Doorgaan naar hoofdcontent

Puzzelen met (gemeentelijk) vastgoed loont

In Katwijk Noord (Hoornes en Rijnsoever) komt géén multifunctioneel gemeenschapshuis. In 2013 heeft de gemeenteraad nog beslist dat in iedere kern een gemeenschapshuis zou worden gerealiseerd. Het College heeft inmiddels dus anders besloten op basis van een behoefteonderzoek onder bewoners in de wijk.

Ik vind het een opmerkelijk besluit. Ten eerste kunnen, gelet op de respons, vraagtekens worden geplaatst bij de waarde van dit behoefteonderzoek. Het is nogal een boude stelling dat er geen behoefte zou zijn aan een gemeenschapshuis. De eerdergenoemde respons maakt het behoefteonderzoek in ieder geval niet geloofwaardig. Daarbij, en dat is belangrijker, wordt met geen woord gerept over de uitkomst van de behoeftepeiling bij een aantal organisaties met een huisvestingsvraagstuk.

Het valt te vrezen dat de gemeente Katwijk geen totaaloverzicht heeft van instellingen/organisaties met een huisvestingsprobleem en de beschikbare oppervlakte aan (gemeentelijk) vastgoed. Als de gemeente dat wel in kaart zou hebben gebracht en zou een ander besluit zijn gevallen, denk ik. Het kennelijke gebrek aan overzicht werkt een 'hap-snapbeleid' in de kaart. Men breekt een multifunctioneel centrum af (Tripodia) en vervolgens wordt over een jaar besloten om een nieuw multifunctioneel centrum te bouwen. Het zou zomaar kunnen dat dit scenario bewaarheid wordt en dat men na verloop van tijd toch weer teruggrijpt op het 'doormodder-dossier' Oeverpolder. Met andere woorden; verspilling van belastinggeld in optima forma.

In mijn tijd als raadslid heb ik aandacht gevraagd om van Tripodia een multifunctioneel gemeenschapshuis te maken. Zodoende kan ruimte worden gecreëerd voor de bibliotheek, de wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever en andere organisaties/instellingen met een bekend huisvestingsprobleem. Zoals bijvoorbeeld de organisaties die in het behoefteonderzoek worden genoemd.  

Overigens kan tevens de gemeente het initiatief nemen om organisaties te vragen om hun intrek te nemen in zo'n gemeenschapshuis. Neem nu bijvoorbeeld de Christengemeente Live! in Katwijk. Deze is nu gehuisvest in de bunker (het voormalige Postkantoor) aan het Baljuwplein. In het kader van de dorpsverfraaiing is het wellicht een idee om dit gebouw te slopen. Zodoende kan van het Baljuwplein eindelijk eens een mooi (multifunctioneel) plein worden gemaakt. Genoemde Christengemeente kan dan bijvoorbeeld verkassen naar Tripodia.

Zo zijn er nog wel meer opties mogelijk waarbij zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte wordt omgegaan. Het is een kwestie van puzzelen maar dan moet de wil om te puzzelen natuurlijk wel aanwezig zijn. Daar lijkt het helaas niet op. De voorgenomen nieuwbouw voor de bibliotheek blijft in termen van efficiënt gebruik van (gemeentelijk) vastgoed natuurlijk een 'inkoppertje'.

Zonder oog te hebben voor de jaarlijkse exploitatiekosten zal waarschijnlijk een overgrote meerderheid van de Raad instemmen met nieuwbouw voor de (hoofd)bibliotheek. Jammer, want de meerwaarde van de bibliotheek ligt - in mijn ogen - juist in samenwerking met andere organisaties. Het heeft wat mij betreft veel meer charme als bijvoorbeeld een schrijver een lezing houdt in De Schuit, of dat een activiteit gericht op lezen en schrijven plaatsvindt in De Schelp of in Tripodia.

Zeker, deze activiteiten vinden dan niet plaats in de hoofdbibliotheek. Maar wat maakt dat uit? Waar het om gaat in bovenstaand voorbeeld is dat beide gebouwen zich bevinden in een wijk met veel bewoners van verschillende herkomst en met taalachterstand. Zo wordt beschikbare ruimte beter benut, is de bibliotheek zichtbaar in de wijk en krijgt vernieuwbouw een kans (aan de Schelpendam). Voilá. Het is maar net in hoeverre men bereid is om verder te denken dan de makkelijke 'nieuwbouw-optie' te benutten. Uiteindelijk gaat het om gemeenschapsgeld. Dat mag best wat bloed, zweet en tranen kosten om de beste 'deal' voor elkaar te krijgen. Ik wens de gemeenteraad daarbij veel succes.Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.