Doorgaan naar hoofdcontent

Met grenzen stellen is niets mis

Vandaag werd bekend dat Duitsland tijdelijk weer grenscontroles gaat uitvoeren. De focus zal vooral liggen op de zuidgrens met Oostenrijk. Wat in dit geval de definitie is van 'tijdelijk' zal de tijd leren. Het is in ieder geval een goed teken dat de Duitse regering niet wegkijkt van de vele problemen die de massale vluchtelingenstroom met zich meebrengt.

Jammer is wel dat men zelf deze problemen met massale aantallen vluchtelingen zelf over zich heeft afgeroepen. Tevens is het jammer dat één EU-lidstaat dit besluit neemt. Van een gezamenlijke EU-aanpak is helaas nog steeds geen sprake en dat is zeer te betreuren. Dit kan nog meer leed veroorzaken. Andere landen, waaronder Nederland, houden kennelijk nog geen controles aan de grens. Verder wil ik het nog zien dat de vluchtelingen die Duitsland niet inkomen, weer teruggaan naar de EU-lidstaat welke zij als eerste hebben bezocht. Een omgekeerde vluchtelingenstroom richting bijvoorbeeld Griekenland lijkt mij onwaarschijnlijk. Dat deze vluchtelingen-stop tot problemen gaat leiden, staat nu al vast.
Duitsland gaat grenscontroles weer invoeren

In ieder geval is hier sprake van een situatie die roept om een algehele EU-aanpak. Wat mij betreft gaat het dan niet om het herverdelen van vluchtelingen over de diverse EU-lidstaten, maar om een strikte controle aan de buitengrenzen van de EU. Immers, zonder een strikte grenscontrole aan de buitengrenzen van de EU blijft het dweilen met de kraan open. Op die manier kan men in Brussel elke maand vergaderen over het herverdelen van massaal toegestroomde vluchtelingen uit alle windstreken.

Zeker, men verlaat niet voor niets huis en haard en ik kan me voorstellen dat het toekomstperspectief in een vluchtelingenkamp in Turkije of Libanon ronduit nul is. Wat ik me echter niet kan voorstellen is dat je als vluchteling je neus ophaalt voor de gastvrijheid van bijvoorbeeld de Balkanlanden. Er wordt overal brood gebakken...Daarbij, wie buiten Syrië of het noorden van Irak verblijft, is gewoon veilig. Bovendien kunnen in ieder geval alle jonge mannen (59% van alle vluchtelingen) die naar Europa vluchten ook een andere keuze maken. Namelijk de keuze voor vaderlandsliefde en vechten tegen Assad en IS....

Kennelijk is veiligheid alleen niet voldoende en speelt persoonlijk gewin een grote rol. Menig vluchteling gaat voor de 'hoofdprijs' en alles (dus ook het welzijn van hun kinderen) is daaraan ondergeschikt. De beelden uit Hongarije spreken voor zich. Echter, het is de prijs voor het brutaal opeisen van persoonlijk gewin.

Deze vreemde 'paradise now'-mentaliteit vraagt om een stevig Europees signaal! Overigens, wat precies wordt verstaan onder tijdelijke opvang zullen we merken. Het is in dat geval een goed idee om 'op zeker te spelen' en vluchtelingen vertrouwd te maken met de hier geldende normen en waarden. Als particulieren bijvoorbeeld vluchtelingen uitnodigen voor een diner - wat op zichzelf heel nobel is - moet men tevens de juiste signalen afgeven. Namelijk dat degenen die geen alcohol drinken, daartoe niet worden verplicht en dat degenen die wél alcohol willen drinken, alle vrijheid daartoe hebben. Helaas is dat signaal in Apeldoorn níet afgegeven en dat is jammer. Als je in Nederland als gastheer wordt aangeraden om gepaste kleding te dragen omdat je gasten moslims zijn, kunnen we het integratiebeleid direct in de prullenbak gooien. Daarom: met grenzen stellen is niets mis.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …