Doorgaan naar hoofdcontent

Schriftelijke vragen m.b.t. vuurwerkschade

Namens mijn fractie heb ik vandaag de onderstaande schriftelijke vragen ingediend. Ik ben benieuwd naar de beantwoording!


Geachte burgemeester, geacht college,

Onlangs bleek uit een persbericht van de gemeente Katwijk dat de schade aan publieke eigendommen als gevolg van vuurwerk in onze gemeente aanzienlijk meer bedraagt dan vorig jaar. De herstelkosten bedragen 82.000 euro, wat een behoorlijke som geld is. Ten opzichte van vorig jaar zijn de herstelkosten met 50.000 euro gestegen. Inclusief de verstrekte subsidie aan Oud&Nieuw-evenementen voor jongeren komt men op een totale kostenpost voor de gemeente van bijna 150.000 euro.

Veel verkeersborden moesten het ontgelden
Naar aanleiding van voornoemd bericht heeft de VVD-fractie de navolgende vragen aan de burgemeester en aan het college, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft:

  1. Kunt u aangeven in welke periode de meeste schade aan gemeentelijke eigendommen is toegebracht? Betrof dit vooral de periode rond Oud en Nieuw of bestreek dit bijv. de hele maand december?
  2. Hoeveel verdachten m.b.t. vernielingen en/of beschadigingen heeft de politie tot nu toe opgepakt? In welke leeftijdscategorie bevinden zich deze verdachten?
  3. Maakt de gemeente Katwijk gebruik van de juridische mogelijkheden om aangebrachte schade op de daders te verhalen? Zo ja, in hoeverre wordt dit gecommuniceerd tijdens voorlichtingmomenten met jongeren?
  4. In onze gemeente wordt veel subsidie verstrekt voor Oud&Nieuw-evenementen, o.a. met als doel om jongeren letterlijk van de straat te houden en overlast/vernielingen te voorkomen. In hoeverre staat voor u nut en noodzaak van deze (extra) subsidieverstrekking aan dergelijke evenementen ter discussie nu een belangrijk effect van genoemde subsidieverstrekking lijkt uit te blijven?
  5. Uit de berichtgeving is op te maken dat de gemeente voorafgaand aan de jaarwisselingsperiode veel geïnvesteerd heeft om zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Kunt u ook aangeven wat de investeringen van de politie zijn geweest?
  6. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om een herhaling van deze uit de hand gelopen vuurwerkschade te voorkomen?

Reacties

Populaire posts van deze blog

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…