Doorgaan naar hoofdcontent

12 mei 1940


In de reeks van het krantenoverzicht m.b.t. de oorlogsdagen in mei 1940 - nu zeventig jaar geleden - volgt morgen het vervolg. Op zondag 12 mei 1940 verschenen er geen kranten, ook geen extra edities.

Een korte impressie van de gebeurtenissen op zondag 12 mei 1940:

Zonder dat de Nederlandse legerleiding (onder leiding van generaal Winkelman) het zich realiseerde, zou deze zondag de laatste dag zijn waarop het leger in het zuiden van de Randstad de kansen nog zou kunnen keren.

In Den Haag vertrouwde men nog steeds volledig op Franse initiatieven om de Moerdijk te heroveren en zodoende de deur naar de Vesting Holland voor Duitse grondtroepen dicht te gooien. Een naieve opstelling van de legerleiding, wat ertoe leidde dat men zich op het bezit van Dordrecht en het schoonvegen van het centrale deel van het Eiland van Dordrecht zou concentreren in plaats van met de aanzienlijke troepenmacht op het Eiland alles op herovering van de Moerdijkbruggen in te zetten.

De strijd zou zich - mede dankzij een Duits offensief tegen de Nederlandse verdediging in Dordrecht - concentreren rond de stad. Een aanzienlijke Duitse versterking werd naar Dordrecht gedirigeerd met als doel de stad vanuit het zuiden en zuidoosten af te grendelen en daarna met compacte aanvalsbewegingen in te nemen. Aan Nederlandse kant - ongewis van de Duitse plannen - was juist een tegengesteld plan ontwikkeld. Men wilde met de vers aangevoerde bataljons wielrijders van de Lichte Divisie de Duitsers juist van de stadsgrenzen wegjagen en met een brede aanvallende beweging onderlangs de stad richting de Kil doorstoten. Het doel was tweeledig. Het doorbreken van de Duitse corridor en belangrijke delen van de Lichte Divisie overbrengen naar de Hoekse Waard om via de Oude Maas richting Waalhaven te kunnen optrekken.

De 12e mei zou ook de dag worden dat de voorpost van de 9e Panzerdivision bij Moerdijk contact zou maken met de Duitse parachutisten, die daar al drie dagen het zuidelijke bruggenhoofd verdedigden. Het was een gebeurtenis die het voorspel vormde van de aansluiting van de Duitse hoofdmacht in de op de derde gevechtsdag volgende nacht. Een keerpunt in de krijgskansen voor het Nederlandse leger, want als de Duitse hoofdmacht aansluiting zou vinden op Moerdijk en daar intacte bruggen zou kunnen oversteken, was de toegang tot Vesting Holland formeel geforceerd. Hierna zouden nog slechts smalle rivieren een Duitse oversteek naar de Randstad hinder voor hun voortrazende oorlogsmachine kunnen opleveren.

Toen de derde oorlogsdag een aanvang nam, was men aan Nederlandse kant nog hoopvol. De Grebbelinie hield het nog, elders vertoonden zich geen Duitsers of werden Duitse acties relatief eenvoudig afgewezen en op het Eiland van Dordrecht trokken zich Nederlandse troepen samen van de Lichte Divisie die in staat geacht moesten worden de lichte Duitse troepen te kunnen verslaan. Zondagavond 12 mei/maandagochtend 13 mei zou de situatie echter een stuk slechter zijn.

NB als bron geraadpleegd: www.zuidfront-holland1940.nl

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!