Doorgaan naar hoofdcontent

Puzzelen met gemeentelijk vastgoed (met video)


Gistermiddag heb ik namens de VVD-fractie een notitie aangeboden aan de voorzitter van de Raadscommissie Welzijn, met het verzoek deze te agenderen voor de eerstvolgende vergadering (13 maart a.s.). Deze notitie voorziet in het schrappen van het project Oeverpolder als multifunctioneel centrum. Met het project Oeverpolder wordt o.a. een multifunctionele accommodatie bedoeld, welke gerealiseerd zou moeten worden aan de Hoorneslaan, tussen de Pniëlkerk en zorgcentrum Het Kwadrant.

Tevens voorziet deze notitie in het realiseren van voorzieningen in reeds bestaand gemeentelijk vastgoed, waarbij alleen nieuwbouw nodig is in de vorm van interne herschikking of uitbreiding van het betreffende gebouw.   

Zalencentrum Tripodia
Dit geldt bijvoorbeeld voor Tripodia, waaraan ten eerste wijkfaciliteiten en een servicepunt van de Bibliotheek toegevoegd kunnen worden. Bijkomend voordeel hierbij is dat de huidige vestiging van de bibliotheek Hoornes-Rijnsoever beschikbaar komt voor huisvesting van andere verenigingen, al dan niet naarstig op zoek naar nieuwe huisvesting. In de notitie wordt in dit verband RTV Katwijk als optie genoemd.  

Andere nieuwe mogelijkheden doen zich voor met betrekking tot zorgcentrum 'het Kwadrant'. Het toevoegen van Cardea Katwijk (Jeugdzorg) aan dit zorgcentrum lijkt ons wenselijk, mede gelet op het Centrum voor Jeugd en Gezin wat hierin is gevestigd. Wellicht kan door herschikking of desnoods uitbreiding van dit gebouw een volwaardig zorgcluster worden gerealiseerd door het toevoegen van huisartsen en fysiotherapie. 

Tevens ontstaat voor het MoederKindcentrum Femke - eveneens een beoogd gebruiker van het wat ons betreft te schrappen project Oeverpolder - een mogelijkheid voor nieuwe huisvesting in de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie in Sporthal Cleijn Duin.

Met het schrappen van het multifunctioneel project Oeverpolder wordt een aantal voordelen behaald:
1. Efficiënt gebruik van huidig gemeentelijk vastgoed en daarmee het schrappen van Oeverpolder; 
3. Een op maat gesneden zorgcluster;
4. Nieuwe huisvesting voor verenigingen, bijv. RTV Katwijk;
5. Efficiënt gebruik van (toekomstige) multifunctionele faciliteiten in sporthal Cleijn Duin.

Update: zie interview bij RTV Katwijk: Met de notitie - binnenkort o.a. op deze blog - willen we de discussie over een zo efficiënt mogelijk gebruik van gemeentelijk vastgoed aanzwengelen. We zullen zien welke (duurzame) resultaten dit gepuzzel met gemeentelijk vastgoed tot gevolg zal hebben!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…