Doorgaan naar hoofdcontent

Stop met verstoppertje spelen

Vluchtelingen of gelukszoekers?
Afgelopen vrijdag publiceerde De Telegraaf schokkende criminaliteitscijfers onder asielzoekers met een voorlopige verblijfsvergunning. Uit het bericht van De Telegraaf blijkt dat ruim 9.300 van hen worden verdacht van een enkel strafbaar feit. Tot deze groep behoren tevens 183 veelplegers en in 104 gevallen gaat het om ernstige delicten waar normaal gesproken jarenlange celstraffen voor worden gegeven. Zo niet in dit geval. Het is gebleken dat asielzoekers straffeloos diefstal kunnen plegen en misdrijven tegen de persoonlijke integriteit kunnen begaan (beledigen, bedreiging, aanranding, verkrachting en geweld). Laat dit even tot u doordringen.

Niet alleen de geloofwaardigheid van de justitiële keten is hiermee zwaar onder vuur komen te liggen. Ook het kabinet en de Tweede Kamer die deze ziekelijke gedoogpraktijk in stand houden door het falende asielbeleid ongemoeid te laten, zijn verantwoordelijk voor deze ernstige aanval op het rechtsgevoel en het rechtssysteem. De Wet Gelijke Behandeling kan, gelet op de realiteit, worden afgeschaft. Hier is sprake van een grenzeloos knuffelbeleid. Het kan dus zomaar het geval zijn dat bijvoorbeeld een veelpleger een woning cadeau krijgt met allerlei andere voorzieningen en voordeeltjes als gevolg van het knuffelbeleid voor statushouders. Wellicht een idee voor gemeenteraden om de statushouders waarvoor men zich uitslooft, nog eens extra te laten screenen.

De cijfers, die op zichzelf al schokkend zijn, geven daar alle aanleiding toe. Het is bedroevend dat criminelen uit veilige landen ongestoord op roof- en moordtocht door ons land kunnen gaan. Ik begrijp dat dit een ongemakkelijke waarheid is, maar de poging om deze cijfers (of ze nu kloppen of niet) onder de pet te houden is ronduit schokkend en heeft weinig te maken met het begrip 'rechtsstaat'. Dit ziekelijke gedoogbeleid vraagt om direct en effectief ingrijpen. Als in een weekend een paar banken kunnen worden gered zoals in 2008, dan is het ook mogelijk om op korte termijn het failliete asielbeleid op z'n minst aan te passen. De overheid heeft het in feite in eigen hand of vluchtelingen als vluchtelingen worden beschouwd in plaats van economische migranten of gelukszoekers. Bijvoorbeeld door asielzoekers uit veilige landen überhaupt niet de kans te geven om ons land (of andere EU-lidstaten) binnen te komen. Op dit punt kan de EU haar kracht bewijzen. De veilige landen die weigeren om hun onderdanen terug te nemen, moeten daarom keihard onder druk worden gezet. Jammer genoeg wordt nu met deze landen ook verstoppertje gespeeld.

Zolang er beleidsmatig verstoppertje wordt gespeeld en het straffeloos roven en moorden de praktijk blijft, zijn degenen die deze praktijken in stand houden net zo verantwoordelijk voor het gepleegde delict als de criminele asielzoeker zelf. Politieke correctheid brengt de samenleving én de rechtsstaat ernstige schade toe.
Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …