Doorgaan naar hoofdcontent

Het ontwikkelingshulpbeleid op de schop

'Bied Afrikanen hulp in eigen land'. Een ietwat cynische titel van een ingezonden artikel in de Volkskrant van Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Ploumen stelt 50 miljoen euro beschikbaar om te voorkomen dat arbeidsmigranten uit Afrika naar Europa komen. Met het beschikbaar stellen van deze som geld hoopt de minister dat andere EU-lidstaten haar volgen.

Een mooi voorbeeld van korte termijnpolitiek. Een paar opmerkingen.  

1. Nederland alleen heeft tot nu ongeveer 800 miljard euro uitgegeven aan ontwikkelingshulp. Wat is er met al dat geld gebeurd, als nu opeens Afrikanen in eigen land hulp moet worden geboden? Dit geeft aan dat het überhaupt de vraag is welk effect ontwikkelingshulp heeft. Het lijkt me sowieso een goed idee dat de mate waarin Nederland het budget voor ontwikkelingshulp drastisch gaat terugschroeven. 

2. Er is niet één vluchtelingenproblematiek. Vluchtelingen uit Syrië en Libië vormen een hele andere categorie vluchtelingen dan de economische vluchtelingen uit Afrika. Het Midden-Oosten kent als subcontinent een heel andere dynamiek (politiek, cultuur, etc. etc.) dan het continent Afrika. Dat vraagt om maatwerk.

3. Minister Ploumen hoopt dat andere EU-lidstaten haar voorbeeld volgen. Dit lijkt dus op een ongecoördineerde actie. Zonder afstemming in Europees verband is die 50 miljoen alvast zonde van het geld. Deze druppel op de gloeiende plaat had beter anders besteed kunnen worden.
Als Europese Unie kun je natuurlijk een veel effectievere vuist maken. De vraag is echter of dat, met het huidige beleid, zoden aan de dijk zet. Het enige effect van het overmaken van 234 miljoen euro aan Zimbabwe is dat het regime aldaar nog steviger in het zadel komt te zitten. Ook in Europees verband rammelt het ontwikkelingshulp beleid aan alle kanten.

4. Het wordt tijd dat in andere oplossingsrichtingen wordt gedacht. Bijvoorbeeld: Op de Conferentie van Berlijn in 1889 zijn door Europese landen de grenzen getrokken op het Afrikaanse continent. Op basis van die grenzen zijn diverse 'failure states' ontstaan. Immers, stammen die vijandig tegenover elkaar staan zijn tot elkaar veroordeeld omdat ze tot hetzelfde 'gecreëerde' land behoren, met oorlog als gevolg. In 1889 was dat geen issue. Toen was het vooral van belang dat de Europese landen 'de buit' verdeelden. Het is nu 2015 en de wereld ziet er heel anders uit. De vraag is hoe met deze koloniale erfenis moet worden omgegaan.

De huidige mondiale vluchtelingenstroom vereist een fundamenteel andere aanpak. De discussie over het vluchtelingenprobleem mag niet worden beperkt tot de vraag over welk land welk aantal vluchtelingen opneemt. Als dit zo blijft en het geopolitieke beleid blijft onveranderd, dan zal het de Europese Unie zijn die 'de boot' mist en niet de doorsnee vluchteling, met alle gevolgen van dien.
Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …