Doorgaan naar hoofdcontent

Bij de les blijven

"Veel Turkse leerlingen zijn trots op Erdogan". Er schuilt veel narigheid in deze zin, afkomstig uit een artikel in het AD over spanning tussen Turkse leerlingen. In de eerste plaats betreft het hier geen leerlingen op een doorsnee Turkse school in Turkije maar leerlingen van Turkse origine die in ons land onderwijs genieten. Ten tweede toont dit andermaal aan dat de integratie van Turken in Nederland totaal is mislukt. Ergo, er wordt gesproken over Turkse leerlingen. Ten derde betreft het hier verering van een leider die Adolf Hitler als lichtend voorbeeld ziet, gelet op zijn manier van handelen.

Het lijkt erop voor dovemansoren te spreken maar het is van cruciaal belang om te blijven hameren op het feit dat er, zeker voor niet-Nederlanders, in de eerste plaats verplichtingen zijn verbonden aan het deel uitmaken van onze samenleving. Dat betekent dat (basis)scholen in Nederland verre moeten blijven van de problemen in Turkije. Het onderwijs in Nederland moet een Nederlands perspectief als uitgangspunt hebben. Degenen die dat als probleem ervaren moeten ernstig over remigratie gaan nadenken. 

Het mag niet zo zijn dat men in 'onderwijsland' zich moet gaan bezighouden met zaken die in Turkije spelen en hun weerslag hebben op in Nederland woonachtige Turken. Het belang van goed onderwijs gaat vóór en staat op nummer één, twee en drie! Er moeten leerlingen worden klaargestoomd voor een goede positie in onze vrije en open samenleving. Dat is (voor leerkrachten)


al moeilijk genoeg
en dát is hetgeen waaraan tijd en middelen moeten worden besteed. Echter, er wordt nu weer gehandeld vanuit de voorspelbare reflex van handleidingen, lespakketten en uitgebreide praatsessies voor Erdogan-aanhangers of andere potentaten. Gelet op de schandalige discussies rondom Zwarte Piet en de rol van schoolbesturen daarin is het overigens niet wenselijk om schoolbesturen bij deze problematiek de beslissende stem te geven. 

Het lijkt me daarom het meest effectief als er vanuit het ministerie van Onderwijs wordt gehandeld vanuit het principe van 'high trust, high penalty'. Slechts bij geconstateerd wangedrag onder scholieren van Turkse origine moet keihard worden ingegrepen. Bijvoorbeeld een tijdelijke schorsing van de betreffende leerlingen, een hoge boete, een aantekening én een indringend gesprek met de ouders ligt dan voor de hand. Dat is tevens een duidelijk signaal naar de andere leerlingen en hun ouders, welke gehouden zijn belasting te betalen voor goed Nederlands onderwijs en dus niet voor tribale zaken waar Nederland part noch deel aan heeft. Het is meer dan ooit van cruciaal belang om in 'onderwijsland' bij de les te blijven en daarnaar te handelen. 


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …