Doorgaan naar hoofdcontent

Smakeloos

Directeur Berend Lugies van de Vondelflat houdt voet bij stuk. Zijn stichting daagt twee bewoners voor de rechter omdat ze de maaltijden van de cateraar van de Groningse serviceflat weigeren. "Het concept van de serviceflat wordt hierdoor aangetast", aldus directeur Berend Lugies, de man die 253.000 euro belastinggeld mocht cashen. Ongetwijfeld wordt het concept aangetast. Maar prevaleert 'het concept' boven het welbevinden van bewoners? Zo'n uitspraak is tekenend voor de staat van ouderenzorg in het algemeen. Zolang de factor geld wordt beschouwd als doel in plaats van middel, is er weinig kans op verbetering.

Bewoners aan de maaltijd. Fotocredit: ANP
Met deze casus wordt andermaal bewezen dat het welzijn van de doelgroep slechts bijzaak is. De algemene voorwaarden zijn volgepropt met allerlei koppelverkoop-voorwaarden waarbij de bewoners het risico dragen van het verschil tussen theorie (de voorwaarden) en de praktijk (smakeloze maaltijden). Bij het ondertekenen van deze voorwaarden mogen bewoners ervan uitgaan dat er kwaliteit als tegenprestatie wordt geleverd. Waar ligt overigens de grens met dit soort koppelverkoop ten aanzien van maaltijden, huishoudelijke hulp, etc.? Primair gaat het immers om wooncomfort. Verder, contracten zijn uitgevonden om te worden opgezegd. 

Het is in ieder geval tekenend voor de mentaliteit van de 'hogere legerleiding' van Stichting de Vondel dat meer waarde wordt gehecht aan het contract met de cateraar dan het welzijn van bewoners, door welke de maaltijden niet worden gepruimd. Waarom lees ik nergens dat de Vondelflat de cateraar heeft aangesproken op de kennelijk discutabele kwaliteit van de maaltijden? Wat voor contract is met deze cateraar afgesloten? Heeft de directie aandelen in deze cateraar? Het is natuurlijk weer als vanouds: een zuinig afgesloten contract, waar bewoners de hoofdprijs moet betalen en vervolgens niet over de kwaliteit mogen mopperen. 

In plaats daarvan worden ongegeneerd bewoners voor de rechter gesleept, waarbij opstandige bewoners kunnen worden beboet met een dwangsom van 500 euro per dag bij het niet-afnemen van een Zinn-maaltijd. Dit toont een gebrek aan feeling met de doelgroep, die slechts als melkkoe wordt gebruikt om de belangen (en het salaris) van de directie van de Vondelflat veilig te stellen. Tja, leve 'de zorg'. Wat te doen? In ieder geval heeft het zin om appetijtelijke Facebook-actie van het AvroTros consumentenprogramma Radar te steunen. Hopelijk gaat de directie meer bewegen in de richting van haar bewoners, zonder welke de Vondelflat niet zou bestaan. Stop de smakeloze handelwijze van de Vondelflat! 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…