Doorgaan naar hoofdcontent

Inbreng 'Coligny'-debat

Vorige week donderdag stond het raadsonderzoek naar de gang van zaken rondom de bouw van het project 'de Coligny' op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. In deze multifunctionele accommodatie aan de Louise de Colignylaan in Katwijk zijn ondermeer de wijkvereniging, KOK Kinderopvang, de stichting Seniorenbelangen Katrijn én, last but not least, Praktijkschool de Rijn gevestigd. Dit was mijn inbreng in eerste termijn:Voorzitter,

De praktijk rondom de realisatie van een multifunctionele accommodatie blijkt behoorlijk weerbarstig zijn. Met een confettikanon werd destijds het startschot gegeven voor de bouw van de multifunctionele accommodatie ‘de Coligny’. Een plan dat tot stand was gekomen dankzij constructieve en intensieve samenwerking tussen de gemeente en betrokken partners, zo las ik in een oud nieuwsbericht.

Nu, ruim twee jaar na de start van de bouw kunnen we vaststellen dat het realiseren van een multifunctionele accommodatie geen toverformule vormt. Zeker niet in het geval van ‘de Coligny’. Forse budgetoverschrijdingen en het inschakelen van een mediator getuigen hiervan.

Voorzitter, dit vraagt om onderzoek en in de commissie Welzijn was over die vraag geen discussie. De discussie ging over de vraag hoe dit onderzoek precies vorm wordt gegeven. Een belangrijke vraag. Het was (en is) hierbij voor ons van belang dat de juiste onderzoeksvragen aan bod komen, dat er bij dit onderzoek raadsleden actief worden betrokken en dat de Raad sturing kan geven.

De VVD-fractie heeft kennisgenomen van de reactie van de Rekenkamercommissie in antwoord op vragen van de initiatiefnemers van het voorliggend voorstel.  Onze fractie heeft geconcludeerd dat, mede gelet op de positionering van de Rekenkamercommissie, er spanningen bestaan tussen onze wensen en de praktische uitwerking als de Rekenkamer met het onderzoek aan de slag zou gaan. Daarbij hechten wij veel belang aan een vlot verloop van onderzoeken waar de Rekenkamer in 2012 mee bezig is of mee aan de slag gaat, zoals de WMO en het Wijkgericht werken. Twee onderwerpen waarbij veel gemeenschapsgeld is gemoeid.  

Vanwege het belang van het onderzoek en de door ons gewenste rol van de Raad hierin, laten wij onze aanvankelijke voorkeur voor de Rekenkamer vallen en verlenen we graag steun aan het voorliggende initiatiefvoorstel.

Dank u. 


In de tweede termijn is aangegeven dat de beantwoording van de Rekenkamercommissie voor ons duidelijk was. Verder heb ik aangegeven dat onze fractie geen voorstander is van onderzoek op afstand, wat het geval zou zijn als de Rekenkamer het onderzoek zou doen.
Tevens heb ik de betekenis van het woord 'sturing' in dit kader nader toegelicht. We willen sturing aan het onderzoeksproces geven, geen sturing op gewenste uitkomsten! Verder heb ik aangegeven dat we input zullen geven v.w.b. de onderzoeksvragen, dat we de doelstellingen van het initiatiefvoorstel ondersteunen en uitzien naar de start van het onderzoek.
Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!