Doorgaan naar hoofdcontent

De weg voor de Verlengde Westerbaan ligt open!

De betonblokken zijn weg, de verkeersborden zijn aangepast: de Westerbaan is open! De provincie Zuid-Holland heeft aan de gemeente Katwijk in het kader van de Natuurbeschermingswet een vergunning afgegeven om de Westerbaan opnieuw te openen. Vorige week heeft de gemeenteraad al het gewijzigde bestemmingsplan goedgekeurd. Daarmee is het probleem van het sluipverkeer in de wijk Zanderij en de daarmee gepaard gaande aanslag op het leefbaarheidsgevoel in deze wijk nagenoeg opgelost!

Wethouder Thijs Udo helpt een handje bij het verwijderen.

Natuurlijk, op bovengenoemde besluiten kan nog bezwaar- en/of beroep worden aangetekend. De tegenstander van leefbaarheid in de wijk Zanderij – Stichting Duinbehoud waarvan de voorzitter aan GemeenteBelangen is gelieerd – zal ongetwijfeld nog van zich laten horen. Maar het is een feit dat de gemeente Katwijk juridisch sterker staat als nooit tevoren.

Dat is een knap staaltje werk van wethouder en partijgenoot Thijs Udo. Thijs Udo, binnen het College van B&W verantwoordelijk voor wegeninfrastructuur, heeft al in het tweede jaar van zijn termijn het hoofdpijndossier Westerbaan een belangrijke mijlpaal bezorgd. Onder zijn bezielende leiding heeft hij een doorbraak bewerkstelligd in dit hoofdpijndossier. Sinds zijn aanstelling als wethouder, in april 2010, heeft hij alles op alles gezet om de Westerbaan open te krijgen. Vele overleggen met de Provincie en het Ministerie zijn hieraan voorafgegaan, waarbij uiterste zorgvuldigheid, adequate dossierbewaking en het onderhouden en verder uitbouwen van een bestuurlijk netwerk van eminent belang bleken te zijn. Met de nodige aanpassingen en beheermaatregelen zijn de natuurbelangen rondom de Westerbaan dan eindelijk veiliggesteld! Dit roept natuurlijk de vraag op waarom deze uiterste zorgvuldigheid niet eerder in acht kon worden genomen. Feit is dat met dergelijke hoofdpijndossiers niet lichtzinnig mag worden omgegaan. De affaire rondom het ‘Bleker-telefoontje’, eerder dit jaar, is daarvan het ultieme bewijs.

Nu er een belangrijk fundament is gelegd is er – net als het afgelopen jaar - weinig aanleiding voor stilzitten. Immers, de verlengde Westerbaan, met allereerst de aansluiting op de Meeuwenlaan (voor een veilig Bosplein en omgeving) zal van dit College – i.c. wethouder Thijs Udo – de nodige inspanningen vragen. Wat mij betreft mag er tijdens het zomerreces een bulldozer de weg letterlijk en figuurlijk vrijmaken voor de Verlengde (en alom verlangde) Laan van Nieuw Zuid, want dat moet het ultieme einddoel zijn. Maar er is alle reden om het succes van deze openstelling te vieren!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!