Doorgaan naar hoofdcontent

Schriftelijke vragen m.b.t. vuurwerkschade

Namens mijn fractie heb ik vandaag de onderstaande schriftelijke vragen ingediend. Ik ben benieuwd naar de beantwoording!


Geachte burgemeester, geacht college,

Onlangs bleek uit een persbericht van de gemeente Katwijk dat de schade aan publieke eigendommen als gevolg van vuurwerk in onze gemeente aanzienlijk meer bedraagt dan vorig jaar. De herstelkosten bedragen 82.000 euro, wat een behoorlijke som geld is. Ten opzichte van vorig jaar zijn de herstelkosten met 50.000 euro gestegen. Inclusief de verstrekte subsidie aan Oud&Nieuw-evenementen voor jongeren komt men op een totale kostenpost voor de gemeente van bijna 150.000 euro.

Veel verkeersborden moesten het ontgelden
Naar aanleiding van voornoemd bericht heeft de VVD-fractie de navolgende vragen aan de burgemeester en aan het college, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft:

  1. Kunt u aangeven in welke periode de meeste schade aan gemeentelijke eigendommen is toegebracht? Betrof dit vooral de periode rond Oud en Nieuw of bestreek dit bijv. de hele maand december?
  2. Hoeveel verdachten m.b.t. vernielingen en/of beschadigingen heeft de politie tot nu toe opgepakt? In welke leeftijdscategorie bevinden zich deze verdachten?
  3. Maakt de gemeente Katwijk gebruik van de juridische mogelijkheden om aangebrachte schade op de daders te verhalen? Zo ja, in hoeverre wordt dit gecommuniceerd tijdens voorlichtingmomenten met jongeren?
  4. In onze gemeente wordt veel subsidie verstrekt voor Oud&Nieuw-evenementen, o.a. met als doel om jongeren letterlijk van de straat te houden en overlast/vernielingen te voorkomen. In hoeverre staat voor u nut en noodzaak van deze (extra) subsidieverstrekking aan dergelijke evenementen ter discussie nu een belangrijk effect van genoemde subsidieverstrekking lijkt uit te blijven?
  5. Uit de berichtgeving is op te maken dat de gemeente voorafgaand aan de jaarwisselingsperiode veel geïnvesteerd heeft om zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Kunt u ook aangeven wat de investeringen van de politie zijn geweest?
  6. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om een herhaling van deze uit de hand gelopen vuurwerkschade te voorkomen?

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!