Doorgaan naar hoofdcontent

Hoogwaardige geldverspilling stap dichterbij

Binnen afzienbare tijd gaat de wegeninfrastructuur in Katwijk weer op de schop. De reden hiervoor is dat het R-Net moet worden ingepast. R-Net is een keurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad. De verbinding Estec/ESA - Katwijk - Leiden zal daarom een upgrade krijgen om reizigers sneller op hun eindbestemming te krijgen. 

Tot zover is er niets aan de hand. Een snellere verbinding realiseren is altijd een goed idee. Echter, het is in dit geval de vraag of het hogere doel de middelen die hier worden voorzien, rechtvaardigt. Ik meen van niet. 

Om aan de doelstelling van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer te voldoen moeten er drie rotondes worden vervangen door kruispunten met een verkeersregelinstallatie, stoplichten dus. Het gaat om de rotonde Zeeweg/Kon. Julianalaan, Industrieweg/Kon. Julianalaan en Biltlaan/Rijnsoever. Op de laatstgenoemde kruising zullen verkeerslichten ontbreken. 

De vraag is of bij de voorgenomen plannen voor de inpassing van het R-Net voldoende is gekeken naar zaken als verkeersveiligheid, leefbaarheid, effectieve tijdwinst en, niet in de laatste plaats, of de kosten die met de aanpassingen gemoeid zijn, wel in verhouding staan tot het het doel. Een paar opmerkingen en vragen:

1. Op de kruising Biltlaan/Rijnsoever worden geen verkeerslichten geplaatst. Op die manier wordt van dit kruispunt direct een 'hotspot' gemaakt. Ik dacht dat we het aantal 'hotspots' wilden verminderen? Vanwege de doorstroming zullen de verkeerslichten ontbreken op dit kruispunt  en dat onderstreept nog maar eens de vraag wat het nut is van verkeerslichten, mede gelet op de beperkte ruimte. Overigens is het wel positief dat er - eindelijk - een fiets/voetgangerstunnel wordt aangelegd ter hoogte van het Waterloopje. De gemeente Katwijk had hier al veel eerder werk van kunnen maken. 

2. De plaatsing van verkeerslichten heeft tot gevolg dat er veel meer sprake zal zijn van stilstaand verkeer, met nog meer uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes als gevolg van uitlaatgassen. Welke maatregelen worden er genomen voor omwonenden, bijvoorbeeld langs de Kon. Julianalaan? Als de inpassing van het R-Net nog meer uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes tot gevolg heeft, wat is dan precies het hogere duurzame doel van dit plan? Dan heb ik nog niet eens het verlies van groenkwaliteit genoemd. 

3. Alle vermeende tijdwinst die in Katwijk wordt gewonnen doordat er rotondes verdwijnen, kan in één keer teniet worden gedaan bij de Torenvlietbrug. Immers, bij deze brug is niet voorzien in een vrije busbaan. Ook bij twee rijbanen zal er sprake zijn van file. Het was beter geweest als juist op deze kritieke plek was voorzien in een busbaan. 

4. Uit oogpunt van kostenbesparingen kan tevens worden gekozen voor rotondes mét verkeerslichten. Met een zogenoemde Rotonde Doseer Installatie kan verkeer druppelsgewijs tot een rotonde worden toegelaten, zodat verkeer uit een andere richting (lees: de bus) gelegenheid krijgt om de rotonde op te draaien. Overigens moet met dit alternatief óók worden geïnvesteerd in maatregelen die de extra uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes moeten beperken. 

Het bevorderen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een goed streven maar de balans tussen effectieve doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en de prijs-kwaliteitverhouding mag niet doorslaan in het nadeel van de drie laatstgenoemde factoren. 
Reacties

Populaire posts van deze blog

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…