Doorgaan naar hoofdcontent

De Katholieke Kerk kan wel wat hervorming gebruiken

En alwéér is een pastoor op non-actief gesteld vanwege seksueel misbruik. De pastoor in kwestie zou in de jaren zeventig en tachtig uitgebreid zijn gang zijn gegaan. De zoveelste pastoor die aansluit in een lange rij van kerkelijke ambtsdragers die misbruik maakten van hun ambt en het leven van vele kinderen en pubers  hebben verwoest.

Onlangs heeft de commissie-Deetman met een lijvig eindrapport haar onderzoek afgerond. In de periode 1945-1981 zijn naar schatting tussen de tien- en twintigduizend kinderen, die in een katholieke instelling verbleven,  slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Ronduit schokkend natuurlijk en dan gaat het alleen nog over gevallen van seksueel misbruik in de Katholieke Kerk in Nederland.

Weg met die oogkleppen! Bron cartoon: weblogs.nrc.nl
De situatie binnen de Katholieke Kerk en de wijze waarop deze omgaat met de omvangrijke gevallen van seksueel misbruik doet me denken aan de toestand in de Sovjet-Unie van begin jaren '80. Een imperium wat op haar laatste benen loopt, een chronisch gebrek aan zelfreinigend vermogen en grijze oude mannetjes (ook in het Vaticaan) die het 'zich niet bewust waren', van de problemen wegkijken en het grote publiek bezweren dat alles onder controle is. Symptoombestrijding lijkt tot kunst verheven maar met het maken van excuses of uitkeren van schadevergoedingen zijn slachtoffers, maar ook degenen die zich tot een kerkelijk ambt binnen de Katholieke Kerk aangetrokken voelen, niet geholpen.

De tijd voor vergaande hervormingen is aangebroken. Binnen de Katholieke Kerk zou het 'C-woord' eens nadrukkelijk onderwerp van discussie moeten worden. Ik doel hierbij natuurlijk op het celibaat. Natuurlijk, een goede werving en selectie alsook een gedegen vorming en opleiding van kerkelijke ambtsdragers is van groot belang. Echter, een diepgaande discussie over afschaffing van het celibaat zou de Katholieke Kerk dwingen nog eens goed naar het eigen verleden te kijken. Hierbij moet de ontstaansgeschiedenis van bijvoorbeeld het celibaat nadrukkelijk onder de loep worden genomen en worden nagegaan waarop het celibaat precies is gebaseerd. Hoeveel kerkregels kent de Katholieke Kerk, in welke tijd zijn deze opgesteld en in hoeverre vormt de Bijbel de basis voor deze regels?

Vragen waar de Katholieke Kerk dringend mee aan de slag moet als men serieus werk wil maken van haar voortbestaan. Ik wens de Katholieke Kerk veel hervorming toe, te beginnen in 2012.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.