Doorgaan naar hoofdcontent

Met grenzen stellen is niets mis

Vandaag werd bekend dat Duitsland tijdelijk weer grenscontroles gaat uitvoeren. De focus zal vooral liggen op de zuidgrens met Oostenrijk. Wat in dit geval de definitie is van 'tijdelijk' zal de tijd leren. Het is in ieder geval een goed teken dat de Duitse regering niet wegkijkt van de vele problemen die de massale vluchtelingenstroom met zich meebrengt.

Jammer is wel dat men zelf deze problemen met massale aantallen vluchtelingen zelf over zich heeft afgeroepen. Tevens is het jammer dat één EU-lidstaat dit besluit neemt. Van een gezamenlijke EU-aanpak is helaas nog steeds geen sprake en dat is zeer te betreuren. Dit kan nog meer leed veroorzaken. Andere landen, waaronder Nederland, houden kennelijk nog geen controles aan de grens. Verder wil ik het nog zien dat de vluchtelingen die Duitsland niet inkomen, weer teruggaan naar de EU-lidstaat welke zij als eerste hebben bezocht. Een omgekeerde vluchtelingenstroom richting bijvoorbeeld Griekenland lijkt mij onwaarschijnlijk. Dat deze vluchtelingen-stop tot problemen gaat leiden, staat nu al vast.
Duitsland gaat grenscontroles weer invoeren

In ieder geval is hier sprake van een situatie die roept om een algehele EU-aanpak. Wat mij betreft gaat het dan niet om het herverdelen van vluchtelingen over de diverse EU-lidstaten, maar om een strikte controle aan de buitengrenzen van de EU. Immers, zonder een strikte grenscontrole aan de buitengrenzen van de EU blijft het dweilen met de kraan open. Op die manier kan men in Brussel elke maand vergaderen over het herverdelen van massaal toegestroomde vluchtelingen uit alle windstreken.

Zeker, men verlaat niet voor niets huis en haard en ik kan me voorstellen dat het toekomstperspectief in een vluchtelingenkamp in Turkije of Libanon ronduit nul is. Wat ik me echter niet kan voorstellen is dat je als vluchteling je neus ophaalt voor de gastvrijheid van bijvoorbeeld de Balkanlanden. Er wordt overal brood gebakken...Daarbij, wie buiten Syrië of het noorden van Irak verblijft, is gewoon veilig. Bovendien kunnen in ieder geval alle jonge mannen (59% van alle vluchtelingen) die naar Europa vluchten ook een andere keuze maken. Namelijk de keuze voor vaderlandsliefde en vechten tegen Assad en IS....

Kennelijk is veiligheid alleen niet voldoende en speelt persoonlijk gewin een grote rol. Menig vluchteling gaat voor de 'hoofdprijs' en alles (dus ook het welzijn van hun kinderen) is daaraan ondergeschikt. De beelden uit Hongarije spreken voor zich. Echter, het is de prijs voor het brutaal opeisen van persoonlijk gewin.

Deze vreemde 'paradise now'-mentaliteit vraagt om een stevig Europees signaal! Overigens, wat precies wordt verstaan onder tijdelijke opvang zullen we merken. Het is in dat geval een goed idee om 'op zeker te spelen' en vluchtelingen vertrouwd te maken met de hier geldende normen en waarden. Als particulieren bijvoorbeeld vluchtelingen uitnodigen voor een diner - wat op zichzelf heel nobel is - moet men tevens de juiste signalen afgeven. Namelijk dat degenen die geen alcohol drinken, daartoe niet worden verplicht en dat degenen die wél alcohol willen drinken, alle vrijheid daartoe hebben. Helaas is dat signaal in Apeldoorn níet afgegeven en dat is jammer. Als je in Nederland als gastheer wordt aangeraden om gepaste kleding te dragen omdat je gasten moslims zijn, kunnen we het integratiebeleid direct in de prullenbak gooien. Daarom: met grenzen stellen is niets mis.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!