zondag 20 september 2015

Zwarte Piet is zwart en moet blijven!

Afgelopen week werd bekend dat Zwarte Piet in zijn huidige gedaante niet meer welkom is op alle Haagse basisscholen. Ook op scholen in de omgeving van Den Haag moet Zwarte Piet de aftocht blazen. De betreffende schoolbesturen hebben onderling afgesproken dat de uiterlijke kenmerken zoals de zwarte kleur, de volle grote lippen en de gouden oorringen moeten verdwijnen. Met dit initiatief wordt een volkstraditie dus volledig afgeschminkt. Wat mij betreft een ongelooflijk en schandalige gang van zaken welke getuigt van overdreven en angstige politiek-correctheid....

Tevens is dit initiatief tamelijk verrassend te noemen. Immers, eind augustus verklaarde premier Mark Rutte nog dat het Sinterklaasfeest geen staatsaangelegenheid is. "Hoed je voor een land waar de staat bepaalt hoe een volkstraditie eruit ziet. Dit lijkt me echt iets voor het volk en niet voor de politiek". Daarmee wordt de kritiek van het College van de Rechten van de Mens dus feitelijk van de hand gewezen. Terecht, wat mij betreft. Maar kennelijk is deze volkstraditie dus een zaak van schoolbesturen in plaats van het volk?
Teken de petitie!

Gelet op het feit dat basisscholen in stand worden gehouden door de overheid ga ik ervan uit dat de betreffende scholen binnenkort tot de orde worden geroepen. Op welke grond kunnen schoolbesturen besluiten om een volkstraditie de nek om te draaien? Van een enquête onder ouders is geen sprake geweest.

Het is in de eerste plaats aan schoolbesturen om te bewaken dat op hun school goed onderwijs wordt aangeboden. Het lijkt me dat schoolbesturen in Den Haag en omstreken daar al hun handen vol aan hebben. Of moeten we de vluchtelingenproblematiek en alle andere mondiale problemen ook nog maar even aan deze schoolbesturen voorleggen? Ik zou tegen deze schoolbesturen willen zeggen; terug in je hok en ga je eens sterk maken voor verbetering van de kwaliteit op je school!

De publieke opinie lijkt de actie van de schoolbesturen af te keuren. Uit een poll van Omroep West blijkt dat een grote meerderheid van Omroepwest.nl wil dat het uiterlijk van Zwarte Piet blijft zoals de traditie het voorschrijft: zwart geschminkt. Eerder al, in oktober 2014 wees onderzoek van EenVandaag uit dat maar liefst 83% van de Nederlanders vindt dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet aangepast hoeft te worden. In een peiling van Onderzoeksbureau Markteffect vond zelfs 96% dat.

Het Haagse gemeenteraadslid Richard de Mos is een online petitie gestart. Zondagmiddag om 17.00u stond de teller op 11080 stemmen vóór het behoud van Zwarte Piet op basisscholen in Den Haag en omstreken.

Er kan nog meer bij, wat mij betreft. Het is eeuwig zonde om een volkstraditie de nek om te draaien omwille van een klein groepje anti-Zwarte Piet activisten en politiek-correcte figuren zonder rechte rug. Wat mij betreft mogen ze de roe krijgen en mee in de zak naar Spanje. Zwarte Piet is zwart en moet blijven!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten