Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe vertel ik het de buren?

Onlangs is bekend geworden dat De Brug Midden-Nederland een eengezinswoning blijkt te hebben  aangekocht in de Jan Tooropstraat, nr 72, in Katwijk aan Zee. De woning is aangekocht voor de opvang van ex-verslaafden om op die manier een selecte groep nazorg te kunnen bieden. Omwonenden zijn door middel van een brief van De Brug van dit voldongen feit op de hoogte gesteld. Zij voelen zich overvallen en maken zich zorgen over de leefbaarheid en veiligheid in hun straat c.q. buurt. De aankoop en bestemming van deze woning mag dan geheel in lijn zijn met het bestemmingsplan, de maatschappelijke impact en de hiermee gepaard gaande onrust wordt er niet mee weggenomen. 

De door De Brug toegepaste overvaltechniek door in het geniep eerst een eengezinswoning aan te kopen voor haar patiënten en dit daarna pas wereldkundig te maken komt weinig sympathiek over. Het verweer dat bij vroege bekendmaking er eveneens bezwaren opgeworpen zouden worden duidt erop dat De Brug weinig vertrouwen heeft in haar eigen voorlichtingscampagne. Het is jammer dat de ex-verslaafden om wie het gaat nu bij voorbaat al het etiket 'ongewenst' opgeplakt krijgen omdat deze opvang er kennelijk doorheen gedrukt moest worden. Dergelijk eenrichtingverkeer zet kwaad bloed en wekt weinig vertrouwen. Wellicht valt het allemaal mee maar met deze manier van communiceren is in mijn ogen sprake van een slechte start.  

Het was goed geweest als men omwonenden eerder op de hoogte had gesteld zodat men in de eerste plaats op de situatie zou zijn voorbereid in plaats van het bezorgen van een brief met een 'donderslag bij heldere hemel-effect'. Ook had De Brug ervoor kunnen kiezen om de voorlichtingsavond op een andere datum te laten plaatsvinden. De keuze voor donderdag 21 april was niet de meest gelukkige als men bedenkt dat dit de dag voor het Paasweekend betreft (Witte Donderdag).  Om die reden heeft de gemeenteraad op woensdag haar vergadering plaats laten vinden. Ik kan me voorstellen dat omwonenden zich niet gemotiveerd zouden kunnen voelen om deze avond een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen. Ik hoop overigens dat omwonenden wél massaal aanwezig zijn geweest op deze voorlichtingsavond en dat al hun vragen naar tevredenheid beantwoord zijn. 

Omdat zaken als leefbaarheid en veiligheid in ieder geval voor mij (en mijn fractiegenoten) een issue vormen heb ik woensdagavond jl. over deze kwestie mondelinge vragen gesteld. Uit de beantwoording door wethouder Mostert blijkt dat het College zich vooralsnog afzijdig houdt. Jammer, persoonlijk zou ik hebben aangedrongen op duidelijke afspraken met De Brug, de omwonenden en de politie. Vragen als waar omwonenden terecht kunnen met hun eventuele klachten, of de politie op de hoogte is van de situatie, wat de bezoekregeling inhoudt en of omwonenden - om de onderlinge saamhorigheid te vieren - nog wel een normale straatbarbecue kunnen houden zijn hopelijk donderdagavond tijdens de voorlichting aan omwonenden aan de orde gekomen. Het lijken mij hele normale vragen. 

Reacties

 1. Meneer de Mol,

  Dit is een situatie die we meer in Nederland zullen tegenkomen. GGZ instelling kennen de weerstand in de maatschappij. Weer stand vanwege het grote terugval percentage (>70%).Uit onderzoek blijkt dat dergelijke omgevingen vaakdrugshandel aantrekken.

  De oorzaak van dit probleem ligt bij de landelijk problematiek. Die zet de zorginsetllingen onder grote druk. Men gebruikt argumenten als intergratie en participatie in en met de maatschappij. Mooie woorden, weining inhoud. Komt in de praktijk vaak niets van terecht. Deze wijze van communicatie is eerder regel dan uitzondering. Valse start!

  groet,

  Paul

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!