Doorgaan naar hoofdcontent

Leve het non-boerka paradijs!

Bij het volgen van het nieuws over het boerkini-verbod in enkele plaatsen in Frankrijk moest ik even denken aan de speech van wijlen Prins Claus over het afwerpen van de stropdas. Wat zou het toch mooi zijn als vrouwen, die zichzelf beperkt voelen in hun kledingkeuze, massaal hun boerka zouden afwerpen...

Afgelopen week kwam ik op Twitter een treffende afbeelding tegen van dames in traditionele kleding in landen die we (overwegend) Islamitisch mogen noemen. Prachtige kledij van prachtige dames, letterlijk en figuurlijk in de verdrukking gekomen door een Islamitisch dictaat.

Ook in Nederland zien we dames gehuld in zwarte boerka's, hoofddoeken, niqaab's en boerkini's. Alleen al gelet op de kledij van mannen met een Islamitische achtergrond kunnen we vaststellen dat aan de kledij van de dames (een vorm van) onderdrukking ten grondslag ligt. Het is maar zeer de vraag of het gedogen van het dragen van dit soort kleding liberaal te noemen is.

Ik beschouw het dragen van een boerka, boerkini etc. als een vorm van misplaatste superioriteits-gevoelens en een kaping van de publieke ruimte. Het is provocatief en intimiderend richting vrouwen die zichzelf uit vrije wil NIET bedekken. Immers, als je een vrouw met bikini naast een vrouw met een boerkini zet, is de kans groot dat de vrouw met bikini zich naakter en ongemakkelijker voelt met alle schaamte van dien. Het aanwakkeren van die schaamte (en de daaropvolgende aanpassing) is nu precies wat (orthodoxe) moslims uiteindelijk willen bereiken.

Laten we daarom ons best doen om in stand te houden wat in Europa (i.c. de westerse wereld) te doen gebruikelijk is en het voorbeeld van Frankrijk volgen. Daarmee bewijzen we vrouwen, die zich in een keurslijf weten, uiteindelijk een grotere dienst dan collectief de andere kant op te kijken. De tieners in Nederland van Turkse komaf die Erdogan als 'hun president' zien, zijn het ultieme bewijs van de hoge prijs van wegkijken, gedogen en aanpassen. Kortom, laten we onze 'huisregels' niet verkwanselen omwille van zelfbedachte kledingregels.

Immers, als het afwerpen van een boerka in het Midden-Oosten, na bevrijd te zijn van de IS-terreur, als bevrijdend wordt gezien, wat weerhoudt 'Europa' en de westerse wereld dan van het in standhouden van uiterlijke onderdrukking?

Reacties

  1. Ongeveer 150 vrouwen in NL dragen een bourka. Dus waar maak je je druk om joh? Ga wat zinvols doen.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…