Doorgaan naar hoofdcontent

Failliet

V&D, Schoenenreus, Halfords, Free Record Shop, de Block, McGregor. Zomaar een selectie van bedrijven die inmiddels zo goed als failliet zijn. Ze hebben stuk voor stuk met elkaar gemeen dat men heeft gefaald met het aanvoelen van de hedendaagse realiteit. Ik ben, zeker met het nieuws van vandaag, geneigd om een religie aan dit rijtje toe te voegen vanwege de moeite die volgers wereldwijd van dit geloof hebben met de toepassing ervan, anno 2016. Wat in ieder geval niet in deze lijst mag ontbreken is ons asielbeleid.

Het Nederlandse asielbeleid is failliet
Het asielbeleid is veel te ingewikkeld, speelt over het algemeen de rijke asielzoeker in de kaart, de procedures (voor sommigen) duren járen met alle onzekerheid van dien, en er wordt met twee maten gemeten. Zeker wat betreft de vermeende striktheid van dit asielbeleid. Terwijl de IND enerzijds de grootste moeite heeft om binnenkomende asielzoekers uit Turkse opvangkampen (!) te checken op herkomst, wil het anderzijds maar niet lukken om binnen een redelijke termijn een asielverzoek af te wijzen of illegalen de deur te wijzen. 

Deze dubbele moraal kan dus tot gevolg hebben dat economische migranten die zich bijvoorbeeld voordoen als 'christelijk' meer kans hebben op verblijf in Nederland, waarvan nog maar afgewacht moet worden of men zich (cultureel) aanpast, terwijl andere asielzoekers die feitelijk het slachtoffer zijn van het stroperige asielbeleid, maar wél inmiddels geïntegreerd zijn in onze samenleving, subiet en zonder pardon de deur kan worden gewezen. Dit vraagt om een sanering van het huidige asielbeleid.

Om die reden voel ik mee met Ardita en Nerona Ramadani, slachtoffers van een failliet asielbeleid. Los van de eigen verantwoordelijkheid wordt hier, met het wegsturen van iemand die al zestien jaar deel uitmaakt van de Katwijkse gemeenschap, hier veel vrijwilligerswerk verricht en een kind van vijf jaar heeft (geboren in Nederland) een morele grens overschreden. Hopelijk heeft deze zaak de bovengemiddelde aandacht van onze burgemeester en vormt deze petitie het begin van een ommekeer, óók in ons wisselvallige asielbeleid. Wanneer verklaren we dit asielbeleid failliet en beginnen we 'opnieuw'

Reacties

Populaire posts van deze blog

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…