Doorgaan naar hoofdcontent

De weg voor de Verlengde Westerbaan ligt open!

De betonblokken zijn weg, de verkeersborden zijn aangepast: de Westerbaan is open! De provincie Zuid-Holland heeft aan de gemeente Katwijk in het kader van de Natuurbeschermingswet een vergunning afgegeven om de Westerbaan opnieuw te openen. Vorige week heeft de gemeenteraad al het gewijzigde bestemmingsplan goedgekeurd. Daarmee is het probleem van het sluipverkeer in de wijk Zanderij en de daarmee gepaard gaande aanslag op het leefbaarheidsgevoel in deze wijk nagenoeg opgelost!

Wethouder Thijs Udo helpt een handje bij het verwijderen.

Natuurlijk, op bovengenoemde besluiten kan nog bezwaar- en/of beroep worden aangetekend. De tegenstander van leefbaarheid in de wijk Zanderij – Stichting Duinbehoud waarvan de voorzitter aan GemeenteBelangen is gelieerd – zal ongetwijfeld nog van zich laten horen. Maar het is een feit dat de gemeente Katwijk juridisch sterker staat als nooit tevoren.

Dat is een knap staaltje werk van wethouder en partijgenoot Thijs Udo. Thijs Udo, binnen het College van B&W verantwoordelijk voor wegeninfrastructuur, heeft al in het tweede jaar van zijn termijn het hoofdpijndossier Westerbaan een belangrijke mijlpaal bezorgd. Onder zijn bezielende leiding heeft hij een doorbraak bewerkstelligd in dit hoofdpijndossier. Sinds zijn aanstelling als wethouder, in april 2010, heeft hij alles op alles gezet om de Westerbaan open te krijgen. Vele overleggen met de Provincie en het Ministerie zijn hieraan voorafgegaan, waarbij uiterste zorgvuldigheid, adequate dossierbewaking en het onderhouden en verder uitbouwen van een bestuurlijk netwerk van eminent belang bleken te zijn. Met de nodige aanpassingen en beheermaatregelen zijn de natuurbelangen rondom de Westerbaan dan eindelijk veiliggesteld! Dit roept natuurlijk de vraag op waarom deze uiterste zorgvuldigheid niet eerder in acht kon worden genomen. Feit is dat met dergelijke hoofdpijndossiers niet lichtzinnig mag worden omgegaan. De affaire rondom het ‘Bleker-telefoontje’, eerder dit jaar, is daarvan het ultieme bewijs.

Nu er een belangrijk fundament is gelegd is er – net als het afgelopen jaar - weinig aanleiding voor stilzitten. Immers, de verlengde Westerbaan, met allereerst de aansluiting op de Meeuwenlaan (voor een veilig Bosplein en omgeving) zal van dit College – i.c. wethouder Thijs Udo – de nodige inspanningen vragen. Wat mij betreft mag er tijdens het zomerreces een bulldozer de weg letterlijk en figuurlijk vrijmaken voor de Verlengde (en alom verlangde) Laan van Nieuw Zuid, want dat moet het ultieme einddoel zijn. Maar er is alle reden om het succes van deze openstelling te vieren!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…