Doorgaan naar hoofdcontent

Een ander vaatje

Van oud-premier Dirk Jan de Geer werd weleens gezegd dat zijn evenaar liep van Hoek van Holland tot aan Zevenaar. Daarmee werd bedoeld dat zijn belangstelling voor de buitenlandse politiek nihil was en als pacifist de internationale ontwikkelingen met een vredelievende wereldvreemdheid bekeek. Deze houding is hem duur komen te staan tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Deze vredelievende wereldvreemdheid is nog steeds actueel. Een voorbeeld:
Eind december werd een Nederlandse VN-diplomaat uit Soedan uitgezet. Eerder die maand werd de VN de toegang ontzegd tot een dorp, waar sprake zou zijn van massale verkrachtingen door soldaten van Soedan. Men duldde dus geen pottenkijkers bij deze verwerpelijke schending van mensenrechten. Een jaar eerder, in december 2013, toonden VVD en PvdA zich voorstander van het kwijtschelden van een lening van 150 miljoen euro aan Soedan. Het kwijtschelden van deze lening is op voorwaarde dat Soedan zich transparant toont over de besteding van deze miljoenenfooi en de mensenrechten van haar inwoners respecteert...Wat een naïviteit, wat een hypocrisie, wat een verspilling van zuurverdiend belastinggeld!

Het is maar te hopen dat de schokkende gebeurtenissen van afgelopen week 'Den Haag' structureel aan het denken zet, meer oog heeft voor de realiteit en ernaar handelt. Vooral in Europees verband moet de handschoen worden opgepakt. Een oorlog tegen vooral het jihadistisch terrorisme win je niet alleen. Een herziening van beleid - juist in Europees verband - ten aanzien van onderwerpen zoals immigratie, integratie, ontwikkelingshulp, buitenlands beleid en daarmee onze veiligheid lijkt me wenselijk en noodzakelijk.

De eerdergenoemde oud-premier heeft, toen het er op aankwam en Nederland bij WOII werd betrokken, laten zien hoe het níet moet. Het is aan de dames en heren politici, niet alleen in Den Haag, om uit een ander vaatje te gaan tappen. De oorlog tegen het extremisme is nog lang niet gewonnen!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…