Doorgaan naar hoofdcontent

Inbreng 'Coligny'-debat

Vorige week donderdag stond het raadsonderzoek naar de gang van zaken rondom de bouw van het project 'de Coligny' op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. In deze multifunctionele accommodatie aan de Louise de Colignylaan in Katwijk zijn ondermeer de wijkvereniging, KOK Kinderopvang, de stichting Seniorenbelangen Katrijn én, last but not least, Praktijkschool de Rijn gevestigd. Dit was mijn inbreng in eerste termijn:Voorzitter,

De praktijk rondom de realisatie van een multifunctionele accommodatie blijkt behoorlijk weerbarstig zijn. Met een confettikanon werd destijds het startschot gegeven voor de bouw van de multifunctionele accommodatie ‘de Coligny’. Een plan dat tot stand was gekomen dankzij constructieve en intensieve samenwerking tussen de gemeente en betrokken partners, zo las ik in een oud nieuwsbericht.

Nu, ruim twee jaar na de start van de bouw kunnen we vaststellen dat het realiseren van een multifunctionele accommodatie geen toverformule vormt. Zeker niet in het geval van ‘de Coligny’. Forse budgetoverschrijdingen en het inschakelen van een mediator getuigen hiervan.

Voorzitter, dit vraagt om onderzoek en in de commissie Welzijn was over die vraag geen discussie. De discussie ging over de vraag hoe dit onderzoek precies vorm wordt gegeven. Een belangrijke vraag. Het was (en is) hierbij voor ons van belang dat de juiste onderzoeksvragen aan bod komen, dat er bij dit onderzoek raadsleden actief worden betrokken en dat de Raad sturing kan geven.

De VVD-fractie heeft kennisgenomen van de reactie van de Rekenkamercommissie in antwoord op vragen van de initiatiefnemers van het voorliggend voorstel.  Onze fractie heeft geconcludeerd dat, mede gelet op de positionering van de Rekenkamercommissie, er spanningen bestaan tussen onze wensen en de praktische uitwerking als de Rekenkamer met het onderzoek aan de slag zou gaan. Daarbij hechten wij veel belang aan een vlot verloop van onderzoeken waar de Rekenkamer in 2012 mee bezig is of mee aan de slag gaat, zoals de WMO en het Wijkgericht werken. Twee onderwerpen waarbij veel gemeenschapsgeld is gemoeid.  

Vanwege het belang van het onderzoek en de door ons gewenste rol van de Raad hierin, laten wij onze aanvankelijke voorkeur voor de Rekenkamer vallen en verlenen we graag steun aan het voorliggende initiatiefvoorstel.

Dank u. 


In de tweede termijn is aangegeven dat de beantwoording van de Rekenkamercommissie voor ons duidelijk was. Verder heb ik aangegeven dat onze fractie geen voorstander is van onderzoek op afstand, wat het geval zou zijn als de Rekenkamer het onderzoek zou doen.
Tevens heb ik de betekenis van het woord 'sturing' in dit kader nader toegelicht. We willen sturing aan het onderzoeksproces geven, geen sturing op gewenste uitkomsten! Verder heb ik aangegeven dat we input zullen geven v.w.b. de onderzoeksvragen, dat we de doelstellingen van het initiatiefvoorstel ondersteunen en uitzien naar de start van het onderzoek.
Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.