Doorgaan naar hoofdcontent

Eerst zien...

Nog even en een nieuw kabinet treedt aan; Rutte III (VVD, CDA, D66, ChristenUnie). Op zichzelf is dat positief nieuws want een missionair kabinet is beter dan op de winkel letten met een demissionair kabinet. De constellatie met vier partijen en de rekrutering van de bewindslieden voor dit kabinet, maakt dat ik niet al te hoge verwachting heb. Per definitie is een vierpartijen-kabinet lastiger te managen dan een kabinet bestaande uit twee politieke partijen. Daarnaast is zelfs dit vierpartijen-kabinet gebouwd op de kleinst mogelijke meerderheid, nl. 76 zetels. Met deelname van de PVV had die verhouding natuurlijk anders kunnen zijn, maar daar is niet voor gekozen.

Met deze krappe meerderheid in de Tweede Kamer hebben ook dit keer weer de Kamerleden van de betreffende Kamerfracties het nakijken. Immers, men wordt geacht om voorstellen van het kabinet volmondig te steunen. Met 76 zetels zal men zelfs op de gezondheid van de Kamerleden van de coalitie moeten gaan letten. 

Kabinet Rutte III
De rekrutering van de bewindslieden geeft tenslotte ook niet heel veel vertrouwen. De nieuwe minister van Justitie schreef twee jaar geleden nog in een blog dat hij 'in debat' wil met Jihadisten die terug willen keren naar Nederland. Als klap op de vuurpijl wil hij ze ook nog 'genade' geven. Dat klinkt niet erg hoopvol. Het Regeerakoord, weliswaar zonder dergelijke teksten, geeft ook niet veel vertrouwen op dit punt. De nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, geeft ook reden tot zorg. Zij is getrouwd met een lid van een twijfelachtige organisatie (Fatah), welke terreur, Israel-bashing en eigen financieel gewin vooropstelt ten koste van het welzijn van de Palestijnse bevolking. 
Verder telt het nieuwe kabinet weinig door de wol geverfde bewindslieden, zodat de ambtelijke top op menig ministerie de zaken naar hun hand kunnen zetten. Daarbij is ook nog eens sprake van nieuwe bewindslieden met weinig affiniteit op het beleidsterrein wat hun wordt toevertrouwd. Waarom wordt bijvoorbeeld de naamgever van het 'Plan-Azmani' (Malik Azmani) niet beloond met een post als staatssecretaris van Migratie? 

Hoewel er ook positieve punten te noemen zijn, zoals het voornemen voor de invoering van een gekozen burgemeester, valt te vrezen dat dit een typisch 'vooruit-schuif-kabinet' wordt waarbij de naïeve wereldvreemde geest van Dirk Jan de Geer zich zal laten gelden, vrees ik. Het feit dat een term als moslimextremisme ontbreekt in het Regeerakkoord, is wat dat betreft veelzeggend. 
Hoe dan ook, eerst maar eens zien hoe het eerste jaar van het kabinet Rutte III er precies uit komt te zien. Goede kans dat het bij dat ene jaar blijft. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …