Doorgaan naar hoofdcontent

Wie is schaamteloos?

De Migratietop van de EU heeft weinig verrassende nieuwe maatregelen opgeleverd. Integendeel, het is meer van hetzelfde wat we tot nu toe hebben gehoord. Terwijl er alle aanleiding is om doortastende en onorthodoxe maatregelen te nemen om de toevloed van illegale economische migranten een halt toe te roepen. In de media wordt telkens een beeld geschetst van een migratiestroom die significant zou afnemen. In september 2017 arriveerden volgens de UNHCR 5.961 migranten in Italië. In augustus 2017 waren dat nog 3.914 migranten. Dat is een stijging, geen daling. Van een structurele daling is in ieder geval geen sprake. 

Toch gaat de EU niet verder dan de al genomen maatregelen tot nu toe. Dan hebben we het dus over waakzaamheid langs alle migratieroutes, het inzetten van 'alle relevante beleidsinstrumenten waaronder het handels-, visum- en ontwikkelingsbeleid om illegale migratie te voorkomen en irreguliere migranten terug te sturen' en de voortzetting van de samenwerking met Turkije en Libië (voorzover we dat een land mogen noemen) met betrekking tot het zogeheten bordermanagement. 

Het schiet dus niet echt op, terwijl de daling dus verre van structureel is. De situatie is eigenlijk buitengewoon alarmerend en er zijn tal van maatregelen te noemen die wél effectief zijn. Zo bezien snap ik premier Orban van Hongarije heel goed. Zijn land heeft ernstige bezwaren tegen het verplichte quotum voor het opnemen van migranten, samen met Polen, Tsjechië en Slowakije.  Genoemde landen boden donderdag nog 35 miljoen euro voor het Afrika-fonds. Daarmee wilden deze landen de verplichte herverdeling van kansloze migranten afkopen. Hoewel het spekken van het Afrika-fonds op zichzelf niet dé oplossing vormt, is het vele malen beter dan het verplichte quotum. 

Met het herverdelen van migranten zorg je ervoor dat een migrantencrisis blijft bestaan. Dat heeft niets met solidariteit te maken maar met gezond verstand. Alleen als de melk overkookt, draai je het gas uit. Niet eerder. Overigens, als de toestroom van illegale migranten zou bestaan uit briljante vaklieden uit sectoren waar grote tekorten bestaan, zou van een herverdeling geen sprake zijn geweest. Dan zouden de Westeuropese landen al die 'kansparels' zelf wel hebben gehouden. Daarnaast kunnen we vaststellen dat migranten uit Eritrea maar al te graag naar hun land teruggaan voor vakantie, dus veel 'echte' vluchtelingen uit dat land zijn er niet. Wat Syrië betreft kunnen we vaststellen dat de burgeroorlog feitelijk voorbij is. De Russen gaan hun troepen terugtrekken. Met andere woorden; missie volbracht. Over de inmenging van Rusland in de burgeroorlog in Syrië kun je zo je gedachten hebben, maar de noodzaak voor vluchten is weggenomen. Degenen die de wijk willen nemen naar Europa zijn, zeker nu, gewoon economische migranten geworden. 

Migratietop zonder leiderschap
Dus wat wil de Europese Unie? Doormodderen, jezelf laten overspoelen door allerlei gelukszoekers uit het Midden-Oosten en Afrika en het opleggen van allerlei ongeloofwaardige en ineffectieve migrantherverdelings-dictaten? Hopelijk daalt het gezond verstand in en gaat de EU zichzelf een streng maar rechtvaardig immigratiebeleid opleggen, zoals bijvoorbeeld in Australië het geval is. Met andere woorden, meer kundige migranten toelaten waarmee sectoren met personeelstekorten worden geholpen, minder 'spoedzoekers' die voorrang krijgen op jongeren die vijftien jaar op een woning moeten wachten, meer cultuurbewaking met identiteitsbehoud, meer oog voor veiligheid, een betaalbare sociale zekerheid, minder terroristische aanslagen, meer economische ontwikkeling van de landen van waaruit de gelukszoekers afkomstig zijn, meer ruimte voor 'echte' vluchtelingen met een terugkeerverplichting, etcetera, etcetera. Juist deze effecten zorgen voor meer solidariteit en draagvlak in en voor 'Europa'. 

Met het 'blind' vasthouden aan een zogenaamde 'solidariteit' worden bestaande problemen niet opgelost. Verzet hiertegen zou ik dus niet 'schaamteloos' noemen maar realistisch. Problemen vragen om oplossingen, niet om schijn-oplossingen. Dus wie is er schaamteloos? De EU-lidstaten die verzet tonen waarmee op z'n minst iets meer oplossingsbewustzijn wordt gecreëerd, of degenen die halsstarrig aan procedures vasthouden zonder enige oplossingsgerichtheid? Overheden hebben als initieel doel om grenzen te bewaken en burgers te beschermen. Degenen die deze verplichting met voeten treden, zijn de enigen die we schaamteloos gedrag mogen verwijten.Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…