Doorgaan naar hoofdcontent

Keep calm and remain safe

Komende donderdag vindt in Groot-Brittannië het referendum plaats over het lidmaatschap van de EU. Uiteraard is het aan de Britten om daarover te beslissen. Echter, vanuit geopolitiek opzicht hoop ik dat Groot-Brittannië lid blijft van de Europese Unie. Een paar argumenten:

1. De Europese Unie, met al haar gebreken, blijft in geopolitiek opzicht een factor van betekenis. Met een Brexit boet de EU met - ik herhaal het nog maar - al haar gebreken, in aan kracht en gezag. Dit kan een verder uiteenvallen van de EU tot gevolg hebben. Ik vraag me af of dit goed nieuws is voor burgers binnen de EU. Immers, waar er één invloed verliest, profiteert een ander daarvan. Dat zal haar uitwerking binnen en buiten de EU niet missen. Intern zal de macht en invloed van Duitsland toenemen. Niet ieder EU-lid zit daarop te wachten. Extern lijkt een nog betere machtspositie van 'die ander', dan nu al het geval is, zoals bijv. Rusland, Turkije, Islamitische Staat en andere duistere krachten mij een regelrecht nachtmerrie-scenario.

2. Het lidmaatschap van de EU vormt een verzekering voor behoud van Groot-Brittannië als eenheidsstaat met al haar invloed in de VS, Australië en de andere voormalige koloniën. In ieder geval brengt een Brexit een onafhankelijk Schotland dichterbij. Als het Verenigd Koninkrijk uit elkaar valt, zal het naar alle waarschijnlijkheid haar plaats in de Veiligheidsraad verliezen. 'Europa' heeft dan nog maar één land in de permanente Veiligheidsraad. Dat heeft andere stemverhoudingen tot gevolg en het is maar de vraag of deze verandering ook een verbetering betreft.
Uiteraard verliest de EU, als het Verenigd Koninkrijk niet uit elkaar valt maar wel de EU verlaat, een heel belangrijk geopolitiek instrument om het Europese veiligheidsbelang in mondiaal verband te verdedigen.

3. Binnen de Navo vormt Groot-Brittannië de 'linking pin' met de VS. Ik denk dat het belang van de Navo niet gediend is met een Brexit. Immers, de defensie-uitgaven binnen de EU bepalen de kracht van de Navo. Daarbij komt dat de Britten van oudsher een speciale relatie hebben met de VS, waar de Europese partners van profiteren. Met een Brexit wordt dus ook op het militaire vlak het evenwicht verstoord. Groot-Brittannië mag dan gewoon Navo-lid blijven (als het niet implodeert), men zit in EU-verband niet meer aan de bestuurstafel. Het grote belang van vrede en veiligheid wordt daarmee niet gediend.

Kortom, de tijd die met een Brexit wordt verspild met onderhandelingen over de praktische gevolgen ervan ten opzichten van de EU, kan beter worden besteed aan het 'heruitvinden' van de Europese Unie. Met een Europese Unie versie 2.0, waarbinnen de Britse eisen voor hun lidmaatschap worden overgenomen, zijn burgers binnen de EU beter af en blijft stabiliteit en veiligheid beter gewaarborgd.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…