Doorgaan naar hoofdcontent

Reflectie

Nu de 'kruitdampen' van de verkiezingen zijn opgetrokken doet zich de mogelijkheid voor van enige reflectie op de afgelopen weken. Een paar, wat mij betreft, nuchtere opmerkingen hierbij.
Bron: Wikipedia

De uitspraak van Rutte tegenover de (internationale) pers dat het verkeerde populisme een halt is toegeroepen vond ik vreemd. Ten eerste doet een gloednieuwe partij haar intrede in de Tweede Kamer, met de naam Denk en gespecialiseerd in het behartigen van het Turkse (Erdogan) belang. Investeren in Turks bewustzijn onder Turken met een Nederlands paspoort werkt polariserend en zou ik 'verkeerd populisme' willen noemen. Ten tweede is strikt genomen de winst van CDA en het niet nog grotere verlies van de VVD deels te verklaren doordat voor een hardere rechtse lijn is gekozen om daarmee de PVV wind uit de zeilen te nemen.

Bij de PvdA is men alvast begonnen met terugblikken. Ik denk dat vooral het benoemen en onderkennen van problemen en de feitelijke waarheid als uitgangspunt nemen de partij zal helpen bij het herwinnen van het vertrouwen van kiezers.

De grote winst van de PVV is uitgebleven omdat Wilders zelf te weinig effort in deze verkiezingsstrijd heeft gestoken. Los van het beveiligingsprobleem ging het natuurlijk al mis met het verkiezingsprogramma. Er zijn in het geval van de PVV overigens nog wel meer punten te benoemen waardoor te weinig rendement is gehaald.

De VVD heeft het verlies weten te beperken tot acht zetels. Het is voor mij eerlijk gezegd de vraag of dit komt door de kracht van de VVD-campagne of de zwakte van de concurrentie. De diplomatieke rel met Turkije kwam in dit opzicht wel precies op tijd.

Het is de dames en heren van VNL niet gelukt om een of meer zetels te bemachtigen. Hetzelfde geldt voor Sylvana Simons en Jan Dijkgraaf van GeenPeil. Wellicht had VNL toch gewoon een lijsttrekker uit 'eigen' gelederen moeten halen, bijvoorbeeld Joram van Klaveren. Het feit dat je een referendum kunt afdwingen geeft geen garantie dat kiezers bij wijze van spreken een auto van je zouden willen kopen. Ik kan me voorstellen dat mensen geen auto van Jan Roos willen kopen, ook al vond ik het verkiezingsprogramma van VNL wel goed.

Bij de SP heeft men de afgelopen dagen laten zien dat men in ieder geval steengoed is in het ophouden van de schijn. Na vier jaar oppositie tegen het kabinet Rutte-II met volop kans op electorale winst, het feit dat de PvdA 29 zetels verliest en GroenLinks er tien wint is het knap dat de SP het de komende kabinetsperiode met een zetel minder verder moet. Dat kan niet alleen worden toegeschreven op het feit dat Nederland rechtser is geworden. Ik voorzie nog wel wat 'gerommel' bij die partij in de komende periode.

Ik vind het mooi dat Forum voor Democratie twee zetels heeft bemachtigd. Dat belooft nog wat voor de toekomst (in positieve zin). Ondanks de magere exposure op TV is het toch gelukt. Met de inzet van social media en gewoon de zaaltjes afgaan. Het kan dus wel.

De GroenLinks-campagne vond ik knap. Het kan kennelijk nog steeds om met een 'knap koppie' en veel (linkse) vage teksten en loze beloften tien zetels winst te boeken. Hiermee wil ik overigens niet 'zuur' zijn.

De winst van drie zetels voor de Partij voor de Dieren is eveneens knap. Ik durf de stelling aan dat de winst vooral is geboekt dankzij 'Katwijkse werklust' in de persoon van Esther Ouwehand. De verdubbeling van het aantal zetels voor 50Plus is een troostprijs. Het verloop van de verkiezingscampagne van 50Plus is bekend.

Het valt op dat de kleine christelijke partijen direct last hebben van een hoge opkomst. Op zichzelf vind ik dat in landelijk opzicht een zorgpunt. Zeker gelet op de winst van Denk die ineens met drie zetels de Tweede Kamer binnenkomt. Lokaal gezien (in Katwijk) zou het daarentegen goed zijn als het volgende college niet louter uit christelijke partijen bestaat.

De entree van de partij Denk vind ik ronduit zorgelijk. De kans dat bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar (weer) massaal op deze partij zal worden gestemd, is levensgroot. Met de invloed van deze partij en degenen die erop stemmen doet de Nederlandse samenleving een aantal stappen achteruit, vrees ik. Ambitie bij deze partij en naïviteit bij de andere (gevestigde) partijen vind ik een levensgevaarlijke cocktail. Ik ben benieuwd of ik hierin te somber ben of juist niet.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…