmee onze eigen gemeente en haar inwoners (ondernemer, kostwinner, woningzoekende, etc.) zo haar eigen problemen kent. Met intergemeentelijke samenwerking zoals dat heet is natuurlijk niets mis maar vroeg of laat (nu, wat mij betreft!) komt de vraag: wat zit er in het vat voor Katwijk?

Invloed van de regio op Katwijk
Wordt het makkelijker voor een woningzoekende uit Katwijk om een betaalbare woning te vinden? Welke voordelen zijn er voor het woon-werkverkeer? Hoe ‘slim’ wordt er omgegaan met de beperkte ruimte ten aanzien van woningbouw en bedrijventerreinen in onze regio? Welke afspraken worden er in regionaal verband gemaakt en houdt iedere gemeente zich aan de afspraken? Kan Katwijk wel voldoende ‘vuist’ maken? Gaat Katwijk – als op één na grootste gemeente in de regio - haar ambulancepost kwijtraken? Welke prijs moet de gemeente Katwijk betalen als zij – terecht! - haar eigen brandweerkorps met al haar vrijwilligers in stand wil houden?

Over iedere vraag afzonderlijk zou ik een apart artikel kunnen schrijven en ik kan nog wel meer vragen verzinnen. Wat bovenstaande vragen betreft kan lang niet altijd een geruststellend antwoord worden gegeven, helaas. Zo ziet het er bijvoorbeeld naar uit dat het voormalige vliegveld Valkenburg een soort tweede Bijlmer dreigt te worden, vanwege de hoge aantallen sociale woningbouw die er gebouwd moeten worden. Dit komt mede omdat andere deelnemende gemeenten zich niet aan de afspraken houden en te weinig sociale woningbouw plegen.

Democratie
Een andere ‘bedreiging’ - in ieder geval iets wat ik (en velen met mij) met argusogen bekijk – betreft het democratische karakter van Holland Rijnland. Gezien het grote belang van eerder genoemde onderwerpen en de beslissingen die binnen Holland Rijnland hierover worden genomen is het zaak dat de democratische controle op al die beslissingen in orde is. Daar lijkt het nu niet op. Een goed functionerend en efficiënt democratisch toezicht is iets waaraan het nu ontbreekt.

Het instellen van een zgn. Regioraad zou een oplossing kunnen zijn. In zo’n raad worden dan regiobreed alle politieke partijen (dus ook lokale partijen) vertegenwoordigd door een bepaald aantal raadsleden uit iedere gemeente. De afvaardiging bestaat dan uit politieke partijen in plaats van iedere gemeente afzonderlijk. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden zo meer betrokken en krijgen dan meer vat op de regionale besluitvorming. Er is nu sprake van een democratisch tekort ten aanzien van beslissingen die de circa 400.000 inwoners binnen Holland Rijnland aangaan.

Aansluiting Rijnstreekgemeenten
Weer een andere bedreiging – o.a. voor de Katwijkse huurwoningzoekende – vormt de mogelijke aansluiting van de Rijnstreekgemeenten (o.a. Alphen a/d Rijn en Rijnwoude). In de praktijk zou dit betekenen dat jongeren in Katwijk nog moeilijker aan een woning zullen komen omdat inwoners van de Rijnstreekgemeenten dan in principe ook in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning in Katwijk.

De vraag is wat de toegevoegde waarde is van aansluiting van de Rijnstreekgemeenten bij Holland Rijnland. Naar mijn mening volstaat strategische samenwerking met dit samenwerkingsverband. Ik ben in ieder geval maar matig onder de indruk van de argumenten vóór aansluiting.
Als alleen een fusie garanties geeft voor goede samenwerking zouden er geen 441 gemeenten meer bestaan. In de beperking toont zich de meester…

Hoewel zich binnen Holland Rijnland ook positieve ontwikkelingen voordoen (bijv. het instellen van het Regionaal investeringsfonds en de oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) is er alle reden voor oplettendheid om het Katwijkse belang – uw belang! - niet ondergesneeuwd te zien raken. Ik ben daarom benieuwd wanneer u, als huurwoningzoekende, forens, ondernemer etc. kan meedoen aan een volgend feestje van de regio.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!