Doorgaan naar hoofdcontent

Pas op de plaats maken

De plannen voor een nieuwe, 'toekomstbestendige' hoofdvestiging van de bibliotheek in Katwijk verkeren in een impasse. Dat is niet zo heel gek, gezien de beperkte ruimte en daarmee de impact van de nieuwbouw in het centrum van Katwijk, de financiën en de kennelijk keiharde eis dat de nieuwe bibliotheek in het centrum van Katwijk aan Zee gerealiseerd moet worden. Het proces lijkt een beetje op de herinrichting van het Andreasplein

Het is elke keer anders, een hoop onrust voor omwonenden en ondernemers en de pragmatische blik lijkt te ontbreken. Tel daarbij de totaal verschillende plannen op diverse locaties en we kunnen vaststellen dat die nieuwe bibliotheek er hoe dan ook moet komen. Deze doordram-strategie kent alvast één concreet slachtoffer: ons neutrale cultuur/poppodium Tripodia. Gesneuveld als gevolg van een sterfhuis-strategie en (toevallig?) een alweer achterhaald ridicuul plan voor een bibliotheek met een 'kleine zaal'. Tel uit je winst

Het lijkt dan ook verstandig om vanaf morgen een 'afkoel-periode' voor onbepaalde tijd in te stellen. Dat geeft iedereen even de tijd om op adem te komen en de rokende bestuurlijke 'puinhoop' te overzien. Tijd en aandacht kan worden besteed aan het opnieuw inrichten van de hoofdvestiging (als gevolg van de asbestperikelen). Wellicht kan er een dubbelslag worden gemaakt. Ergo, de ideale optie is om het eerder genomen besluit om Tripodia te verkopen, terug te draaien en terug te vallen op eerder ingebrachte voorstellen....


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …