Doorgaan naar hoofdcontent

Hoogwaardige geldverspilling stap dichterbij

Binnen afzienbare tijd gaat de wegeninfrastructuur in Katwijk weer op de schop. De reden hiervoor is dat het R-Net moet worden ingepast. R-Net is een keurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad. De verbinding Estec/ESA - Katwijk - Leiden zal daarom een upgrade krijgen om reizigers sneller op hun eindbestemming te krijgen. 

Tot zover is er niets aan de hand. Een snellere verbinding realiseren is altijd een goed idee. Echter, het is in dit geval de vraag of het hogere doel de middelen die hier worden voorzien, rechtvaardigt. Ik meen van niet. 

Om aan de doelstelling van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer te voldoen moeten er drie rotondes worden vervangen door kruispunten met een verkeersregelinstallatie, stoplichten dus. Het gaat om de rotonde Zeeweg/Kon. Julianalaan, Industrieweg/Kon. Julianalaan en Biltlaan/Rijnsoever. Op de laatstgenoemde kruising zullen verkeerslichten ontbreken. 

De vraag is of bij de voorgenomen plannen voor de inpassing van het R-Net voldoende is gekeken naar zaken als verkeersveiligheid, leefbaarheid, effectieve tijdwinst en, niet in de laatste plaats, of de kosten die met de aanpassingen gemoeid zijn, wel in verhouding staan tot het het doel. Een paar opmerkingen en vragen:

1. Op de kruising Biltlaan/Rijnsoever worden geen verkeerslichten geplaatst. Op die manier wordt van dit kruispunt direct een 'hotspot' gemaakt. Ik dacht dat we het aantal 'hotspots' wilden verminderen? Vanwege de doorstroming zullen de verkeerslichten ontbreken op dit kruispunt  en dat onderstreept nog maar eens de vraag wat het nut is van verkeerslichten, mede gelet op de beperkte ruimte. Overigens is het wel positief dat er - eindelijk - een fiets/voetgangerstunnel wordt aangelegd ter hoogte van het Waterloopje. De gemeente Katwijk had hier al veel eerder werk van kunnen maken. 

2. De plaatsing van verkeerslichten heeft tot gevolg dat er veel meer sprake zal zijn van stilstaand verkeer, met nog meer uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes als gevolg van uitlaatgassen. Welke maatregelen worden er genomen voor omwonenden, bijvoorbeeld langs de Kon. Julianalaan? Als de inpassing van het R-Net nog meer uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes tot gevolg heeft, wat is dan precies het hogere duurzame doel van dit plan? Dan heb ik nog niet eens het verlies van groenkwaliteit genoemd. 

3. Alle vermeende tijdwinst die in Katwijk wordt gewonnen doordat er rotondes verdwijnen, kan in één keer teniet worden gedaan bij de Torenvlietbrug. Immers, bij deze brug is niet voorzien in een vrije busbaan. Ook bij twee rijbanen zal er sprake zijn van file. Het was beter geweest als juist op deze kritieke plek was voorzien in een busbaan. 

4. Uit oogpunt van kostenbesparingen kan tevens worden gekozen voor rotondes mét verkeerslichten. Met een zogenoemde Rotonde Doseer Installatie kan verkeer druppelsgewijs tot een rotonde worden toegelaten, zodat verkeer uit een andere richting (lees: de bus) gelegenheid krijgt om de rotonde op te draaien. Overigens moet met dit alternatief óók worden geïnvesteerd in maatregelen die de extra uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes moeten beperken. 

Het bevorderen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een goed streven maar de balans tussen effectieve doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en de prijs-kwaliteitverhouding mag niet doorslaan in het nadeel van de drie laatstgenoemde factoren. 
Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!