Doorgaan naar hoofdcontent

Touwtje uit de brievenbus

Het mag dan een nobel streven zijn om een touwtje uit de brievenbus te laten steken om daarmee vertrouwen uit te stralen jegens buren, desalniettemin is het vooral raadzaam om een extra slot op de deur te doen. Slechts op die manier kan veiligheid, cultuur, vrijheid, etc. worden beschermd.

In (West-)Europa bungelt een niet te missen stevig stuk touw uit 'de brievenbus' waardoor onfrisse elementen Europa binnentreden en waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien. Ga maar na. Er is massaal misbruik van het (EU-)asielrecht door gelukszoekers uit veilige landen, migranten worden ongecontroleerd binnengelaten, de twijfelachtige en hybride loyaliteit van burgers van Turkse of Marokkaanse origine ('onze president Erdogan') en dan ook nog eens kennelijk legitiem gegraai door asielzoekers die meerdere identiteiten gebruiken en daarmee meerdere uitkeringen binnen harken.  

Er is een ongekende puinhoop ontstaan waarbij zelf opgestelde regels een regelrechte bedreiging vormen voor onze welvaart en onze vrije manier van leven. In plaats van een rationele en realistische kijk op de zaak, lijkt het erop dat stug wordt vastgehouden aan een failliet asielbeleid, dat doorwerkt op andere sectoren zoals het beroep dat op de sociale zekerheid en andere voorzieningen wordt gedaan.

Met deze poel van ellende is het 'touwtje uit de brievenbus', hoe spijtig ook, illustratief voor een naïef en wereldvreemd wereldbeeld. Het 'touwtje' handhaven zoals nu nog het geval is geeft ons de verzekering van verdere erosie in termen van welvaart, vrijheid en cultuurbewaking. Het is de hoogste tijd om in meerdere opzichten het 'touwtje' uit de brievenbus te verwijderen en de brug op te halen...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …