Doorgaan naar hoofdcontent

Lokaal leiderschap

In een week waarin voor de zoveelste keer een project moest worden besproken met een forse overschrijding, begin ik me af te vragen of het lokale ambtelijke apparaat niet één groot zelfsturend team is. Het College, dat conform de Wet dualisering gemeentebestuur verantwoordelijk is voor het aansturen van het ambtelijk apparaat, werkt toevallig in hetzelfde gebouw en daarmee lijkt alles over de relatie College-ambtelijk apparaat gezegd. Gescheiden werelden, zo lijkt het, die de indruk wekken tot elkaar veroordeeld te zijn. De verantwoordelijkheid van het aansturen van het ambtelijk apparaat lijkt daarbij een hol begrip te zijn geworden. Anders was wel op een andere manier omgegaan met de conclusies en aanbevelingen van het dramadossier 'Coligny', waarbij ik als lid van de onderzoekscommissie was betrokken. Niet in de laatste plaats vormt het feit dat de schuld voor dit drama op de gemeentelijke organisatie wordt afgeschoven het ultieme bewijs van een uiterst gebrekkige aansturing. 
Project Haven, fase 2

Zorg dragen voor een adequate ambtelijke stukkenstroom, (rendement halen uit) wekelijkse stafvergaderingen met teamleiders waarin de voortgang van elk afzonderlijk project wordt besproken, investeren in personeelsmanagement, betere regie als meerdere wethouders zijn betrokkenfocus op de gemeente Katwijk, investeren in een gezonde werkcultuur...Zomaar wat voorbeelden van verbeterpunten waarmee het College meteen aan de slag moet. Kortom, het is de hoogste tijd dat aan een begrip als lokaal leiderschap eens serieus invulling wordt gegeven.
Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…