woensdag 12 mei 2010

12 mei 1940


In de reeks van het krantenoverzicht m.b.t. de oorlogsdagen in mei 1940 - nu zeventig jaar geleden - volgt morgen het vervolg. Op zondag 12 mei 1940 verschenen er geen kranten, ook geen extra edities.

Een korte impressie van de gebeurtenissen op zondag 12 mei 1940:

Zonder dat de Nederlandse legerleiding (onder leiding van generaal Winkelman) het zich realiseerde, zou deze zondag de laatste dag zijn waarop het leger in het zuiden van de Randstad de kansen nog zou kunnen keren.

In Den Haag vertrouwde men nog steeds volledig op Franse initiatieven om de Moerdijk te heroveren en zodoende de deur naar de Vesting Holland voor Duitse grondtroepen dicht te gooien. Een naieve opstelling van de legerleiding, wat ertoe leidde dat men zich op het bezit van Dordrecht en het schoonvegen van het centrale deel van het Eiland van Dordrecht zou concentreren in plaats van met de aanzienlijke troepenmacht op het Eiland alles op herovering van de Moerdijkbruggen in te zetten.

De strijd zou zich - mede dankzij een Duits offensief tegen de Nederlandse verdediging in Dordrecht - concentreren rond de stad. Een aanzienlijke Duitse versterking werd naar Dordrecht gedirigeerd met als doel de stad vanuit het zuiden en zuidoosten af te grendelen en daarna met compacte aanvalsbewegingen in te nemen. Aan Nederlandse kant - ongewis van de Duitse plannen - was juist een tegengesteld plan ontwikkeld. Men wilde met de vers aangevoerde bataljons wielrijders van de Lichte Divisie de Duitsers juist van de stadsgrenzen wegjagen en met een brede aanvallende beweging onderlangs de stad richting de Kil doorstoten. Het doel was tweeledig. Het doorbreken van de Duitse corridor en belangrijke delen van de Lichte Divisie overbrengen naar de Hoekse Waard om via de Oude Maas richting Waalhaven te kunnen optrekken.

De 12e mei zou ook de dag worden dat de voorpost van de 9e Panzerdivision bij Moerdijk contact zou maken met de Duitse parachutisten, die daar al drie dagen het zuidelijke bruggenhoofd verdedigden. Het was een gebeurtenis die het voorspel vormde van de aansluiting van de Duitse hoofdmacht in de op de derde gevechtsdag volgende nacht. Een keerpunt in de krijgskansen voor het Nederlandse leger, want als de Duitse hoofdmacht aansluiting zou vinden op Moerdijk en daar intacte bruggen zou kunnen oversteken, was de toegang tot Vesting Holland formeel geforceerd. Hierna zouden nog slechts smalle rivieren een Duitse oversteek naar de Randstad hinder voor hun voortrazende oorlogsmachine kunnen opleveren.

Toen de derde oorlogsdag een aanvang nam, was men aan Nederlandse kant nog hoopvol. De Grebbelinie hield het nog, elders vertoonden zich geen Duitsers of werden Duitse acties relatief eenvoudig afgewezen en op het Eiland van Dordrecht trokken zich Nederlandse troepen samen van de Lichte Divisie die in staat geacht moesten worden de lichte Duitse troepen te kunnen verslaan. Zondagavond 12 mei/maandagochtend 13 mei zou de situatie echter een stuk slechter zijn.

NB als bron geraadpleegd: www.zuidfront-holland1940.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten