Doorgaan naar hoofdcontent

Puzzelen met (gemeentelijk) vastgoed loont

In Katwijk Noord (Hoornes en Rijnsoever) komt géén multifunctioneel gemeenschapshuis. In 2013 heeft de gemeenteraad nog beslist dat in iedere kern een gemeenschapshuis zou worden gerealiseerd. Het College heeft inmiddels dus anders besloten op basis van een behoefteonderzoek onder bewoners in de wijk.

Ik vind het een opmerkelijk besluit. Ten eerste kunnen, gelet op de respons, vraagtekens worden geplaatst bij de waarde van dit behoefteonderzoek. Het is nogal een boude stelling dat er geen behoefte zou zijn aan een gemeenschapshuis. De eerdergenoemde respons maakt het behoefteonderzoek in ieder geval niet geloofwaardig. Daarbij, en dat is belangrijker, wordt met geen woord gerept over de uitkomst van de behoeftepeiling bij een aantal organisaties met een huisvestingsvraagstuk.

Het valt te vrezen dat de gemeente Katwijk geen totaaloverzicht heeft van instellingen/organisaties met een huisvestingsprobleem en de beschikbare oppervlakte aan (gemeentelijk) vastgoed. Als de gemeente dat wel in kaart zou hebben gebracht en zou een ander besluit zijn gevallen, denk ik. Het kennelijke gebrek aan overzicht werkt een 'hap-snapbeleid' in de kaart. Men breekt een multifunctioneel centrum af (Tripodia) en vervolgens wordt over een jaar besloten om een nieuw multifunctioneel centrum te bouwen. Het zou zomaar kunnen dat dit scenario bewaarheid wordt en dat men na verloop van tijd toch weer teruggrijpt op het 'doormodder-dossier' Oeverpolder. Met andere woorden; verspilling van belastinggeld in optima forma.

In mijn tijd als raadslid heb ik aandacht gevraagd om van Tripodia een multifunctioneel gemeenschapshuis te maken. Zodoende kan ruimte worden gecreëerd voor de bibliotheek, de wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever en andere organisaties/instellingen met een bekend huisvestingsprobleem. Zoals bijvoorbeeld de organisaties die in het behoefteonderzoek worden genoemd.  

Overigens kan tevens de gemeente het initiatief nemen om organisaties te vragen om hun intrek te nemen in zo'n gemeenschapshuis. Neem nu bijvoorbeeld de Christengemeente Live! in Katwijk. Deze is nu gehuisvest in de bunker (het voormalige Postkantoor) aan het Baljuwplein. In het kader van de dorpsverfraaiing is het wellicht een idee om dit gebouw te slopen. Zodoende kan van het Baljuwplein eindelijk eens een mooi (multifunctioneel) plein worden gemaakt. Genoemde Christengemeente kan dan bijvoorbeeld verkassen naar Tripodia.

Zo zijn er nog wel meer opties mogelijk waarbij zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte wordt omgegaan. Het is een kwestie van puzzelen maar dan moet de wil om te puzzelen natuurlijk wel aanwezig zijn. Daar lijkt het helaas niet op. De voorgenomen nieuwbouw voor de bibliotheek blijft in termen van efficiënt gebruik van (gemeentelijk) vastgoed natuurlijk een 'inkoppertje'.

Zonder oog te hebben voor de jaarlijkse exploitatiekosten zal waarschijnlijk een overgrote meerderheid van de Raad instemmen met nieuwbouw voor de (hoofd)bibliotheek. Jammer, want de meerwaarde van de bibliotheek ligt - in mijn ogen - juist in samenwerking met andere organisaties. Het heeft wat mij betreft veel meer charme als bijvoorbeeld een schrijver een lezing houdt in De Schuit, of dat een activiteit gericht op lezen en schrijven plaatsvindt in De Schelp of in Tripodia.

Zeker, deze activiteiten vinden dan niet plaats in de hoofdbibliotheek. Maar wat maakt dat uit? Waar het om gaat in bovenstaand voorbeeld is dat beide gebouwen zich bevinden in een wijk met veel bewoners van verschillende herkomst en met taalachterstand. Zo wordt beschikbare ruimte beter benut, is de bibliotheek zichtbaar in de wijk en krijgt vernieuwbouw een kans (aan de Schelpendam). Voilá. Het is maar net in hoeverre men bereid is om verder te denken dan de makkelijke 'nieuwbouw-optie' te benutten. Uiteindelijk gaat het om gemeenschapsgeld. Dat mag best wat bloed, zweet en tranen kosten om de beste 'deal' voor elkaar te krijgen. Ik wens de gemeenteraad daarbij veel succes.Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!