Doorgaan naar hoofdcontent

Dweilen met de kraan open

Aan de lange lijst van Islamitische terreuraanslagen konden afgelopen week weer drie terreuraanslagen worden toegevoegd. Afgelopen donderdag sloeg de terreur toe in Barcelona en Cambrils. Zoveel mogelijk slachtoffers maken door met een busje in te rijden op het publiek. Op vrijdag was het raak in de Finse stad Turku met een steekpartij. Ondanks deze ellende moeten we nog blij zijn dat het plan om met 100 gasflessen een aanval te plegen op de Sagrada Família is mislukt, vanwege een te vroege ontploffing in een woning.

De (internationale) reacties op deze verschrikkelijke aanslagen met vele onschuldige burgers als slachtoffer, zijn nogal verschillend. Woordvoerders namens de VS en Australië zeiden - gelukkig - waar het op staat: Dit was moslimterreur. In (west-)Europa waren zowel regeringen als media minder expliciet. Men sprak van 'terreur' of van 'een busje' dat opnieuw voor onnoemelijk veel leed had gezorgd. 

Dat we hier met een ongemakkelijke waarheid te maken hebben die vervolgens heel ongemakkelijk wordt benaderd, is evident. Uit naam van een religie worden 'ongelovigen' vermoord en wordt de westerse manier van leven aangevallen. Het blijft uiterst merkwaardig waarom in Nederland en andere (west-)Europa het beestje niet bij de naam wordt genoemd. Met het bezigen van vage termen blijft het probleem van uiterst gewelddadige godsdienstwaanzin bestaan. Juist met het benoemen van het probleem kan een begin worden gemaakt met het hervormen van deze religie, welke zich niet erg verdraagzaam toont, voorzichtig gezegd. Daar ligt niet alleen een verantwoordelijkheid voor politici, media en samenleving. Ook familie en bekenden van deze terroristen en moordenaars hebben een verantwoordelijkheid. Het is steevast een gegeven dat na lafhartige terreur de gepleegde daden als een verrassing komen. "Een aardige jongen", "nooit achter hun gezocht", "we staan voor een raadsel". Dat is me toch iets te makkelijk. Dat men wegkomt met zo'n verklaring, is te wijten aan wegkijkgedrag van weinig vakkundige journalisten die geen vervolgvragen willen of durven te stellen. 

Kijk, als er sprake is van een (gewelddadige) uiting van godsdienstwaanzin in blanke gereformeerde kringen in Staphorst, Wijk en Aalburg of Katwijk aan Zee is het allemaal veel gemakkelijker. De omroepwagens van de 'mainstream media' zijn binnen no-time ter plaatse, met brutaal gedrag jegens betrokkenen, de zondagse kerkgang zal uitgebreid worden gefilmd, allerlei deskundigen zullen in actualiteitenprogramma's en talkshows oproepen tot daadkracht, ernstig kijkende politici zullen verklaren dat het 'zo niet langer kan' en als het tegenzit wordt de PKN nog gekort op subsidie. Eventuele daders uit deze hoek zullen ongetwijfeld een bovengemiddeld strenge straf krijgen. 

Wellicht is dit een ietwat cynische opstelling maar het blijft fascinerend dat een uiterst kritische benadering van de zogeheten 'mainstream media' jegens de Islamitische gemeenschap niet zo vaak voorkomt. Verwerpelijk en onverantwoord, want de lijst met Islam-geïnspireerde terreur is lang, heel lang en vraagt om daadkrachtig handelen. Slachtoffers van moslim-terrorisme hebben daar recht op. Zo lang om de hete brij wordt gedraaid blijft het dweilen met de kraan open, met waarschijnlijk binnenkort een nieuwe aanslag en uiteindelijk de westerse samenleving als grootste slachtoffer. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…