Doorgaan naar hoofdcontent

11 september

'September 11', alweer vijftien jaar geleden. Helaas moeten we vaststellen dat de 'war on terror' tegen de radicale/politiek geïnspireerde Islam nog niet is gewonnen. Vijftien jaar geleden konden we nog zeggen dat het buitenlanders waren die deze en andere terreurdaden pleegden.

Tegenwoordig is de vijand onder ons en zijn het, op grond van hun paspoort, 'Europeanen' of 'Amerikanen' die aanslagen plegen. Daarnaast kennen we genoeg 'medelanders' die totaal niet zijn geïntegreerd, rechten opeisen, plichten verwaarlozen en eigen opvattingen hebben over de westerse wereld. De tragediën van 'Brussel', 'Nice' etc. etc. zijn ons bekend. Tenslotte zijn er nog die 'vluchtelingen' waarvan we tot nu toe niet weten wat 'we' eigenlijk hebben binnengehaald. Afgezien dan van 'Keulen', 'Calais' en de andere terreur. De lijst is lang, helaas.

Zo bezien beleven we tegenwoordig ook een soort '11 september' maar dan nog gevaarlijker. Sluimerend, niet in een dag te vatten en nu met een denkbeeldig 'vliegtuig' vol haat en agressie wordt, niet altijd even zichtbaar, 'ingebeukt' op onze samenleving met al haar vrijheden en verworvenheden.

Het is van harte te hopen dat we ook deze slag te bovenkomen. Dat zijn we in de eerste plaats verplicht aan alle slachtoffers (en hun nabestaanden) van de radicale islamterreur, waar dan ook. Daarnaast staat simpelweg onze vrijheid op het spel. Laten we onze plicht vervullen en vechten voor de vooruitgang in plaats van de grote achteruitgang, op alle fronten.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …