Doorgaan naar hoofdcontent

Geen woorden maar daden


Afgelopen week werd bekend dat medewerkers van asielzoekerscentra zich onveilig voelen door 'kansloze' asielzoekers, vooral afkomstig uit Noord-Afrika. Het is duidelijk dat deze nep-asielzoekers uit veilige landen als Marokko, Algerije en Tunesië niet beloond mogen worden met een verblijfsstatus. Er zijn al genoeg problemen met niet-geïntegreerde migranten waarvan zelfs de derde generatie zich niet weet te gedragen. Nog veel belangrijker is dat de reacties vanuit politiek Den Haag à la minute gevolg moet krijgen. We schieten er niets mee op als teksten als 'ophoepelen' bijvoorbeeld alleen maar tot resultaat heeft dat over drie maanden Marokko 'misschien enkele asielzoekers' terugneemt. Immers, de uitspraak van staatssecretaris Dijkhoff dat uitzetting van dit tuig 'lastig' is, neutraliseert al bijna volledig de 'ophoepelen-uitspraak', hoe oprecht en gemeend dan ook.

Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen. Het begint er natuurlijk al mee om dit tuig niet de kans te geven om Nederland of andere EU-lidstaten binnen te komen. Een zeeblokkade, waarbij de door de migranten duurbetaalde (!) bootjes op de Middellandse Zee veilig worden teruggebracht naar de plaats vanwaar men vertrokken is, kan zeer effectief zijn. En passant wordt dan direct de mensensmokkel aangepakt. Een duurbetaalde boottocht heeft dan immers geen waarde meer. Ten tweede wordt het hoog tijd voor noodwetgeving ten aanzien van overlastgevende gelukszoekers die zich al in Nederland bevinden. Geldende asielprocedures mogen op hen niet van toepassing zijn. De plicht van de overheid om haar burgers te beschermen moet voorrang krijgen boven het geven van rechten aan kansloze graaiende nep-asielzoekers. Überhaupt is de tijd rijp om een radicaal anders asielbeleid, zoals bijvoorbeeld Australië hanteert, te gaan voeren. Ook in dit geval kan er van duurzame versimpeling van beleid(uitvoering) een heilzame werking uitgaan.

Ten derde duidt in politiek opzicht het woord 'lastig' meestal op politieke onwil om effectieve maatregelen te nemen. Nederland moet samen met andere EU-lidstaten de landen die weigeren hun onderdanen terug te nemen (mind you), keihard onder druk zetten. Als er passende tegenmaatregelen worden genomen wil ik nog weleens zien hoe lang deze landen hun verzet handhaven.

Kortom, het is tijd voor concrete maatregelen. Met holle retoriek winnen 'we' de oorlog niet. De hardwerkende Nederlander en hardwerkende inwoners uit andere EU-lidstaten mogen van hun overheid verwachten dat er passende maatregelen worden genomen, zeker als het gaat om veiligheid. Het is andermaal tijd voor daden!


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …