Doorgaan naar hoofdcontent

Touwtje uit de brievenbus

Het mag dan een nobel streven zijn om een touwtje uit de brievenbus te laten steken om daarmee vertrouwen uit te stralen jegens buren, desalniettemin is het vooral raadzaam om een extra slot op de deur te doen. Slechts op die manier kan veiligheid, cultuur, vrijheid, etc. worden beschermd.

In (West-)Europa bungelt een niet te missen stevig stuk touw uit 'de brievenbus' waardoor onfrisse elementen Europa binnentreden en waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien. Ga maar na. Er is massaal misbruik van het (EU-)asielrecht door gelukszoekers uit veilige landen, migranten worden ongecontroleerd binnengelaten, de twijfelachtige en hybride loyaliteit van burgers van Turkse of Marokkaanse origine ('onze president Erdogan') en dan ook nog eens kennelijk legitiem gegraai door asielzoekers die meerdere identiteiten gebruiken en daarmee meerdere uitkeringen binnen harken.  

Er is een ongekende puinhoop ontstaan waarbij zelf opgestelde regels een regelrechte bedreiging vormen voor onze welvaart en onze vrije manier van leven. In plaats van een rationele en realistische kijk op de zaak, lijkt het erop dat stug wordt vastgehouden aan een failliet asielbeleid, dat doorwerkt op andere sectoren zoals het beroep dat op de sociale zekerheid en andere voorzieningen wordt gedaan.

Met deze poel van ellende is het 'touwtje uit de brievenbus', hoe spijtig ook, illustratief voor een naïef en wereldvreemd wereldbeeld. Het 'touwtje' handhaven zoals nu nog het geval is geeft ons de verzekering van verdere erosie in termen van welvaart, vrijheid en cultuurbewaking. Het is de hoogste tijd om in meerdere opzichten het 'touwtje' uit de brievenbus te verwijderen en de brug op te halen...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…