Doorgaan naar hoofdcontent

Paspoort als Bonuskaart

De voorman van het Nederlandse filiaal van de Turkse AK-partij - Denk - heeft bijzondere opvattingen. Hij is van mening dat zijn achterban niet hoeft te integreren. Nogal een intimiderende uitspraak gelet op de problematiek en de daarmee gepaard gaande kosten. Om volwaardig mee te kunnen doen is een gezonde integratie onontbeerlijk. Dat de uitspraak, gedaan in het AD, voor weinig tot geen ophef heeft gezorgd is ronduit verbazingwekkend.

Kennelijk is ‘polariseren’ verboden maar mag het gedrag dat feitelijk aanleiding geeft voor dat polariseren niet worden benoemd. Althans, dat gevoel heb ik.

De uitspraak dat integreren geen noodzaak is, vormt een bewijs van de ontwikkeling van parallelle samenlevingen in Nederland. Bepaalde groepen, vooral Turken en Marokkanen van alle leeftijden, volgen de ontwikkelingen in het moederland nauwgezet en spiegelen zich aan de samenleving aldaar. Men spreekt over ‘onze president Erdogan’ en als men spreekt van ‘onze koning’ is het goed mogelijk dat de Marokkaanse koning Mohamed V wordt bedoeld. De televisie en social media wordt in de eerste plaats gebruikt om het nieuws uit die landen te volgen. Er geldt hetzelfde de reactie van Turken in Nederland op de coup in Turkije is helaas veelzeggend. In de bus hoor ik sommige tieners gewoon Turks of Arabisch praten.

Mentaliteit
Veel Turkse Nederlanders - niet allemaal! - voelen zich in de eerste plaats Turk waarbij het Nederlandse paspoort vooral wordt gebruikt als een handige Bonuskaart. Het geeft toegang tot onderwijs, werk, geld en sociale voorzieningen. En daar lijkt alles mee gezegd. Een misselijkmakende mentaliteit wat mij betreft. Uiteraard mag iedereen zijn eigenheid bewaren. Echter, er zijn grenzen. Een verandering qua mentaliteit is zeer welkom.

Het Nederlandse paspoort staat immers voor meer dan alleen de functie van cashcow. Het is meer dan ooit zaak om die boodschap op indringende wijze over te brengen. Paginagrote advertenties over ‘normaal doen’ of ‘een oproep aan ons allemaal’ zijn in dat opzicht veel te vaag en nietszeggend.

Met een partij als Denk, een anti-integratiepartij waarbij het opeisen van rechten centraal lijkt te staan, wordt een duidelijk signaal aan de Nederlandse samenleving afgegeven. Dat vraagt om een krachtig tegengeluid. Het moet de Denk-stemmers duidelijk worden gemaakt dat een volwaardig Nederlanderschap een continue en niet te missen bonus-aanbieding is.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…