Doorgaan naar hoofdcontent

Herbestemmen voor zorg; kansen zien en benutten (update)

Op de agenda van de laatst gehouden raadscommissie Welzijn (19 juni 2012 jl.; klik op raadscie. Welzijn) stond onder andere de voortgangsrapportage accommodatiebeleid en het integraal huisvestingsplan Onderwijs. Twee onderwerpen met als overeenkomst het maatschappelijk vastgoed. Daarnaast vond er afgelopen donderdag een interessante bijeenkomst plaats met als thema 'Samen werken aan wonen en zorg op maat'. Een thema dat tot de verbeelding spreekt (georganiseerd door woningcorporatie Dunavie). Waar gaat deze blog nu over?

In bepaalde delen van onze gemeente is sprake van leegstand in schoolgebouwen. Die leegstand doet zich bijvoorbeeld voor in schoolgebouwen in de wijk Hoornes-Rijnsoever, waarbij één school de kroon spant als het gaat om leegstand van lokalen. Het betreft hier de Mauritsschool. De vraag dringt zich op hoe deze leegstand kan worden tegengegaan. Natuurlijk kan dan de oplossing worden gezocht in het huisvesten van nieuwe of andere onderwijsvormen, zoals het Passend Onderwijs. Maar in het kader van het hergebruik van maatschappelijk vastgoed liggen hier nu andere kansen. Bovendien zijn er andere scholen, in dezelfde wijk, waar dergelijke onderwijsvormen ingepast zouden kunnen worden. 

Terug naar de casus. Hoe komt het dat scholen in bepaalde wijken te kampen hebben met teruglopende leerlingaantallen? Zegt dat iets over de kwaliteit van het geboden onderwijs of over demografische ontwikkelingen in bepaalde wijken? Het laatste, lijkt mij, en dat geeft reden om nog eens goed na te denken over een nieuwe bestemming van een schoolgebouw in een wijk met verschuivende leeftijdsaantallen. 


Van onderwijsbestemming naar zorgbestemming; het kán!
Vanwege die demografische ontwikkelingen met verschuivende leeftijdsaantallen kunnen behoeften in een wijk wijzigen. Het is daarom verstandig om in te spelen op die demografische ontwikkelingen. De optie om maatschappelijk vastgoed (in dit geval dus een schoolgebouw) met een onderwijsbestemming een zorgbestemming te geven, moet daarom serieus worden genomen. 

Zo kan het dus gebeuren dat meer behoefte bestaat aan voorzieningen voor (lichamelijke) zorg dan aan een onderwijsvoorziening. In het kader van puzzelen met maatschappelijk vastgoed zou hier weer een puzzelstukje ingepast kunnen worden. In bijna letterlijke zin zou je kunnen zeggen, want één van de beoogde gebruikers van het project Oeverpolder is nog naarstig op zoek naar extra oppervlakte voor haar activiteiten.  In dit geval betreft het Vitaal Katwijk, een zorgcentrum voor o.a. fysiotherapie, ergotherapie, etc. 

Met de transformatie naar een zorgbestemming zou, naast het net genoemde zorgaanbod, tevens onderdak geboden kunnen worden aan drie huisartsen en zo mogelijk meer hulpverleners. Daarnaast zou ruimte kunnen worden geboden aan een lokaal spreekuur van specialisten van de Leidse ziekenhuizen. Te denken valt ondermeer aan spreekuur van de afdelingen orthopedie en reumatologie. Zodoende ontstaat een samenwerkingsproject voor eerstelijn-gezondheidszorg van hoog niveau. Geen overbodige luxe voor een gemeente van 62.000 inwoners. 

Hier liggen dus nadrukkelijk kansen. Kansen voor een nieuwe maatschappelijke functie van een schoolgebouw (zonodig geleidelijk), kansen voor meer leefbaarheid in een wijk, kansen voor samen werken aan wonen en zorg op maat en ook kansen voor de gemeentekas want voor niets gaat de zon op. Zo worden meerdere vliegen in één klap geslagen en dat was precies de achtergrond van mijn inbreng bij de eerder genoemde agendapunten tijdens de laatst gehouden vergadering van de raadscommissie Welzijn. 

Het doet overigens goed om te zien dat het College volop aandacht heeft voor het herbestemmen van maatschappelijk vastgoed om zodoende een optimale bezetting te creëren. Elders in Katwijk zal een bestaand schoolgebouw een zorgbestemming krijgen. Wellicht krijgt de hierboven beschreven mogelijkheid eveneens een vervolg. Gelet op de reactie van de portefeuillehouder Accommodatiebeleid zie ik in ieder geval uit naar de volgende voortgangsrapportage met betrekking tot het accommodatiebeleid.  

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.