Doorgaan naar hoofdcontent

Paspoort als Bonuskaart

De voorman van het Nederlandse filiaal van de Turkse AK-partij - Denk - heeft bijzondere opvattingen. Hij is van mening dat zijn achterban niet hoeft te integreren. Nogal een intimiderende uitspraak gelet op de problematiek en de daarmee gepaard gaande kosten. Om volwaardig mee te kunnen doen is een gezonde integratie onontbeerlijk. Dat de uitspraak, gedaan in het AD, voor weinig tot geen ophef heeft gezorgd is ronduit verbazingwekkend.

Kennelijk is ‘polariseren’ verboden maar mag het gedrag dat feitelijk aanleiding geeft voor dat polariseren niet worden benoemd. Althans, dat gevoel heb ik.

De uitspraak dat integreren geen noodzaak is, vormt een bewijs van de ontwikkeling van parallelle samenlevingen in Nederland. Bepaalde groepen, vooral Turken en Marokkanen van alle leeftijden, volgen de ontwikkelingen in het moederland nauwgezet en spiegelen zich aan de samenleving aldaar. Men spreekt over ‘onze president Erdogan’ en als men spreekt van ‘onze koning’ is het goed mogelijk dat de Marokkaanse koning Mohamed V wordt bedoeld. De televisie en social media wordt in de eerste plaats gebruikt om het nieuws uit die landen te volgen. Er geldt hetzelfde de reactie van Turken in Nederland op de coup in Turkije is helaas veelzeggend. In de bus hoor ik sommige tieners gewoon Turks of Arabisch praten.

Mentaliteit
Veel Turkse Nederlanders - niet allemaal! - voelen zich in de eerste plaats Turk waarbij het Nederlandse paspoort vooral wordt gebruikt als een handige Bonuskaart. Het geeft toegang tot onderwijs, werk, geld en sociale voorzieningen. En daar lijkt alles mee gezegd. Een misselijkmakende mentaliteit wat mij betreft. Uiteraard mag iedereen zijn eigenheid bewaren. Echter, er zijn grenzen. Een verandering qua mentaliteit is zeer welkom.

Het Nederlandse paspoort staat immers voor meer dan alleen de functie van cashcow. Het is meer dan ooit zaak om die boodschap op indringende wijze over te brengen. Paginagrote advertenties over ‘normaal doen’ of ‘een oproep aan ons allemaal’ zijn in dat opzicht veel te vaag en nietszeggend.

Met een partij als Denk, een anti-integratiepartij waarbij het opeisen van rechten centraal lijkt te staan, wordt een duidelijk signaal aan de Nederlandse samenleving afgegeven. Dat vraagt om een krachtig tegengeluid. Het moet de Denk-stemmers duidelijk worden gemaakt dat een volwaardig Nederlanderschap een continue en niet te missen bonus-aanbieding is.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…