Doorgaan naar hoofdcontent

Zwarte Piet is zwart en moet blijven!

Afgelopen week werd bekend dat Zwarte Piet in zijn huidige gedaante niet meer welkom is op alle Haagse basisscholen. Ook op scholen in de omgeving van Den Haag moet Zwarte Piet de aftocht blazen. De betreffende schoolbesturen hebben onderling afgesproken dat de uiterlijke kenmerken zoals de zwarte kleur, de volle grote lippen en de gouden oorringen moeten verdwijnen. Met dit initiatief wordt een volkstraditie dus volledig afgeschminkt. Wat mij betreft een ongelooflijk en schandalige gang van zaken welke getuigt van overdreven en angstige politiek-correctheid....

Tevens is dit initiatief tamelijk verrassend te noemen. Immers, eind augustus verklaarde premier Mark Rutte nog dat het Sinterklaasfeest geen staatsaangelegenheid is. "Hoed je voor een land waar de staat bepaalt hoe een volkstraditie eruit ziet. Dit lijkt me echt iets voor het volk en niet voor de politiek". Daarmee wordt de kritiek van het College van de Rechten van de Mens dus feitelijk van de hand gewezen. Terecht, wat mij betreft. Maar kennelijk is deze volkstraditie dus een zaak van schoolbesturen in plaats van het volk?
Teken de petitie!

Gelet op het feit dat basisscholen in stand worden gehouden door de overheid ga ik ervan uit dat de betreffende scholen binnenkort tot de orde worden geroepen. Op welke grond kunnen schoolbesturen besluiten om een volkstraditie de nek om te draaien? Van een enquête onder ouders is geen sprake geweest.

Het is in de eerste plaats aan schoolbesturen om te bewaken dat op hun school goed onderwijs wordt aangeboden. Het lijkt me dat schoolbesturen in Den Haag en omstreken daar al hun handen vol aan hebben. Of moeten we de vluchtelingenproblematiek en alle andere mondiale problemen ook nog maar even aan deze schoolbesturen voorleggen? Ik zou tegen deze schoolbesturen willen zeggen; terug in je hok en ga je eens sterk maken voor verbetering van de kwaliteit op je school!

De publieke opinie lijkt de actie van de schoolbesturen af te keuren. Uit een poll van Omroep West blijkt dat een grote meerderheid van Omroepwest.nl wil dat het uiterlijk van Zwarte Piet blijft zoals de traditie het voorschrijft: zwart geschminkt. Eerder al, in oktober 2014 wees onderzoek van EenVandaag uit dat maar liefst 83% van de Nederlanders vindt dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet aangepast hoeft te worden. In een peiling van Onderzoeksbureau Markteffect vond zelfs 96% dat.

Het Haagse gemeenteraadslid Richard de Mos is een online petitie gestart. Zondagmiddag om 17.00u stond de teller op 11080 stemmen vóór het behoud van Zwarte Piet op basisscholen in Den Haag en omstreken.

Er kan nog meer bij, wat mij betreft. Het is eeuwig zonde om een volkstraditie de nek om te draaien omwille van een klein groepje anti-Zwarte Piet activisten en politiek-correcte figuren zonder rechte rug. Wat mij betreft mogen ze de roe krijgen en mee in de zak naar Spanje. Zwarte Piet is zwart en moet blijven!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …