Doorgaan naar hoofdcontent

Hoogwaardige geldverspilling stap dichterbij

Binnen afzienbare tijd gaat de wegeninfrastructuur in Katwijk weer op de schop. De reden hiervoor is dat het R-Net moet worden ingepast. R-Net is een keurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad. De verbinding Estec/ESA - Katwijk - Leiden zal daarom een upgrade krijgen om reizigers sneller op hun eindbestemming te krijgen. 

Tot zover is er niets aan de hand. Een snellere verbinding realiseren is altijd een goed idee. Echter, het is in dit geval de vraag of het hogere doel de middelen die hier worden voorzien, rechtvaardigt. Ik meen van niet. 

Om aan de doelstelling van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer te voldoen moeten er drie rotondes worden vervangen door kruispunten met een verkeersregelinstallatie, stoplichten dus. Het gaat om de rotonde Zeeweg/Kon. Julianalaan, Industrieweg/Kon. Julianalaan en Biltlaan/Rijnsoever. Op de laatstgenoemde kruising zullen verkeerslichten ontbreken. 

De vraag is of bij de voorgenomen plannen voor de inpassing van het R-Net voldoende is gekeken naar zaken als verkeersveiligheid, leefbaarheid, effectieve tijdwinst en, niet in de laatste plaats, of de kosten die met de aanpassingen gemoeid zijn, wel in verhouding staan tot het het doel. Een paar opmerkingen en vragen:

1. Op de kruising Biltlaan/Rijnsoever worden geen verkeerslichten geplaatst. Op die manier wordt van dit kruispunt direct een 'hotspot' gemaakt. Ik dacht dat we het aantal 'hotspots' wilden verminderen? Vanwege de doorstroming zullen de verkeerslichten ontbreken op dit kruispunt  en dat onderstreept nog maar eens de vraag wat het nut is van verkeerslichten, mede gelet op de beperkte ruimte. Overigens is het wel positief dat er - eindelijk - een fiets/voetgangerstunnel wordt aangelegd ter hoogte van het Waterloopje. De gemeente Katwijk had hier al veel eerder werk van kunnen maken. 

2. De plaatsing van verkeerslichten heeft tot gevolg dat er veel meer sprake zal zijn van stilstaand verkeer, met nog meer uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes als gevolg van uitlaatgassen. Welke maatregelen worden er genomen voor omwonenden, bijvoorbeeld langs de Kon. Julianalaan? Als de inpassing van het R-Net nog meer uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes tot gevolg heeft, wat is dan precies het hogere duurzame doel van dit plan? Dan heb ik nog niet eens het verlies van groenkwaliteit genoemd. 

3. Alle vermeende tijdwinst die in Katwijk wordt gewonnen doordat er rotondes verdwijnen, kan in één keer teniet worden gedaan bij de Torenvlietbrug. Immers, bij deze brug is niet voorzien in een vrije busbaan. Ook bij twee rijbanen zal er sprake zijn van file. Het was beter geweest als juist op deze kritieke plek was voorzien in een busbaan. 

4. Uit oogpunt van kostenbesparingen kan tevens worden gekozen voor rotondes mét verkeerslichten. Met een zogenoemde Rotonde Doseer Installatie kan verkeer druppelsgewijs tot een rotonde worden toegelaten, zodat verkeer uit een andere richting (lees: de bus) gelegenheid krijgt om de rotonde op te draaien. Overigens moet met dit alternatief óók worden geïnvesteerd in maatregelen die de extra uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes moeten beperken. 

Het bevorderen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een goed streven maar de balans tussen effectieve doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en de prijs-kwaliteitverhouding mag niet doorslaan in het nadeel van de drie laatstgenoemde factoren. 
Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…