Doorgaan naar hoofdcontent

Slim bezuinigen in de praktijk


Tijdens de behandeling van de Kadernota (voorbereiding op de begroting) in de raadscommissie Welzijn heb ik namens de VVD onder andere de vinger gelegd bij een bezuigingsmaatregel betreffende de inzet van gemeentelijk personeel voor het ondersteunen van volksfeesten en andere evenementen. Deze bezuinigingsmaatregel omvat het schrappen van inzet door gemeentelijk personeel v.w.b. het transporteren, plaatsen en verwijderen van diverse materialen, zoals drang- en afzethekken. Zodoende wordt 35.000 euro bezuinigd op het Wijkwerk-budget, waaruit de inzet van het gemeentelijk personeel wordt betaald. Zeker, een fors bedrag maar toch veel minder fors dan 3,5 miljoen euro voor het aankopen van een pand aan de Boulevard, wat geen overheidstaak vormt. Het is maar net waar je gemeentegeld aan wilt uitgeven of juist niet. In dit geval met als gevolg dat vrijwilligersorganisaties de hekken dus voortaan zelf moeten plaatsen en terugbrengen.

De vraag is of dit op deze manier verstandig is. Vrijwilligersorganisaties zullen zich het liefst op hun kerntaken willen concentreren, nl. het organiseren van een feest of ander evenement, waar sowieso al menig vrij uurtje in wordt gestopt. Tevens kunnen zich (verkeers)onveilige situaties voordoen omdat men vanwege gebrek aan man/vrouwkracht of organisatie een beperkt aantal of helemaal geen hekken plaatst. Tevens is het gevaar groot dat evenementen (voorgoed) worden gecanceld omdat men het aansprakelijkheidsrisico (bij ongevallen) niet wil lopen en daar valt wat voor te zeggen. Overigens, van welke mate van controle is sprake als men het plaatsen van dranghekken volledig aan de vrijwilligersorganisatie overlaat? Wordt dan een gemeentelijke opsporingsambtenaar ingeschakeld die vervolgens (ook) overuren moet gaan maken? Hoe dan ook, vrijwilligersorganisaties zien zich dus voor extra kosten geplaatst en naar mijn smaak worden vrijwilligers overvraagd bij de praktische uitwerking van dit ombuigingsvoorstel. 

Onze gemeente mag terecht trots zijn op haar vrijwilligerslegioen en het is goed om vrijwilligerschap te stimuleren, juist in de praktische zin van het woord, juist waar het vrijwilligers betreft en juist in een tijd waarin steeds meer een beroep op de samenleving wordt gedaan. We hebben ze dus hard nodig! Vrijwilligers dus, die zich belangeloos inzetten om mede-inwoners een gezellige dag, een leuk evenement, etc. etc. te bezorgen, zonder dat er een duidelijk commercieel belang speelt.

Overigens, laten we niet al te romantisch doen. Ondanks het feit dat onze gemeente vele vrijwilligers kent staat ook in onze gemeente het aantal beschikbare vrijwilligers onder druk. Zo moest onlangs nog een activiteit worden afgelast, vanwege een gebrek aan vrijwilligers. Reden temeer dus om heel precies te bekijken hoe we het vrijwilligerswerk van de juiste prikkels kunnen blijven voorzien zodat vrijwilligers zich gesteund en gemotiveerd weten en hun aantal toeneemt. Natuurlijk, er is alle reden om goed op de centen te letten. Er is echter ook alle reden om de juiste keuzes te blijven maken en eventuele tegenstrijdigheid van beleid tegen te gaan, juist in tijden van een knellende begroting. 

Dat brengt mij bij de financiële dekking om bovengenoemde maatregel terug te kunnen draaien of op z'n minst te verzachten. Door middel van het verminderen van de budgetten voor wijkraden, een andere kostenpost in het kader van het Wijkwerk, kan budget in de richting van vrijwilligers worden verschoven. 

Onze gemeente kent vijf wijkraden. Iedere wijkraad mag jaarlijks een bedrag van maximaal 12.000 euro besteden om o.a. de leefbaarheid in de eigen wijk te bevorderen. Met alle waardering die ik voor de werkzaamheden heb van de wijkraden; het totale wijkraadbudget van 60.000 euro per jaar moet omlaag! De nobele doelstelling ten aanzien van het bevorderen van leefbaarheid en het feit dat sommige wijkraden hier uitstekend in slagen, doet daar niets aan af. Met veel minder geld is nog steeds veel mogelijk. Nu gaat het over een fiks bedrag en het lijkt me dat hier iets rechtgezet moet worden. Om meerdere redenen. Ten eerste hebben de meeste wijkraden veel minder uitgegeven dan het toegestane budget. Ten tweede wordt door het beschikbare budget indirecte subsidieverlening in de hand gewerkt en dat lijkt me met het oog op het nieuwe subsidiebeleid ongewenst. Waarom investeren in tegenstrijdigheid? Ten derde ligt bij een dergelijk budget het gevaar op de loer dat het budget wordt gebruikt voor zaken waarvan nut en noodzaak niet direct zijn aangetoond, zogenoemde onzin-uitgaven.  Zo is er bijvoorbeeld met gemeentegeld geïnvesteerd in overbodige, wijkgerelateerde, verkeersborden. Ik kan mij nuttiger uitgaven voorstellen. Terugbrengen dus, dat totale budget van € 60.000 per jaar. Juist nu, omdat nut en noodzaak van verlaging van het budget al na het eerste jaar duidelijk zijn aangetoond. 

Op deze manier kunnen meerdere doelen in een keer worden behaald. Meer (blijvende) praktische ondersteuning voor vrijwilligers, een gezond budget voor wijkraden en minder tegenstrijdig beleid, in welke zin dan ook. Ik reken op de sterke knieën van andere partijen in de gemeenteraad om hier samen werk van te maken!
  Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…