Doorgaan naar hoofdcontent

Smakeloos

Directeur Berend Lugies van de Vondelflat houdt voet bij stuk. Zijn stichting daagt twee bewoners voor de rechter omdat ze de maaltijden van de cateraar van de Groningse serviceflat weigeren. "Het concept van de serviceflat wordt hierdoor aangetast", aldus directeur Berend Lugies, de man die 253.000 euro belastinggeld mocht cashen. Ongetwijfeld wordt het concept aangetast. Maar prevaleert 'het concept' boven het welbevinden van bewoners? Zo'n uitspraak is tekenend voor de staat van ouderenzorg in het algemeen. Zolang de factor geld wordt beschouwd als doel in plaats van middel, is er weinig kans op verbetering.

Bewoners aan de maaltijd. Fotocredit: ANP
Met deze casus wordt andermaal bewezen dat het welzijn van de doelgroep slechts bijzaak is. De algemene voorwaarden zijn volgepropt met allerlei koppelverkoop-voorwaarden waarbij de bewoners het risico dragen van het verschil tussen theorie (de voorwaarden) en de praktijk (smakeloze maaltijden). Bij het ondertekenen van deze voorwaarden mogen bewoners ervan uitgaan dat er kwaliteit als tegenprestatie wordt geleverd. Waar ligt overigens de grens met dit soort koppelverkoop ten aanzien van maaltijden, huishoudelijke hulp, etc.? Primair gaat het immers om wooncomfort. Verder, contracten zijn uitgevonden om te worden opgezegd. 

Het is in ieder geval tekenend voor de mentaliteit van de 'hogere legerleiding' van Stichting de Vondel dat meer waarde wordt gehecht aan het contract met de cateraar dan het welzijn van bewoners, door welke de maaltijden niet worden gepruimd. Waarom lees ik nergens dat de Vondelflat de cateraar heeft aangesproken op de kennelijk discutabele kwaliteit van de maaltijden? Wat voor contract is met deze cateraar afgesloten? Heeft de directie aandelen in deze cateraar? Het is natuurlijk weer als vanouds: een zuinig afgesloten contract, waar bewoners de hoofdprijs moet betalen en vervolgens niet over de kwaliteit mogen mopperen. 

In plaats daarvan worden ongegeneerd bewoners voor de rechter gesleept, waarbij opstandige bewoners kunnen worden beboet met een dwangsom van 500 euro per dag bij het niet-afnemen van een Zinn-maaltijd. Dit toont een gebrek aan feeling met de doelgroep, die slechts als melkkoe wordt gebruikt om de belangen (en het salaris) van de directie van de Vondelflat veilig te stellen. Tja, leve 'de zorg'. Wat te doen? In ieder geval heeft het zin om appetijtelijke Facebook-actie van het AvroTros consumentenprogramma Radar te steunen. Hopelijk gaat de directie meer bewegen in de richting van haar bewoners, zonder welke de Vondelflat niet zou bestaan. Stop de smakeloze handelwijze van de Vondelflat! 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…