Doorgaan naar hoofdcontent

Reflectie

Nu de 'kruitdampen' van de verkiezingen zijn opgetrokken doet zich de mogelijkheid voor van enige reflectie op de afgelopen weken. Een paar, wat mij betreft, nuchtere opmerkingen hierbij.
Bron: Wikipedia

De uitspraak van Rutte tegenover de (internationale) pers dat het verkeerde populisme een halt is toegeroepen vond ik vreemd. Ten eerste doet een gloednieuwe partij haar intrede in de Tweede Kamer, met de naam Denk en gespecialiseerd in het behartigen van het Turkse (Erdogan) belang. Investeren in Turks bewustzijn onder Turken met een Nederlands paspoort werkt polariserend en zou ik 'verkeerd populisme' willen noemen. Ten tweede is strikt genomen de winst van CDA en het niet nog grotere verlies van de VVD deels te verklaren doordat voor een hardere rechtse lijn is gekozen om daarmee de PVV wind uit de zeilen te nemen.

Bij de PvdA is men alvast begonnen met terugblikken. Ik denk dat vooral het benoemen en onderkennen van problemen en de feitelijke waarheid als uitgangspunt nemen de partij zal helpen bij het herwinnen van het vertrouwen van kiezers.

De grote winst van de PVV is uitgebleven omdat Wilders zelf te weinig effort in deze verkiezingsstrijd heeft gestoken. Los van het beveiligingsprobleem ging het natuurlijk al mis met het verkiezingsprogramma. Er zijn in het geval van de PVV overigens nog wel meer punten te benoemen waardoor te weinig rendement is gehaald.

De VVD heeft het verlies weten te beperken tot acht zetels. Het is voor mij eerlijk gezegd de vraag of dit komt door de kracht van de VVD-campagne of de zwakte van de concurrentie. De diplomatieke rel met Turkije kwam in dit opzicht wel precies op tijd.

Het is de dames en heren van VNL niet gelukt om een of meer zetels te bemachtigen. Hetzelfde geldt voor Sylvana Simons en Jan Dijkgraaf van GeenPeil. Wellicht had VNL toch gewoon een lijsttrekker uit 'eigen' gelederen moeten halen, bijvoorbeeld Joram van Klaveren. Het feit dat je een referendum kunt afdwingen geeft geen garantie dat kiezers bij wijze van spreken een auto van je zouden willen kopen. Ik kan me voorstellen dat mensen geen auto van Jan Roos willen kopen, ook al vond ik het verkiezingsprogramma van VNL wel goed.

Bij de SP heeft men de afgelopen dagen laten zien dat men in ieder geval steengoed is in het ophouden van de schijn. Na vier jaar oppositie tegen het kabinet Rutte-II met volop kans op electorale winst, het feit dat de PvdA 29 zetels verliest en GroenLinks er tien wint is het knap dat de SP het de komende kabinetsperiode met een zetel minder verder moet. Dat kan niet alleen worden toegeschreven op het feit dat Nederland rechtser is geworden. Ik voorzie nog wel wat 'gerommel' bij die partij in de komende periode.

Ik vind het mooi dat Forum voor Democratie twee zetels heeft bemachtigd. Dat belooft nog wat voor de toekomst (in positieve zin). Ondanks de magere exposure op TV is het toch gelukt. Met de inzet van social media en gewoon de zaaltjes afgaan. Het kan dus wel.

De GroenLinks-campagne vond ik knap. Het kan kennelijk nog steeds om met een 'knap koppie' en veel (linkse) vage teksten en loze beloften tien zetels winst te boeken. Hiermee wil ik overigens niet 'zuur' zijn.

De winst van drie zetels voor de Partij voor de Dieren is eveneens knap. Ik durf de stelling aan dat de winst vooral is geboekt dankzij 'Katwijkse werklust' in de persoon van Esther Ouwehand. De verdubbeling van het aantal zetels voor 50Plus is een troostprijs. Het verloop van de verkiezingscampagne van 50Plus is bekend.

Het valt op dat de kleine christelijke partijen direct last hebben van een hoge opkomst. Op zichzelf vind ik dat in landelijk opzicht een zorgpunt. Zeker gelet op de winst van Denk die ineens met drie zetels de Tweede Kamer binnenkomt. Lokaal gezien (in Katwijk) zou het daarentegen goed zijn als het volgende college niet louter uit christelijke partijen bestaat.

De entree van de partij Denk vind ik ronduit zorgelijk. De kans dat bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar (weer) massaal op deze partij zal worden gestemd, is levensgroot. Met de invloed van deze partij en degenen die erop stemmen doet de Nederlandse samenleving een aantal stappen achteruit, vrees ik. Ambitie bij deze partij en naïviteit bij de andere (gevestigde) partijen vind ik een levensgevaarlijke cocktail. Ik ben benieuwd of ik hierin te somber ben of juist niet.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…