vrijdag 8 juli 2011

De weg voor de Verlengde Westerbaan ligt open!

De betonblokken zijn weg, de verkeersborden zijn aangepast: de Westerbaan is open! De provincie Zuid-Holland heeft aan de gemeente Katwijk in het kader van de Natuurbeschermingswet een vergunning afgegeven om de Westerbaan opnieuw te openen. Vorige week heeft de gemeenteraad al het gewijzigde bestemmingsplan goedgekeurd. Daarmee is het probleem van het sluipverkeer in de wijk Zanderij en de daarmee gepaard gaande aanslag op het leefbaarheidsgevoel in deze wijk nagenoeg opgelost!

Wethouder Thijs Udo helpt een handje bij het verwijderen.

Natuurlijk, op bovengenoemde besluiten kan nog bezwaar- en/of beroep worden aangetekend. De tegenstander van leefbaarheid in de wijk Zanderij – Stichting Duinbehoud waarvan de voorzitter aan GemeenteBelangen is gelieerd – zal ongetwijfeld nog van zich laten horen. Maar het is een feit dat de gemeente Katwijk juridisch sterker staat als nooit tevoren.

Dat is een knap staaltje werk van wethouder en partijgenoot Thijs Udo. Thijs Udo, binnen het College van B&W verantwoordelijk voor wegeninfrastructuur, heeft al in het tweede jaar van zijn termijn het hoofdpijndossier Westerbaan een belangrijke mijlpaal bezorgd. Onder zijn bezielende leiding heeft hij een doorbraak bewerkstelligd in dit hoofdpijndossier. Sinds zijn aanstelling als wethouder, in april 2010, heeft hij alles op alles gezet om de Westerbaan open te krijgen. Vele overleggen met de Provincie en het Ministerie zijn hieraan voorafgegaan, waarbij uiterste zorgvuldigheid, adequate dossierbewaking en het onderhouden en verder uitbouwen van een bestuurlijk netwerk van eminent belang bleken te zijn. Met de nodige aanpassingen en beheermaatregelen zijn de natuurbelangen rondom de Westerbaan dan eindelijk veiliggesteld! Dit roept natuurlijk de vraag op waarom deze uiterste zorgvuldigheid niet eerder in acht kon worden genomen. Feit is dat met dergelijke hoofdpijndossiers niet lichtzinnig mag worden omgegaan. De affaire rondom het ‘Bleker-telefoontje’, eerder dit jaar, is daarvan het ultieme bewijs.

Nu er een belangrijk fundament is gelegd is er – net als het afgelopen jaar - weinig aanleiding voor stilzitten. Immers, de verlengde Westerbaan, met allereerst de aansluiting op de Meeuwenlaan (voor een veilig Bosplein en omgeving) zal van dit College – i.c. wethouder Thijs Udo – de nodige inspanningen vragen. Wat mij betreft mag er tijdens het zomerreces een bulldozer de weg letterlijk en figuurlijk vrijmaken voor de Verlengde (en alom verlangde) Laan van Nieuw Zuid, want dat moet het ultieme einddoel zijn. Maar er is alle reden om het succes van deze openstelling te vieren!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten