Doorgaan naar hoofdcontent

12 mei 1940


In de reeks van het krantenoverzicht m.b.t. de oorlogsdagen in mei 1940 - nu zeventig jaar geleden - volgt morgen het vervolg. Op zondag 12 mei 1940 verschenen er geen kranten, ook geen extra edities.

Een korte impressie van de gebeurtenissen op zondag 12 mei 1940:

Zonder dat de Nederlandse legerleiding (onder leiding van generaal Winkelman) het zich realiseerde, zou deze zondag de laatste dag zijn waarop het leger in het zuiden van de Randstad de kansen nog zou kunnen keren.

In Den Haag vertrouwde men nog steeds volledig op Franse initiatieven om de Moerdijk te heroveren en zodoende de deur naar de Vesting Holland voor Duitse grondtroepen dicht te gooien. Een naieve opstelling van de legerleiding, wat ertoe leidde dat men zich op het bezit van Dordrecht en het schoonvegen van het centrale deel van het Eiland van Dordrecht zou concentreren in plaats van met de aanzienlijke troepenmacht op het Eiland alles op herovering van de Moerdijkbruggen in te zetten.

De strijd zou zich - mede dankzij een Duits offensief tegen de Nederlandse verdediging in Dordrecht - concentreren rond de stad. Een aanzienlijke Duitse versterking werd naar Dordrecht gedirigeerd met als doel de stad vanuit het zuiden en zuidoosten af te grendelen en daarna met compacte aanvalsbewegingen in te nemen. Aan Nederlandse kant - ongewis van de Duitse plannen - was juist een tegengesteld plan ontwikkeld. Men wilde met de vers aangevoerde bataljons wielrijders van de Lichte Divisie de Duitsers juist van de stadsgrenzen wegjagen en met een brede aanvallende beweging onderlangs de stad richting de Kil doorstoten. Het doel was tweeledig. Het doorbreken van de Duitse corridor en belangrijke delen van de Lichte Divisie overbrengen naar de Hoekse Waard om via de Oude Maas richting Waalhaven te kunnen optrekken.

De 12e mei zou ook de dag worden dat de voorpost van de 9e Panzerdivision bij Moerdijk contact zou maken met de Duitse parachutisten, die daar al drie dagen het zuidelijke bruggenhoofd verdedigden. Het was een gebeurtenis die het voorspel vormde van de aansluiting van de Duitse hoofdmacht in de op de derde gevechtsdag volgende nacht. Een keerpunt in de krijgskansen voor het Nederlandse leger, want als de Duitse hoofdmacht aansluiting zou vinden op Moerdijk en daar intacte bruggen zou kunnen oversteken, was de toegang tot Vesting Holland formeel geforceerd. Hierna zouden nog slechts smalle rivieren een Duitse oversteek naar de Randstad hinder voor hun voortrazende oorlogsmachine kunnen opleveren.

Toen de derde oorlogsdag een aanvang nam, was men aan Nederlandse kant nog hoopvol. De Grebbelinie hield het nog, elders vertoonden zich geen Duitsers of werden Duitse acties relatief eenvoudig afgewezen en op het Eiland van Dordrecht trokken zich Nederlandse troepen samen van de Lichte Divisie die in staat geacht moesten worden de lichte Duitse troepen te kunnen verslaan. Zondagavond 12 mei/maandagochtend 13 mei zou de situatie echter een stuk slechter zijn.

NB als bron geraadpleegd: www.zuidfront-holland1940.nl

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…