dinsdag 19 oktober 2010

Timmeren aan de brug tussen onderwijs en bedrijfsleven - het vervolg

Vorige week donderdag meldde de Katwijksche Post dat de SGP vragen heeft gesteld aan het College over technisch onderwijs in Katwijk. Tevens pleit de SGP voor een technische vakschool in Katwijk. In de eerste plaats is dit goed nieuws. De VVD heeft tijdens de begrotingsbehandeling in 2007 geprobeerd om het technisch onderwijs op de kaart te zetten door via een motie te pleiten voor terugkeer van de Ambachtsschool. Het is goed als andere partijen zich ook hiervoor sterk maken. Overigens werd genoemde motie raadsbreed aangenomen. Daarnaast pleitte de VVD in 2008 voor de komst van het zogenoemde Vakcollege.
Motie Ambachtschool - nov 2007

Het is echter wel opvallend dat de huidige fractievoorzitter van de SGP - Wim van Duyn - in de periode 2006-2010 wethouder Onderwijs was en dus uitvoering moest geven aan bovengenoemde motie. Dat is niet gebeurd en dat is te betreuren. De SGP - bij monde van ex-wethouder Wim van Duyn - vraagt nu om het College iets te doen waar de ex-wethouder zelf vier jaar de tijd voor heeft gehad. Opmerkelijk.

Terug naar het onderwerp. Het is duidelijk dat er aan de aansluiting tussen het technisch onderwijs en het bedrijfsleven iets moet gebeuren. De beantwoording van het College wacht ik verder af. Intussen blijft dit onderwerp binnen mijn fractie hoog op de agenda staan. Tenslotte wil ik nog wijzen op het artikel wat ik in de verkiezingsperiode op deze blog heb geschreven over oplossingen voor een betere relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten