Doorgaan naar hoofdcontent

Hoogwaardige geldverspilling stap dichterbij

Binnen afzienbare tijd gaat de wegeninfrastructuur in Katwijk weer op de schop. De reden hiervoor is dat het R-Net moet worden ingepast. R-Net is een keurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad. De verbinding Estec/ESA - Katwijk - Leiden zal daarom een upgrade krijgen om reizigers sneller op hun eindbestemming te krijgen. 

Tot zover is er niets aan de hand. Een snellere verbinding realiseren is altijd een goed idee. Echter, het is in dit geval de vraag of het hogere doel de middelen die hier worden voorzien, rechtvaardigt. Ik meen van niet. 

Om aan de doelstelling van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer te voldoen moeten er drie rotondes worden vervangen door kruispunten met een verkeersregelinstallatie, stoplichten dus. Het gaat om de rotonde Zeeweg/Kon. Julianalaan, Industrieweg/Kon. Julianalaan en Biltlaan/Rijnsoever. Op de laatstgenoemde kruising zullen verkeerslichten ontbreken. 

De vraag is of bij de voorgenomen plannen voor de inpassing van het R-Net voldoende is gekeken naar zaken als verkeersveiligheid, leefbaarheid, effectieve tijdwinst en, niet in de laatste plaats, of de kosten die met de aanpassingen gemoeid zijn, wel in verhouding staan tot het het doel. Een paar opmerkingen en vragen:

1. Op de kruising Biltlaan/Rijnsoever worden geen verkeerslichten geplaatst. Op die manier wordt van dit kruispunt direct een 'hotspot' gemaakt. Ik dacht dat we het aantal 'hotspots' wilden verminderen? Vanwege de doorstroming zullen de verkeerslichten ontbreken op dit kruispunt  en dat onderstreept nog maar eens de vraag wat het nut is van verkeerslichten, mede gelet op de beperkte ruimte. Overigens is het wel positief dat er - eindelijk - een fiets/voetgangerstunnel wordt aangelegd ter hoogte van het Waterloopje. De gemeente Katwijk had hier al veel eerder werk van kunnen maken. 

2. De plaatsing van verkeerslichten heeft tot gevolg dat er veel meer sprake zal zijn van stilstaand verkeer, met nog meer uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes als gevolg van uitlaatgassen. Welke maatregelen worden er genomen voor omwonenden, bijvoorbeeld langs de Kon. Julianalaan? Als de inpassing van het R-Net nog meer uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes tot gevolg heeft, wat is dan precies het hogere duurzame doel van dit plan? Dan heb ik nog niet eens het verlies van groenkwaliteit genoemd. 

3. Alle vermeende tijdwinst die in Katwijk wordt gewonnen doordat er rotondes verdwijnen, kan in één keer teniet worden gedaan bij de Torenvlietbrug. Immers, bij deze brug is niet voorzien in een vrije busbaan. Ook bij twee rijbanen zal er sprake zijn van file. Het was beter geweest als juist op deze kritieke plek was voorzien in een busbaan. 

4. Uit oogpunt van kostenbesparingen kan tevens worden gekozen voor rotondes mét verkeerslichten. Met een zogenoemde Rotonde Doseer Installatie kan verkeer druppelsgewijs tot een rotonde worden toegelaten, zodat verkeer uit een andere richting (lees: de bus) gelegenheid krijgt om de rotonde op te draaien. Overigens moet met dit alternatief óók worden geïnvesteerd in maatregelen die de extra uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes moeten beperken. 

Het bevorderen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een goed streven maar de balans tussen effectieve doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en de prijs-kwaliteitverhouding mag niet doorslaan in het nadeel van de drie laatstgenoemde factoren. 
Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …