Doorgaan naar hoofdcontent

Met grenzen stellen is niets mis

Vandaag werd bekend dat Duitsland tijdelijk weer grenscontroles gaat uitvoeren. De focus zal vooral liggen op de zuidgrens met Oostenrijk. Wat in dit geval de definitie is van 'tijdelijk' zal de tijd leren. Het is in ieder geval een goed teken dat de Duitse regering niet wegkijkt van de vele problemen die de massale vluchtelingenstroom met zich meebrengt.

Jammer is wel dat men zelf deze problemen met massale aantallen vluchtelingen zelf over zich heeft afgeroepen. Tevens is het jammer dat één EU-lidstaat dit besluit neemt. Van een gezamenlijke EU-aanpak is helaas nog steeds geen sprake en dat is zeer te betreuren. Dit kan nog meer leed veroorzaken. Andere landen, waaronder Nederland, houden kennelijk nog geen controles aan de grens. Verder wil ik het nog zien dat de vluchtelingen die Duitsland niet inkomen, weer teruggaan naar de EU-lidstaat welke zij als eerste hebben bezocht. Een omgekeerde vluchtelingenstroom richting bijvoorbeeld Griekenland lijkt mij onwaarschijnlijk. Dat deze vluchtelingen-stop tot problemen gaat leiden, staat nu al vast.
Duitsland gaat grenscontroles weer invoeren

In ieder geval is hier sprake van een situatie die roept om een algehele EU-aanpak. Wat mij betreft gaat het dan niet om het herverdelen van vluchtelingen over de diverse EU-lidstaten, maar om een strikte controle aan de buitengrenzen van de EU. Immers, zonder een strikte grenscontrole aan de buitengrenzen van de EU blijft het dweilen met de kraan open. Op die manier kan men in Brussel elke maand vergaderen over het herverdelen van massaal toegestroomde vluchtelingen uit alle windstreken.

Zeker, men verlaat niet voor niets huis en haard en ik kan me voorstellen dat het toekomstperspectief in een vluchtelingenkamp in Turkije of Libanon ronduit nul is. Wat ik me echter niet kan voorstellen is dat je als vluchteling je neus ophaalt voor de gastvrijheid van bijvoorbeeld de Balkanlanden. Er wordt overal brood gebakken...Daarbij, wie buiten Syrië of het noorden van Irak verblijft, is gewoon veilig. Bovendien kunnen in ieder geval alle jonge mannen (59% van alle vluchtelingen) die naar Europa vluchten ook een andere keuze maken. Namelijk de keuze voor vaderlandsliefde en vechten tegen Assad en IS....

Kennelijk is veiligheid alleen niet voldoende en speelt persoonlijk gewin een grote rol. Menig vluchteling gaat voor de 'hoofdprijs' en alles (dus ook het welzijn van hun kinderen) is daaraan ondergeschikt. De beelden uit Hongarije spreken voor zich. Echter, het is de prijs voor het brutaal opeisen van persoonlijk gewin.

Deze vreemde 'paradise now'-mentaliteit vraagt om een stevig Europees signaal! Overigens, wat precies wordt verstaan onder tijdelijke opvang zullen we merken. Het is in dat geval een goed idee om 'op zeker te spelen' en vluchtelingen vertrouwd te maken met de hier geldende normen en waarden. Als particulieren bijvoorbeeld vluchtelingen uitnodigen voor een diner - wat op zichzelf heel nobel is - moet men tevens de juiste signalen afgeven. Namelijk dat degenen die geen alcohol drinken, daartoe niet worden verplicht en dat degenen die wél alcohol willen drinken, alle vrijheid daartoe hebben. Helaas is dat signaal in Apeldoorn níet afgegeven en dat is jammer. Als je in Nederland als gastheer wordt aangeraden om gepaste kleding te dragen omdat je gasten moslims zijn, kunnen we het integratiebeleid direct in de prullenbak gooien. Daarom: met grenzen stellen is niets mis.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…