Doorgaan naar hoofdcontent

Volkslied

CDA-lijsttrekker Buma stelt voor om kinderen op school weer het Wilhelmus te leren en dat ze dat staand zingen.  Ik ben daar niet tegen. Aan iedereen met twee nationaliteiten wordt hiermee, hoewel symbolisch, een signaal afgegeven. Zeker aan degenen die het Nederlandse paspoort als bonuskaart zien. Onlusten zoals in Ede, met een CDA-burgemeester, zullen met deze maatregel niet worden voorkomen, zo reëel moeten we zijn.


Het is wel raar dat het CDA eerder in de Tweede Kamer tegen een dergelijk voorstel heeft gestemd. Tevens begrijp ik niet dat de term 'pleur op', gelet op de aanleiding voor deze uitspraak, blijvend voor verontwaardiging blijft zorgen bij lijsttrekker Buma. Wat het CDA vergeet, en vele partijen met hen, is dat de overgrote zwijgende meerderheid van de Nederlanders deze uitspraak in meer of mindere mate ondersteunt. 

Het betrof in dit geval boze, in Nederland woonachtige Turken die spraken over 'onze president Erdogan', een verslaggever van de NOS lastigvielen en een middelvinger opstaken tegen de Nederlandse samenleving. Daar past een uitspraak bij zoals gebezigd door Mark Rutte. Als je het ontstaan van een parallelle samenleving wilt tegengaan, is in ieder geval meer nodig dan erop gokken dat immigranten of tweede/derde generatie Marokkanen en Turken onze normen en waarden overnemen. Voorbeelden genoeg van het tegendeel, lijkt me. 

Er is dus veel meer nodig dan alleen het zingen van het volkslied op basisscholen. Het integratie-debat is niet gebaat met het uitdelen van alleen speldenprikjes. 


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …