Doorgaan naar hoofdcontent

Crisiscommunicatie in Japan een ramp?

De Keizer heeft gesproken. Vijf dagen na de verschrikkelijke aardbeving met de daaraan gekoppelde tsunami heeft het staatshoofd van Japan zijn medeleven betuigd en zijn diepe bezorgdheid uitgesproken over de situatie rondom de kerncentrales in het rampgebied. Er is alle reden tot diepe bezorgdheid. Het staken van het blussen van de brand in één van de kerncentrales (Fukushima 1) vanwege te hoge radioactieve straling belooft niet veel goeds. Dit houdt in dat de plaatselijke bevolking, voorzover die door de straling nog plaatselijk is, gebaat is bij zorgvuldige en geloofwaardige overheidscommunicatie. Beweringen als zou deze ramp totaal anders zijn dan de ramp in Tsjernobyl mogen dan technisch gezien voorlopig juist zijn, de overeenkomst tussen beide rampen is wel dat ook in Japan massale evacuaties uit de omgeving van de kerncentrales aan de gang zijn. Of dat uit voorzorg is of dat het wellicht voorgoed is, zal de tijd moeten uitwijzen. Eerdere mededelingen dat er 'geen enkel gevaar' rondom de kerncentrales bestond maar wel een 'maken dat je wegkomt'-ondertoon hadden dragen niet bij aan het vertrouwen onder de bevolking. Andere manieren om de schone schijn op te houden, zoals het wegmoffelen van beelden van de toestand onder de bevolking werken eveneens contraproductief. Het is daarom aan de Japanse autoriteiten om op een duidelijke en geloofwaardige manier om te gaan met komende slecht-nieuws mededelingen aan de bevolking. Hopelijk wordt zo een nieuwe ramp, een communicatieramp, verder voorkomen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…