Doorgaan naar hoofdcontent

Herbestemmen voor zorg; kansen zien en benutten (update)

Op de agenda van de laatst gehouden raadscommissie Welzijn (19 juni 2012 jl.; klik op raadscie. Welzijn) stond onder andere de voortgangsrapportage accommodatiebeleid en het integraal huisvestingsplan Onderwijs. Twee onderwerpen met als overeenkomst het maatschappelijk vastgoed. Daarnaast vond er afgelopen donderdag een interessante bijeenkomst plaats met als thema 'Samen werken aan wonen en zorg op maat'. Een thema dat tot de verbeelding spreekt (georganiseerd door woningcorporatie Dunavie). Waar gaat deze blog nu over?

In bepaalde delen van onze gemeente is sprake van leegstand in schoolgebouwen. Die leegstand doet zich bijvoorbeeld voor in schoolgebouwen in de wijk Hoornes-Rijnsoever, waarbij één school de kroon spant als het gaat om leegstand van lokalen. Het betreft hier de Mauritsschool. De vraag dringt zich op hoe deze leegstand kan worden tegengegaan. Natuurlijk kan dan de oplossing worden gezocht in het huisvesten van nieuwe of andere onderwijsvormen, zoals het Passend Onderwijs. Maar in het kader van het hergebruik van maatschappelijk vastgoed liggen hier nu andere kansen. Bovendien zijn er andere scholen, in dezelfde wijk, waar dergelijke onderwijsvormen ingepast zouden kunnen worden. 

Terug naar de casus. Hoe komt het dat scholen in bepaalde wijken te kampen hebben met teruglopende leerlingaantallen? Zegt dat iets over de kwaliteit van het geboden onderwijs of over demografische ontwikkelingen in bepaalde wijken? Het laatste, lijkt mij, en dat geeft reden om nog eens goed na te denken over een nieuwe bestemming van een schoolgebouw in een wijk met verschuivende leeftijdsaantallen. 


Van onderwijsbestemming naar zorgbestemming; het kán!
Vanwege die demografische ontwikkelingen met verschuivende leeftijdsaantallen kunnen behoeften in een wijk wijzigen. Het is daarom verstandig om in te spelen op die demografische ontwikkelingen. De optie om maatschappelijk vastgoed (in dit geval dus een schoolgebouw) met een onderwijsbestemming een zorgbestemming te geven, moet daarom serieus worden genomen. 

Zo kan het dus gebeuren dat meer behoefte bestaat aan voorzieningen voor (lichamelijke) zorg dan aan een onderwijsvoorziening. In het kader van puzzelen met maatschappelijk vastgoed zou hier weer een puzzelstukje ingepast kunnen worden. In bijna letterlijke zin zou je kunnen zeggen, want één van de beoogde gebruikers van het project Oeverpolder is nog naarstig op zoek naar extra oppervlakte voor haar activiteiten.  In dit geval betreft het Vitaal Katwijk, een zorgcentrum voor o.a. fysiotherapie, ergotherapie, etc. 

Met de transformatie naar een zorgbestemming zou, naast het net genoemde zorgaanbod, tevens onderdak geboden kunnen worden aan drie huisartsen en zo mogelijk meer hulpverleners. Daarnaast zou ruimte kunnen worden geboden aan een lokaal spreekuur van specialisten van de Leidse ziekenhuizen. Te denken valt ondermeer aan spreekuur van de afdelingen orthopedie en reumatologie. Zodoende ontstaat een samenwerkingsproject voor eerstelijn-gezondheidszorg van hoog niveau. Geen overbodige luxe voor een gemeente van 62.000 inwoners. 

Hier liggen dus nadrukkelijk kansen. Kansen voor een nieuwe maatschappelijke functie van een schoolgebouw (zonodig geleidelijk), kansen voor meer leefbaarheid in een wijk, kansen voor samen werken aan wonen en zorg op maat en ook kansen voor de gemeentekas want voor niets gaat de zon op. Zo worden meerdere vliegen in één klap geslagen en dat was precies de achtergrond van mijn inbreng bij de eerder genoemde agendapunten tijdens de laatst gehouden vergadering van de raadscommissie Welzijn. 

Het doet overigens goed om te zien dat het College volop aandacht heeft voor het herbestemmen van maatschappelijk vastgoed om zodoende een optimale bezetting te creëren. Elders in Katwijk zal een bestaand schoolgebouw een zorgbestemming krijgen. Wellicht krijgt de hierboven beschreven mogelijkheid eveneens een vervolg. Gelet op de reactie van de portefeuillehouder Accommodatiebeleid zie ik in ieder geval uit naar de volgende voortgangsrapportage met betrekking tot het accommodatiebeleid.  

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!